Meld flytning af el

Husk at give os besked ved flytning

Når jeres virksomhed skal ændre adresse, skal I huske at melde flytningen til os. Hvis I allerede er kunde, følger jeres elaftale automatisk med. I skal dog stadig huske at melde flytning.

Meld flytning af el...

hvis I skal...

  • flytte flere adresser
  • tilføje flere målere
  • fraflytte uden at tilmelde ny adresse
  • melde flytning af aftale vegne af andre

Meld flytning af el

Husk at melde jeres flytning til os

Fordi I hæfter for elforbruget på virksomhedens gamle adresse, indtil vi har registreret, at I er flyttet.

Midlertidig adresseændring?

Hvis jeres virksomhed skifter adresse midlertidigt, er det en god ide at sørge for, at regningerne er tilmeldt Betalingsservice.
* Vi får således ikke besked fra PostNord, hvis I har ændret adresse midlertidigt.

Meld flytning af el