Ørsted indvier de største havvindmølleparker i Asien og Stillehavsområdet

I Ørsted er vi stolte over at kunne offentliggøre, at vi i dag har indviet havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 og 2a i Taiwan.
Indvielse af havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 & 2a. Fra venstre; 1. Kuo Tsi-san, vicedepartementschef for departementet for økonomisk udvikling og udvikling af vedvarende energi i Changhua-regionen 2. Christy Wang, chef for Ørsteds aktiviteter i Taiwan 3. Lee Chun-li, Deputy Director General, Energy Administration, Ministry of Economic Affairs 4. Per Mejnert Kristensen, regionsdirektør for Asien og Stillehavsområdet 5. Wang Mei-hua, Taiwans minister for økonomiske anliggender 6. Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør for Ørsted 7. Tsai Ing-wen, præsident for Taiwan 8. Patrick Harnett, koncerndriftsdirektør i Ørsted 9. Shen Jong-chin, seniorrådgiver for Taiwans præsident 10. John Faye, bestyrelsesformand for Mercury Taiwan Holdings Limited 11. Lee Chang-ken, koncernchef for Cathay Financial Holdings 12. Jeff Chang, bestyrelsesformand for Cathay PE 13. Chou Yu-hsin, vicegeneraldirektør for ministeriet for industriel udvikling, økonomiministeriet

De to idriftsatte havvindmølleparker har en installeret kapacitet på i alt 900 MW og er fuldt tilkoblet til elnettet. De er dermed de største havvindmølleparker i Taiwan og i Asien og Stillehavsområdet.

Dagens indvielse er en stor milepæl, da Greater Changhua 1 og 2a ikke kun har fordoblet Taiwans havvindkapacitet, men også har fungeret som katalysator for Taiwans økosystem for havvind.

Indvielsesceremonien blev holdt på Ørsteds drifts- og vedligeholdelsescenter i Taichung Havn i Taiwan med deltagelse af bl.a. Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, præsidentens seniorrådgiver, Shen Jong-chin, Taiwans økonomiminister, Wang Mei-hua, højtstående personer fra udenlandske repræsentationer i Taipei, repræsentanter fra investorerne, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) og Cathay Private Equity (Cathay PE), lokale leverandører og finansielle institutioner samt Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, Patrick Harnett, koncerndriftsdirektør i Ørsted, Per Mejnert Kristensen, regionsdirektør for Asien og Stillehavsområdet i Ørsted, og Christy Wang, chef for Ørsteds aktiviteter i Taiwan.

Præsident Tsai Ing-wen takkede Ørsted for at investere i Taiwan og bringe teknologier inden for vedvarende energi til Taiwan. Hun tænkte tilbage på, at hun for otte år siden tog ud for at se de to første demonstrationsvindmøller på Formosa 1, som ligger ud for Miaoli-regionens kyst. Kort tid efter åbnede Ørsted kontor i Taiwan og begyndte den videre udvikling af Formosa 1 og projektet på 128 MW, som blev indviet i 2019 som Taiwans første kommercielle havvindmøllepark. I dag lykønskede hun endnu en gang Ørsted for at have færdiggjort havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 og 2a på 900 MW med støtte fra sine investorer, CDPQ og Cathay PE, hvilket er i dag det største havvindmølleprojekt i Asien og Stillehavsområdet.

Præsident Tsai Ing-wen siger: "Det tog os otte år, før ordet 'energiomstilling' gik fra at være noget, vi talte om på papiret rent politisk, til i praksis at være producerende vindmølleparker. I Taiwan har vi nu den største havvindmøllepark i hele Asien og Stillehavsområdet og vores egen forsyningskæde inden for havvind."

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger: ”Med indvielsen i dag fejrer vi en milepæl for Ørsted og for Taiwan. Greater Changhua 1 og 2a er vores første havvindmølleparker i gigawatt-skala uden for Europa. De er også Taiwans første havvindmølleparker i kommerciel skala og de største af deres slags i Asien og Stillehavsområdet, hvilket understreger Taiwans position som frontløber i regionen. 2024 er et rekordår for Ørsted, da vi har hele 7,6 GW havvind under opførelse globalt set, herunder Greater Changhua 2b og 4 på 920 MW, som er vores næste store projekt i Taiwan. Vi ønsker at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og som skaber langsigtede fordele for de økonomier og samfund, hvor vi har aktiviteter.”

Per Mejnert Kristensen, regionsdirektør for Asien og Stillehavsområdet i Ørsted, siger: ”Greater Changhua 1 og 2a er et flagskibsprojekt af historisk betydning. Projektet har banet vejen for etableringen af en lokal havvindindustri og har ydet et væsentligt bidrag til Taiwans energiomstilling og mål om at blive CO2-neutral. Jeg vil gerne rose vores team for deres utrættelige indsats og den store støtte, vi har fået fra myndigheder, samarbejdspartnere, leverandører og entreprenører. Vi har opbygget en stærk talentmasse, herunder vores drifts- og vedligeholdelsesteam i Taiwan – det første i branchen – der skal sikre en stabil energiproduktion i de kommende årtier. Vi ser frem til at samarbejde om at levere flere vindmølleparker i verdensklasse i Taiwan.”

Ørsted begyndte opførelsen til havs i marts 2021 og offentliggjorde for nylig, at alle 111 Siemens Gamesa SG 8,0-167 DD-vindmøller var blevet installeret og nu leverer grøn strøm til Taiwans elnet. Havvindmølleparken Greater Changhua 1 på 605,2 MW er ejet af Ørsted (50 %) og Mercury Taiwan Holdings, et konsortium mellem den globale investeringsgruppe CDPQ og Cathay PE, med en samlet ejerandel på 50 %. Havvindmølleparken Changhua 2a på 294,8 MW ejer Ørsted fuldt ud.

Emmanuel Jaclot, Koncerndirektør for infrastruktur hos CDPQ, siger: ”Indvielsen af havvindmølleparken Greater Changhua 1 i dag er en milepæl for Taiwan og for vores samarbejde med Ørsted og Cathay PE. CDPQ arbejder målrettet på at fremme energiomstillingen i Asien og Stillehavsområdet, og vi vil fortsætte med at udforske investeringsmulighederne inden for vedvarende energi og aktiver, der kan understøtte omstillingen, i hele regionen.”

Jeff Chang, bestyrelsesformand i Cathay PE, siger: ”Dagens begivenhed har stor betydning for Taiwans energiomstilling, og i Cathay PE er vi glade for at være en del af dette og dermed være med til at understøtte Taiwans omstilling til en fremtid med lavere CO2-udledning.”

Havvindmølleparkerne på 900 MW, som blev indviet i dag, er en del af Ørsteds Greater Changhua-havvindzone, der også omfatter Greater Changhua 2b, Greater Changhua 3 og Greater Changhua 4. Zonen har en samlet kapacitet på ca. 2,4 GW. Greater Changhua 1 og 2a kan alene producere nok grøn strøm til at forsyne en million taiwanske husstande med strøm om året, hvilket svarer til en årlig CO2-reduktion på 1,75 millioner tons.

Ørsted arbejder målrettet på at sikre en stabil forsyning af grøn strøm i stor skala i Taiwan. Selskabet er i øjeblikket i gang med at opføre sit næste store projekt, havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 på i alt 920 MW. Sammen med Taiwans første kommercielle havvindmøllepark, Formosa 1 (128 MW), driver og opfører Ørsted næsten 2 GW havvindkapacitet i Taiwan.

Dagen inden indvielsen offentliggjorde Ørsted sit casestudie af Greater Changhua 1 og 2a, ’Green energy for Taiwan, powered by people‘, der analyserer havvindmølleparkernes økonomiske værdi for Taiwan samt de langsigtede sociale og miljømæssige gevinster derved.

Læs mere om konklusionerne i casestudiet (på engelsk)

  

Om Ørsted i Taiwan samt havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 og 2a:

Vigtige milepæle for havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 og 2a (links på engelsk):

Idriftsatte havvindmølleparker i Taiwan

Formosa 1

  • Ørsted er hovedaktionær i Taiwans første kommercielle havvindmøllepark, Formosa 1, som blev udvidet fra en kapacitet på 8 MW til 128 MW i 2019.

Greater Changhua 1 og 2a

  • Havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 og 2a ligger 35-60 km fra Changhua-regionens kyst, har en kapacitet på ca. 900 MW og kan forsyne en million taiwanske husstande med grøn energi.
  • Greater Changhua 1 på 605 MW ejes af Ørsted (50 %) og Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) og Cathay PE, der tilsammen har en ejerandel på 50 %.
  • På Greater Changhua 1 finder man ReCoral by ØrstedTM, det første projekt i verden, der har til formål at undersøge, om man kan dyrke koraller på havvindmøllefundamenter med henblik på at bidrage til genoprettelsen af verdens koralrev.

Havvindmølleparker under opførelse

Greater Changhua 2b og 4

  • Ørsted fik tildelt retten til at opføre havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 på 920 MW i juni 2018. I juli 2020 blev der indgået en langsigtet elkøbsaftale med det taiwanske selskab Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). Havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 forventes at stå færdige inden udgangen af 2025.

Udviklingsprojekter

  • Ørsted er i gang med at udvikle en markedsførende portefølje af havvindmølleparker og har fået miljøgodkendelser, så de kan konkurrere i fremtidige udbud i Taiwan.
  • Udviklingsprojekterne i Taiwan omfatter Xu Feng- og Greater Changhua 3-projekterne ud for Changhua-regionens kyst samt Wo Neng-projekterne ud for Taichungs kyst.

Ørsted er verdens førende virksomhed inden for havvind og har opført mere end 1.900 havvindmøller. Ved udgangen af 2023 havde Ørsted globalt installeret 8,9 GW havvind og havde 6,7 GW under opførelse. Ørsted har derudover fået tildelt rettigheder til at opføre yderligere 3,7 GW, hvilket giver en fast havvindkapacitet på 19,2 GW. Det er i tråd med selskabets ambition om at nå en installeret kapacitet på 35-38 GW vedvarende energi inden udgangen af 2030.

  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations

Jakob Gøtzsche Vesterager

99 55 78 21

javen@orsted.com

Investor Relations

Rasmus Keglberg Hærvig

99 55 90 95

ir@orsted.com

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. EUR). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

null
Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør for Ørsted og Tsai Ing-wen, præsident for Taiwan sammen med ansatte fra Ørsteds drifts- og vedligeholdelsescenter i Taichung Havn i Taiwan
null
Indvielsen af Greater Changhua 1 & 2a havvindmølleparkerne