Vores grønne vision

Grøn El


100 % klimavenlig energi

Få dækket jeres elforbrug 100 % med certifikater fra europæiske vindmøller – og brug det i jeres grønne regnskab.

Værd at vide om Grøn El

Når I bestiller Grøn El, får I garanti for, at der bliver produceret vindstrøm, svarende til en aftalt mængde. Ørsteds produkt Grøn El er certifikater der kommer fra europæiske vindmøller, som er certificerede anlæg.


Send et
klimavenligt signal


Med Grøn El kan I sende et signal om at I støtter omstillingen til vedvarende energi ved køb af certifikater.

Få bevis på Grøn EL

 

  • I modtager et bevis som synliggør og dokumenterer at Ørsted køber og indløser oprindelsesgarantier hos Energinet, svarende til den aftalte mængde.

  • Logo for Grøn El til brug på jeres hjemmeside.

Støt Grøn El

Ring på 99 55 15 15

Love og regler

Læs om muligheden for CO2-kvoter, eldeklerationer, nye regler på elmarkedet og varsling af elkunder.