Bestil Basis El med variabel pris

Få en skarp elpris, der følger markedsprisen

  • Øst for Storebælt: 36,84 øre/kWh med moms.
  • Vest for Storebælt: 36,70 øre/kWh med moms.
  • Abonnement pr. måned pr. måler: 39 kr.
  • Ingen bindingsperiode.

Aftalen kan tidligst starte 16 hverdage fra bestilling. Har du brug for at blive tilmeldt tidligere, så ring til os på 72 10 30 38.  

Priserne er ekskl. distribution og energiafgifter, som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside. De viste priser er de senest kendte priser, og de kan nå at ændre sig, før vi begynder at levere el til dig.


Skal du flytte, så hop til vores flytteside
Når du giver os dit cpr-nr., kan vi hurtigere finde dig frem i vores system og hjælpe dig videre med din henvendelse. Desuden har vi pligt til at indberette dit cpr-nr. til det centrale register for elkunder i Danmark for eksempel i forbindelse med flytning, eller hvis du skifter elselskab. Du kan se mere på energinet.dk. Bryder du dig ikke om at indtaste dit cpr-nr., kan du altid ringe til os på 70 26 60 60.
< class='h3 teaser-tagline theme-color-accent'>Få dækket dit årlige elforbrug derhjemme af vindstrøm
< class='h3 teaser-headline'>

Vi producerer vindstrøm svarende til forbruget i mere end 1 million danske hjem

Værd at vide om Basis El med variabel pris

Variabel pris
KWh-prisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Den beregnes som den gennemsnitlige indkøbspris, vi rent faktisk har haft på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot i den pågældende måned plus de balancerings- og handelsomkostninger, vi betaler til Energinet.dk og Nord Pool Spot.

Da prisen pr. kWh for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leveringens start. Du vil altid kende din kWh-pris for en given måned ved indgangen af næste måned.

Uden binding
Variabel pris er uden binding, og du kan opsige din aftale med én måneds varsel til udgangen af en måned. Mindsteprisen er 39 kr. pr. måned i abonnement samt betaling for det løbende forbrug af el i opsigelsesperioden. Der afregnes aconto kvartalsvis.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde din elaftale i 14 dage, fra vi har indgået aftalen. Du skal bare give os besked her, eller ved at ringe til os på 72 10 30 38.

 

Her ser du priserne på Basis El med variabel pris for det seneste år

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål?

Ring til os på 72 10 30 38