Klimapartnerskab

En styrkelse af CSR-profilen er også godt for bundlinjen

Vil I arbejde mere strategisk med klimamål og energieffektivisering?

Har I taget stilling til krav om bæredygtighed fra myndigheder og kunder?

Rustet til stigende klimakrav?

Hvis I indgår et klimapartnerskab med os, sørger vi for, at I bliver ordentligt rustet til de stigende klimakrav fra kunder, investorer og myndigheder. I tidens løb har vi indgået partnerskaber med ca. 100 større, danske virksomheder.

Bliv klimapartner


Unikke fordele:

  • Få ekspertrådgivning og sparring fra erfarne rådgivere.
  • klimastrategi omsat til konkrete handlinger.
  • Bliv en del af et stort klimapartnernetværk.
  • Støt produktionen af vedvarende energi i Danmark.
  • Brug klimapartnerskabet og en styrket CSR-profil til kommercielle muligheder.

Sådan gør vi

Sammen med jer definerer vi de langsigtede klimamålsætninger og herefter laver vi et katalog over alle de områder, hvor I konkret kan optimere. Det kan være alt fra affaldshåndtering over udskiftning af ventilationsanlæg til uddannelse af klimaambassadører.  Når det er på plads, sætter vi tingene i værk og sikrer, at der løbende er fokus resultaterne.

Er det noget, der nytter?

En ting er de konkrete besparelser på energibudgettet – en anden er jeres styrkede CSR-profil. Her gør vi meget ud af, at indsatsen og resultaterne bliver kommunikeret ud til investorer, kunder og medarbejdere – blandt andet som et vigtigt værktøj til at synliggøre og differentiere virksomheden i markedet.

Bliv del af et stort netværk

Som klimapartner bliver I en del af et netværk med ca. 100 større, danske virksomheder, der mødes flere gange om året for at udveksle erfaringer og hente ny inspiration fra nogle af de førende eksperter inden for området.

Klimapartnerskaber i tal...

Historisk partnerskab sparer klimaet for 200.000 ton CO2

For ti år siden indgik Novo Nordisk og Ørsted et modigt klimapartnerskab – det første mellem en stor virksomhed og et energiselskab.

KMD’s forbrug faldt med 28 %

Med Energy Management blev der fundet energibesparelser for 8,6 mio. kWh.

egetæpper nedbragte CO2-udledningen med 24.000 tons

I fællesskab med os har egetæpper skåret kraftigt ned på deres energiforbrug: I løbet af 5 år har de sparet 50 mio. kWh – og det er godt for både klimaet og bundlinjen.

Vil I også skære i CO2-udledningen?

Historisk partnerskab sparer klimaet for 200.000 ton CO2
KMD’s forbrug faldt med 28 %
egetæpper nedbragte CO2-udledningen med 24.000 tons

Har I spørgsmål til klimavenligt energiforbrug?

 

Ring  99 55 15 15