Klimapartnerskab med Toms Gruppen

Finansiering, grøn strøm og 20 % besparelse på energiforbruget 

Et mere optimalt og ansvarligt ressourceforbrug er et fælles samfundsansvar. Toms Gruppen og Ørsted har fokus på FN’s Verdensmål 7 – Bæredygtig energi ¬– og indsatsen er sat i system med et klimapartnerskab. Toms Gruppens elforbrug er nu dækket af vindmøllestrøm fra Ørsted, og målsætningen for samarbejdet er en samlet besparelse på op til 20 procent af Toms Gruppens forbrug af el, gas og varme i Danmark. Samtidig aftager Ørsted restprodukter fra chokoladeproduktionen i form af kakaoskaller, der omdannes til fjernvarme.

Toms Gruppen har været klimapartner med Ørsted siden 2009. Vi samarbejder om at energioptimere fabrikker, reducere brug af fossile brændstoffer og støtte koncernens overgang til vedvarende energi. Blandt projekterne er energioptimering af slikfabrikken i Hvidovre og chokoladefabrikken i Ballerup, hvor der kommer fokus på lys i administration og produktion, teknisk rørisolering, damp, varmepumper og ventilation. Resultatet bliver ikke kun en stor samlet besparelse på energiudgifterne, men også et forbedret indeklima til gavn for både medarbejdere og produktion.

Ørsted står for finansieringen 

Ørsted finansierer projekterne og yder sparring og rådgivning i planlægnings- og implementeringsfasen.

”Det var afgørende, at Ørsted kunne stå for den samlede investering og rådgivning i projekternes forskellige faser, så vi ikke skal bruge så mange mandetimer på det internt”, fortæller Allan Windekilde Christensen, Group Indirect Procurement Manager og klimaansvarlig for Toms Gruppen, og understreger, at projekterne bliver planlagt, så de ikke generer driften.

Første delprojekt sparer el for 1 mio. kroner

Det første projekt, som er udskiftning af al belysning i produktionsområder, gangarealer og administration giver en årlig besparelse på 1.377 GWh, hvilket svarer til cirka 1,1 million kroner – eller omregnet – 300 familiers forbrug af strøm.

100 % grøn strøm i flere lande

Toms Gruppen har købt vindenergi fra Ørsted (dengang DONG Energy) siden 2011, og fra 2015 har hele Toms Gruppens danske elforbrug været dækket af energi fra Anholt Havmøllepark. Siden er flere lande kommet med, og Toms i Tyskland, Polen og Sverige er nu også dækket af vedvarende energi fra Ørsteds europæiske havvindmølleparker.

Fra kakaoskaller til fjernvarme

En spændende sidehistorie til klimapartnerskabet med Ørsted er Toms Gruppens kakaoskaller, som er et restprodukt fra chokoladeproduktionen. De har nemlig vist sig at fungere glimrende som biobrændsel. I 2018 leverede Toms 306 ton kakaoskaller til Avedøre Værket, hvor kakaoskallerne blev omdannet til fjernvarme og producerede energi, der svarer til det årlige forbrug i 80 danske hjem.

 

 

Som den store virksomhed vi er, har vi et ansvar for at mindske vores klimapåvirkning. At vi kan gøre det samtidig med, at vi sparer penge og forbedrer medarbejderforhold – OG får en mere stabil drift – det er fantastisk.
Allan Windekilde Christensen

Group Indirect Procurement Manager och klimaansvarlig for Toms Gruppen

Har I spørgsmål, 
eller vil I høre mere?

Udfyld formularen til højre, så kontakter vi jer.