Regler på elmarkedet

Gældende regler på elmarkedet fra 1. april 2016:
Kun én leverandør

Med reglerne, som trådte i kraft den 1. april 2016, har I kun én leverandør; Ørsted Salg & Service A/S.
Udover den aftalte pris for elektriciteten skal I betale de øvrige omkostninger, herunder net og systemydelser, som Ørsted til enhver tid opkræves af henholdsvis:

  • Netvirksomheden
  • Energinet
  • Andre myndigheder

for jeres målepunkter, og som vi viderefakturer uændret til jer. 

Regler ved udlejning

Hvis I udlejer jeres erhvervsejendom, skal I være opmærksomme på, at den nye lejer skal indgå en aftale om levering af elektricitet med en elhandler. Alternativt kan I selv betale for elektriciteten og opkræve udgiften via lejeaftalen med lejeren. 
Hvis lejeren opsiger leveringsaftalen med Ørsted f.eks. i forbindelse med fraflytning og der ikke er en ny leveringsaftale kontakter vi, i henhold til reglerne i Elforsyningsloven, ejeren af ejendommen med et tilbud om levering af elektricitet.


Rettigheder for erhvervskunder
På det danske elmarked skal der indgås en aftale om levering af elektricitet med en elhandler som f.eks. Ørsted. De nærmere regler fremgår af Energistyrelsens hjemmeside:
Dine rettigheder som elkunde | Energistyrelsen (ens.dk)

 
 

Varslinger

Se eksempler på nogle af de situationer, hvor Ørsted vil kunne ændre i aftaleforholdet.