Verdens mest bæredygtige energiselskab for tredje år i træk

Vores fælles hjem, Jorden, er i fare, og regeringer og virksomheder skal adressere klimanødsituationen nu for at kunne begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Det er ikke nemt at forandre sig, men det er muligt. Det er vi et godt bevis på.

På blot ti år er vi gået fra at være et af de energiselskaber i Europa, der var mest afhængige af fossile brændstoffer, til at blive kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i Corporate Knights’ Global 100-indeks – for tredje år i træk. Vi leverer hav- og landvind, solenergi, energilagring og brint produceret på vedvarende energi til lande og virksomheder i hele verden.

Som en katalysator for en klimaindsats, der rækker ud over vores egen virksomhed, håber vi, at vores historie kan inspirere andre til at reducere deres CO2-udledning og realisere fordelene ved den grønne omstilling.

Lad os sammen arbejde for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Læs om vores omstillingsrejse"

Vi stræber efter at være en reel katalysator for et systemisk skift til et grønnere samfund ved at blive ved med at bevise, at bæredygtighed og finansiel værdiskabelse ikke udelukker hinanden på lang sigt.
– Mads Nipper

Sammen kan vi bekæmpe klimaforandringerne


Ifølge klimaforskerne skal vi som minimum halvere den globale CO2-udledning inden 2030 for at undgå en klimakatastrofe, men udledningen bliver ved med at stige år efter år, og 73 % af den globale CO2-udledning kommer fra fossile brændstoffer.

Vores primære redskab til at bekæmpe klimaforandringerne og skabe en mere bæredygtig verden er at omstille det globale energisystem fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Som verdensførende inden for vedvarende energi tilbyder vi grønne energiløsninger, der kan hjælpe lande og virksomheder med at reducere deres CO2-udledning. Vi vil gerne dele erfaringerne fra vores egen omstilling med jer, så I også kan skabe bæredygtige forandringer i jeres virksomhed.Sådan blev vi verdens mest bæredygtige energiselskab


Det har ikke været let at omstille et så stort energiselskab som Ørsted, men det var nødvendigt. Vores vigtigste fokusområder i kampen mod klimaforandringer er:

Udfasning af kul
Vores forretning var oprindeligt baseret på fossile brændstoffer, og vi var et af de energiselskaber i Europa, der var mest afhængige af kul. Men vi har omlagt den del af vores forretning, der var baseret på fossile brændstoffer, og fokuserer nu udelukkende på vedvarende energi. Vi udfaser brugen af kul helt i 2023 og vil producere næsten 100 % grøn energi i 2025. Læs mere om vores bæredygtige energiløsninger.

Havvind
Vi udvikler løsninger inden for landvind, solenergi og energilagring og er verdensførende inden for havvind. Ved hjælp af innovation og udbredelse af teknologi inden for havvind i stor skala har vi været med til at reducere prisen på havvind betydeligt. I dag er havvind billigere end nyopførte kul- og gasfyrede kraftværker i det meste af verden. Det er banebrydende for branchen, og det har været med til at løfte havvindindustrien fra at være en nicheindustri til at være en global og hurtigt voksende industri med potentiale til at levere grøn energi til flere hundrede millioner mennesker.Næste skridt: forsyningskæden skal være CO2-neutral


Ørsted er godt på vej mod at nå sit mål om en CO2-neutral energiproduktion og drift i 2025. Da vi er tæt på at have fjernet CO2-udledningen fra vores energiproduktion, er vi nu gået i gang med næste skridt på vores grønne omstillingsrejse. Vores mål er at halvere CO2-udledningen fra vores engroskøb og -salg af naturgas og fra vores forsyningskæde inden 2032. Vores ambition er en nettoudledning på nul i 2040. Det er ti år tidligere end det globale mål for en nettoudledning på nul, som i henhold til klimaforskerne er nødvendig for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Det mål opnår vi ved gradvist at udfase engroskøb og -salg af naturgas og samtidig øge andelen af handlen med grøn strøm. Vi opfordrer også vores strategiske leverandører til at rapportere på deres CO2-udledning fra produktion og installation af vedvarende energi og til at opstille videnskabeligt baserede mål for en reduktion af deres CO2-udledning. Desuden opfordrer vi vores strategiske leverandører til at anvende el fra 100 % grønne energikilder, når de fremstiller vindmøller, fundamenter, kabler og transformerstationer. Samtidig er vi i gang med at undersøge mulighederne for, hvordan skibe kan bruge vedvarende energi som brændstof.

Grøn energi på en bæredygtig måde


En verden, der udelukkende kører på grøn energi, vil sætte en stopper for klimaforandringerne, fremme samfundsudviklingen og skabe økonomisk vækst. Vi vil fokusere på at opføre grøn energi på en bæredygtig måde og gøre noget ved de påvirkninger, som den grønne omstilling kan have.

For os betyder det, at vi indarbejder bæredygtige vækstprogrammer i vores forretningsstrategi, tager hånd om konsekvenserne for biodiversiteten, arbejder tæt sammen med de lokalsamfund, hvor vi opfører grøn energi, betaler den skat, vi skal, og fremmer medarbejderdiversiteten med fokus på kvindelige ledere.


Ofte stillede spørgsmål
 • Hvad gør Ørsted til verdens mest bæredygtige energiselskab?  

  Ørsted er blevet kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2019, 2020 og 2021 i Global 100-indekset.

  I år blev vi kåret til verdens næstmest bæredygtige selskab, mens vi i 2020 blev kåret til verdens mest bæredygtige selskab. Vi var det første energiselskab nogensinde til at indtage førstepladsen.

  Ifølge Corporate Knights skyldes vores stærke placering på ranglisten i 2021 følgende*:

  • den store andel af vores omsætning (62,2 %), der kommer fra vedvarende energi vores stigende CO2- og vandproduktivitet, da vi har reduceret den absolutte CO2-udledning med 47 % og reduceret vores vandforbrug
  • vores investeringer, der udelukkende sker i grøn energi: Ørsted investerer op til USD 30 mia. frem mod 2025
  • gode resultater i forbindelse med betaling af skat, kønsdiversitet i bestyrelsen og betalt sygeorlov til vores medarbejdere.

  *Statistikken er baseret på vores datasæt fra 2019.

 • Hvordan udarbejder Corporate Knights Global 100-indekset? 

  Corporate Knights udarbejder et indeks over de 100 mest bæredygtige selskaber i verden. Selskaberne repræsenterer den øverste 1 % i verden baseret på deres indsats inden for bæredygtighed. Indekset går på tværs af sektorer som industri, finans, IT, forbrugsvarer og sundhed.

  I forbindelse med Global 100-indekset for 2021 har Corporate Knights nøje vurderet 7.300 virksomheder med en omsætning på mere end USD 1 mia. ud fra parametre som CO2- og vandproduktivitet, udvikling i CO2-udledning, betaling af skat og kønsdiversitet i bestyrelsen.

  I deres analyse sammenlignede de de økonomiske resultater og levetiden for de virksomheder, der blev optaget i Global 100-indekset, hvilket er lige over 1 % af det samlede antal vurderede virksomheder, med virksomhederne i MSCI All Country World-indekset.

  Ifølge Corporate Knights understøtter Global 100-indekset ”det overvældende bevis, der er for, at en bæredygtig forretning giver et lige så godt eller bedre afkast for investorer og sikrer, at virksomhederne holder længere.” De tilføjer, at Global 100-virksomheder konsekvent klarer sig bedre end MSCI ACWI-virksomheder, når det kommer til parametre som lønforhold mellem CEO og den gennemsnitlige medarbejder, kønsdiversitet i bestyrelsen og betaling af skat samt forskellige andre parametre, der udgør en faktor i placeringen på ranglisten.

 • Hvad er Corporate Knights?

  Corporate Knights Inc. er en forlags- og analysevirksomhed baseret i Toronto, Canada, som omfatter et magasin om bæredygtige virksomheder, der udarbejdes hvert kvartal, og en analyseafdeling, som udarbejder ranglister og klassificeringer af finansielle produkter baseret på virksomhedernes indsats inden for bæredygtighed. Siden 2005 har Corporate Knights udarbejdet det årlige Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder. Det er et anerkendt og højt respekteret indeks over virksomheders indsats inden for bæredygtighed. Global 100-indekset offentliggøres hvert år i forbindelse med Det Verdensøkonomiske Forum i Davos, Schweiz.

  Som et af de magasiner i verden med størst oplag (mere end 147.000) og med fokus på samspillet mellem virksomheder og samfundet er Corporate Knights også et fremtrædende mediebrand inden for ‘bæredygtig kapitalisme’. Visionen er at levere oplysninger, der gør markederne i stand til at skabe en bedre verden.

 • Hvorfor er bæredygtighed vigtigt for virksomhederne?  

  Aktivister, ambitiøse politikere og modige erhvervsledere kræver i stigende grad, at virksomhederne gør en indsats inden for bæredygtighed og for klimaet. I fremtiden vil disse krav blive ved med at styre forbrugernes holdninger og loyalitet.

  Som følge af den eksistentielle trussel, som den globale klimanødsituation udgør, er virksomheder i hele verden gået i gang med at undersøge, hvordan de kan blive mere bæredygtige. De overvejer, hvordan de langsigtet påvirker det lokale miljø, samfundet og økonomien, og spørger sig selv, om deres forretning yder et målbart, positivt bidrag.

  Bæredygtighed er både en moralsk forpligtelse og god forretningspraksis. Samtidig er det med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og vil være afgørende for virksomhedernes overlevelse. Virksomheder, der i deres strategi har fokus på at nedbringe deres CO2-udledning, vil sandsynligvis være mere profitable og bæredygtige over tid. Derudover vil de ofte være mere attraktive for investorer, der i stigende grad ønsker at kende klimapåvirkningen for det selskab, som de investerer i.

  Selv om der kan være udgifter forbundet med at ændre sin forretningsmodel, så den er i tråd med klimaforskernes anbefalinger, er omkostningen ved ikke at ændre kurs væsentligt højere. Verden er nødt til at gøre noget ved klimaet nu, og her kommer virksomhederne til at spille en afgørende rolle.

  ”Vi tror fuldt og fast på, at bæredygtighed og finansiel værdiskabelse ikke udelukker hinanden på lang sigt” – Mads Nipper, administrerende direktør

  Her kan du se Ørsteds kåringer inden for bæredygtighed og vores bæredygtighedsrapporter.

Act now - Love your home

Hvad kan du gøre for at sætte fart

på den grønne omstilling?


Find ud af, hvad du kan gøre for at efterspørge grøn energi.