Klimapartnerskab med Codan

Ørsteds klimapartnerskab med Codan

Codan er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab og del af RSA Group, der er et af verdens største globale forsikringsselskaber med fokus på skadeforsikringer. Når voldsom regn og storm forårsager oversvømmelser i kældre, væltede træer og afrevne tagsten kommer Codan på banen. Codan arbejder derfor aktivt med skadeforebyggelse som en del af kerneforretningen og søger gennem forskellige indsatser at hjælpe kunderne til at forebygge klimaskader. Klima har løbende været i fokus hos Codan og er udpeget som et af to fokusområder i virksomhedens CSR strategi for 2014-2016.

Codan har en målsætning om at reducere virksomhedens samlede CO2-udledning med 5% i perioden 2013-2016. En vision, som klimapartnerskabet med Ørsted bidrager til at realisere. Partnerskabet indebærer bl.a., at Codan dækker sit elforbrug med strøm fra vindmøller og opnår energibesparelser på det danske hovedkontor Codanhus. Desuden er der som led i samarbejdet udviklet forskellige aktiviteter, som bringer Codans fokus på klima tættere på både virksomhedens kunder og medarbejdere.

Forretningsdrevet CSR

I 2013 vandt Codan prisen "CSR Strategy Prize" ved CSR Awards for deres arbejde med at integrere CSR i alle led af virksomheden. Partnerskaber med blandt andre Ørstedspiller en vigtig rolle for de indsatser, som Codan har kunne igangsætte og de resultater, som virksomheden har opnået med en målrettet CSR-indsats.

Fortsat fokus på reduktion
Optimering af energiforbruget på Codans kontorer har bidraget væsentligt til at nå de løbende CO2-reduktionsmål.

Der er fortsat et potentiale for yderligere reduktion, og derfor har vi fortsat fokus på energibesparelser i Codanhus som et led i partnerskabet.

Elvin Linnemann, Facility Director.

Fakta om samarbejdet med Ørsted:

  • Klimapartner med Ørsted siden 2009
  • Samarbejde om aktiviteter ved Codans årlige klimauge for virksomhedens medarbejdere
  • Samarbejde om nye kundevendte initiativer ifm. Codans CSR rapportering som led i Codans Think! Customer strategi
  • Codan dækker virksomhedens elforbrug med certificeret vindmølle strøm
  • Identifikation og implementering af energibesparelser på Codans hovedkontor Codanhus (første runde implementering har resulteret i en besparelse på mere end 1.500 MWh svarende til det årlige elforbrug for cirka 400 private husstande).

Har I spørgsmål, 

eller vil I høre mere?

Udfyld formularen til højre, så kontakter vi jer.