Vores grønne vision

Grøn El


100 % klimavenlig energi

Få dækket jeres elforbrug 100 % med certifikater fra europæiske vindmøller – og brug det i jeres grønne regnskab.

Værd at vide om Grøn El

Når I bestiller Grøn El, får I garanti for, at der bliver produceret vindstrøm, svarende til en aftalt mængde. Ørsteds produkt Grøn El er certifikater der kommer fra europæiske vindmøller, som er certificerede anlæg.


Grønne elprodukter – et nemt valg

Den 1. september 2020 introducerede Forbrugerombudsmanden et nyt mærke for grønne el produkter.  Mærkningen består af ét og to bladmærker:

Elprodukter -  ét bladmærke 

Produktet er 100% baseret på vedvarende energi, hvilket garanteres ved køb af oprindelsesgarantier – Guarantees of origin - svarende til det aftalte elforbrug.

Elprodukter - to bladmærker 

Ud over kravet om 100% vedvarende energi, som ved ét bladmærke produktet, skal elleverandøren lave klimatiltag, der yderligere reducerer udledningen af drivhusgasser svarende til det aftalte elforbrug.

For begge mærkninger vil den fysiske strøm forsat komme fra både vedvarende og traditionelle energikilder, da det blandes sammen i elnettet, inden det når ud til elforbrugerne. Oprindelsesgarantierne  giver garanti for, at det aftalte elforbrug er afdækket med vedvarende energi.

Ørsteds grønne elprodukter har ét blad mærket. 

Læs mere om Forbrugerombudsmandens beskrivelse af mærkningsordningen for grønne elprodukter.


Få bevis på Grøn EL

 I modtager et bevis som synliggør og dokumenterer at Ørsted køber og indløser oprindelsesgarantier hos Energinet, svarende til den aftalte mængde.

Grøn El

Ring på 99 55 15 15

Love og regler

Læs om muligheden for CO2-kvoter, eldeklerationer, nye regler på elmarkedet og varsling af elkunder.