Partnerskab med Sydvestjysk Pelsdyrfoder

At købe energi uden risikostyring kan være at gamble med bundlinjen

Sydvestjysk Pelsdyrfoder er en af de største aktører på markedet for foder til mink og andre pelsdyr. Det er en virksomhed, hvor energi udgør en stor andel af de samlede omkostninger og i den sammenhæng er en indkøbsstrategi særdeles væsentlig for virksomhedens bundlinje. Sydvestjysk Pelsdyrfoder har med Energy Management fra Ørsted fået sat fokus på en indkøbsstrategi, energieffektivisering og klimavenlig strøm.

Tryghed på bundlinjen
For en virksomhed som vores, er indkøb af energi ikke noget, man klarer med venstre hånd. Det handler om store omkostninger, og vi har derfor behov for en kompetent og seriøs rådgivning, som sikrer os en løsning, der passer til vores behov. Ørsted har lagt en indkøbsstrategi for el og naturgas, som tager højde for vores risikovillighed og prisfølsomhed. Det giver tryghed, så jeg kan bruge min tid og ressourcer på vores kerneforretning.

Torben Henriksen, Direktør i Sydvestjysk Pelsdyrfoder.

Energiindkøb handler om store omkostninger, og vi har derfor behov for en kompetent og seriøs rådgivning.

Fokus på klima og energieffektivisering

Sydvestjysk Pelsdyrfoder ønsker desuden at reducere energiforbruget og fokusere på klimavenlig energi. Derfor har de indgået et klimapartnerskab med Ørsted, hvor de i 2014 har sparet 1,5 millioner kr. ved flere energieffektiviseringsprojekter - blandt andet på naturgas og opvarmning af vand. Herudover har Ørsted udviklet et adfærdsprogram, der skal uddanne og inspirere medarbejderne til at minimere energiforbruget.

Resultaterne af samarbejdet

  •  En skræddersyet indkøbsstrategi for el og naturgas.
  • En besparelse på 1,5 millioner kr. på energiregningen i 2014.
  • Installation af 85 måleenheder, der skal synliggøre energiforbruget.
  • Afdækker elforbrug med certificeret strøm fra vindmøller.
  • Afdækker en del af gasforbrug med bionaturgascertifikater.
  • Adfærdsprogram, der skal hjælpe medarbejdere med yderligere at reducere energiforbruget.

Har I spørgsmål, 

eller vil I høre mere?

Udfyld formularen til højre, så kontakter vi jer.