Energiselskabernes
Energispareindsats

I forbindelse med Energiselskabernes energispareindsats har Ørsted aftaler om indberetning af realiserede energibesparelser med:

  • Radius Elnet A/S

  • Guldborgsund Varme A/S

  • N1 A/S

  • Cerius A/S

   

  Ved henvendelse på tilskudb2b@orsted.com kan I få oplyst hvor jeres energibesparelse er indberettet.