Ingeniør- og anlægsarbejde

2 Vacancies
Søg

Bliv en del af Ørsted og hjælp os med at styrke vores position i fronten for den globale grønne omstilling.

 
Selve kernen i Ørsteds forretning som et af verdens førende grønne energiselskaber er vores mangfoldige gruppe af ingeniører og projektledere. Det er dem, der er med hele vejen fra de første streger på et stykke papir, og indtil vores vindmølleparker og kraftværker bliver sat i drift. Vi er derfor altid på udkig efter flere dygtige nye kolleger – også selvom du ikke synes, at du har den helt typiske tekniske profil. 

Vil du gerne arbejde hos Ørsted som ingeniør eller som Construction Package Manager, Scope & Change Manager, Project Planner eller Risk Specialist? Så kom med på holdet, og hjælp os med at bevare vores førerposition inden for den globale omstilling til grøn energi. 

Da vi har mange forskellige aktiviteter rundt omkring i verden, er der næsten uanede muligheder for, hvor du kan starte din ingeniørkarriere i Ørsted

 
Danmark
Arbejd hvor det hele startede
Holland
Drømmer du om at blive professionelt udfordret og stå helt i fronten?
Malaysia
Ban vejen for en bæredygtig vækst i et globalt ekspertisecenter
Tyskland
Arbejd sammen for en grøn fremtid
Storbritannien
Skab en karriere helt i fronten af den grønne omstilling
USA
Bliv en del af verdens grønne omstilling
Her kan du se eksempler på roller.


Engineering


Structural Engineer

En havvindmølle skal kunne holde i årtier og modstå alle slags ekstreme vejrforhold ude på havet. Som Structural Engineer sørger du blandt andet for det. Vi analyserer jordbundsforhold, vi designer holdbare fundamenter, og vi holder øje med, hvordan vindmøllen opfører sig.

Hver gang der udvikles en større vindmølle, skal vi løse udfordringer, ingen tidligere har stået over for. Det vi ser som en stor vindmølle i dag, bliver snart overhalet, fordi vi hele tiden skubber grænsen for, hvad der er teknisk muligt, i vores bestræbelser på at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi – og det bliver aldrig kedeligt.

Mød Anela, Load engineer hos Ørsted
Mechanical Engineer 
Som ingeniører med speciale i vindmøllegeneratorer bidrager du med den ekspertise, der kræves for at bringe en ny havvindmøllepark fra tegnebrættet til idriftsættelse. Arbejdet indebærer alt fra at få vindmøllen til at passe til fundamentet og til at foretage risikovurderinger af nye teknologier. Du bliver en del af et team, hvor mange af os har arbejdet tæt sammen i årevis, og det er med til at holde motivationen i top. Det er også en stor tilfredsstillelse at følge et stort projekt fra start til slut, og vi ved, at vi gør vores for at bidrage til en grønnere fremtid.
 
Geotechnical Engineer 

Da havvindmøller opføres på havbunden, spiller du som som Geotechnical Engineer en afgørende rolle. Med risiko for orkaner og jordskælv på nogle af vores nye markeder, bliver arbejdet ikke mindre spændende. Som en del af et tværfagligt team er vi ansvarlige for at fastlægge havbundens fysiske og mekaniske egenskaber, og hvordan den vil reagere på vind- og bølgeforhold, når der bygges vindmøller.

Fundamenter udgør en tredjedel af de samlede udgifter til et havvindmølleprojekt, så de effektivitetsforbedringer, vi opnår, bidrager direkte til at reducere omkostningerne ved havvind. I denne rolle er du med helt fremme i forhold til Ørsteds innovationsdagsordenn, og sammen med både interne og eksterne eksperter og forskere arbejder vi på finde nye måder at designe og installere havvindmøllefundamenter på.

Mød Kris, Geotechnical engineer at Ørsted
Export Cable Project Engineer
Det er vigtigt, at alle brikker falder på plads, når du arbejder på store energiprojekter. Som Export Cable Project Engineer har du, sammen med dine kolleger, ansvaret for at kvalitetssikre de tekniske grænseflader mellem transformerstationerne, transformere og andre komponenter i vores vindmølleparker samt de eksportkabler, der fører strømmen på land.

Da teamet er med hele vejen fra produktion til afprøvning og installation, er vi fysisk til stede ved mange af Ørsteds aktiviteter, fx på onshore-lokaliteter i Storbritannien, et skibsværft i Singapore eller ude på havet, hvor kablerne installeres.
 
Chemical Engineer 

Som Chemical Engineer sørger du for, at Ørsteds kraftvarmeværker kører sikkert og effektivt. Det er et meget vigtigt arbejde – både for de hjem og de virksomheder, der er afhængige af os – og naturligvis for miljøet generelt.

I rollen som Chemical Engineer vil du hurtigt opdage, at dagene sjældent ligner hinanden. Den ene dag kommer du måske til at løse uforudsete problemer i et inspirerende fysisk miljø, mens du dagen efter deltager i projekter af afgørende betydning for omstillingen til grøn energi i Danmark.

 

Project management


Construction Package Manager

Som Construction Package Manager har du det store overblik over alt, hvad der indgår i opførelsen af en vindmøllepark. Det overblik opnår du ved regelmæssigt at holde møder med alle involverede parter, så der konstant er styr på logistikken, selve anlægsarbejdet og, ikke mindst, sikkerheden.

Du er med helt fra starten af et byggeprojekt og indtil idriftsættelsen. Der er mange udfordringer undervejs, så arbejdet bliver aldrig kedeligt. Da du arbejder tæt sammen med kolleger og entreprenører med vidt forskellig baggrunde, lærer du en masse hver dag.

Scope & Change Manager

På de helt store vindmølleprojekter ændrer planerne sig nogle gange, og som Scope & Change Manager er det din opgave at registrere afvigelser fra planerne og sørge for, at de bliver kommunikeret videre, så de kan blive godkendt eller afvist. Vi holder også styr på, at der ikke udføres dobbeltarbejde, og at der ikke er noget, der bliver overset.

Det er fascinerende at skabe sig et overblik over så store projekter og at arbejde sammen med alle de forskellige interessenter og andre supportfunktioner.

Project Planner

Som Project Planner på et havvindmølleprojekt skal du have overblik over alle faser af anlægsarbejdet, dvs. fra udvikling til installation og idriftsættelse. Vi arbejder derfor sammen med en lang række kolleger, entreprenører og leverandører om at udarbejde én samlet tidsplan for projektet og sikre, at alle relevante oplysninger bliver delt, så beslutningerne kan tages på et informeret grundlag. I vores job holder vi altid øje med mulige udfordringer, der kan påvirke tidsplanen, så vi i god tid kan advare om disse og dermed undgå forsinkelser.

Det er meget tilfredsstillende at arbejde på så store og komplekse projekter med så mange forskellige interessenter, og da opgaverne altid udvikler sig, står vi hver dag over for nye udfordringer.

Project Manager

Selve kabelinstallationerne til vores havvindprojekter udføres af eksterne entreprenører, men det er en projektleder fra Ørsted, som har overblikket over selve entreprisen. Vi sikrer, at entreprenøren har alle de nødvendige data, at alle deres arbejdsmetoder og fartøjer er godkendt, og at projektets tidsplan overholdes. Vi får også entreprenøren til at demonstrere sine kompetencer gennem træning og mock-up-forsøg.

Der skal findes løsninger på mange udfordringer, når så mange interne og eksterne interessenter skal arbejde sammen om at bygge en vindmøllepark. At få alle til at samarbejde og sørge for, at der bliver indgået de nødvendige kompromiser, er noget det, der gør arbejdet tilfredsstillende

Mød Kaylie, Electrical project manager at Ørsted

Risk Management


Risk Specialist
At opføre en havvindmøllepark er altid forbundet med risici, og som Risk Specialist forsøger du at forudse disse risici, og hvordan de vil påvirke projektet. I praksis betyder det, at vi taler med ejerne af alle de forskellige dele af projektet for at forstå, hvilke områder af deres arbejde der kan have uforudsigelige udfald. Når vi derefter kvantificerer disse usikkerhedsmomenter ved hjælp af et risikoregister og gennemfører en Monte Carlo-analyse kan vi simulere risiciene og forudsige, hvor meget de vil påvirke omkostningerne. Når denne effekt indregnes i budgettet, er det vores rolle at overvåge risiciene for at sammenligne de faktiske resultater med vores forudsigelser.


Vi er involveret i alle aspekter af projektet, og vi sidder derfor med det brede overblik uden at blive fanget i de daglige udfordringer. Vi ser os selv som dem, der holder udkig efter isbjerge i horisonten, og det er ekstremt spændende!

 

Søg jobs

Søg efter specifikke roller og lokationer for at finde et job, der passer til dig 

Bliv en del af Ørsted og vær med til sammen at skabe en verden, der kører udelukkende på grøn energi