Ørsted køber Eversources andel af havbundområde

Med købet får Ørsted fuldt ejerskab over et område med en kapacitet på op til 4 GW samt strategiske O&M-kontrakter og udbygger dermed sin stærke position inden for havvind i det nordøstlige USA.

Ørsted har underskrevet en aftale om at købe Eversource Energys 50 % ejerandel af havvindområde, som endnu ikke er udviklet, og som de to selskaber i dag ejer i fællesskab. Ud over havbunden, som er i et tidligt udviklingsstadie, omfatter aftalen også kontrakter og partnerskaber vedrørende centrale driftsaktiver i det nordøstlige USA. 

Aftalen på USD 625 mio. styrker Ørsteds førende position inden for havvind i USA yderligere og understreger selskabets fokus på at opbygge en havvindindustri i USA, herunder en forsyningskæde, der kan skabe arbejdspladser og sætte skub i innovationen til det globale marked. 

Området – også kaldet ‘Lease Area OCS-A 500’ (Lease 500) – består af 756 km2 havbund, der er blevet øremærket til udvikling af havvind, og har en potentiel udviklingskapacitet på op til 4 GW. Som en del af aftalen vil Ørsted også overtage kontrakter og leasingaftaler om bl.a. strategiske havnefaciliteter. Ørsted får fuldt ejerskab over eksisterende partnerskaber med havnene i Providence, i Davisville og i Quonset Point, alle sammen i Rhode Island, samt med New London State Pier i Connecticut. Ørsted får også fuldt ejerskab over et drifts- og vedligeholdelsescenter i East Setauket i New York og en leasingaftale om det første amerikanske servicefartøj (SOV), der lige nu er under opførelse på Edison Chouest Offshores værft i Houma, Louisiana, og som er mere end 50 % færdigbygget. 
 
"Jeg vil gerne takke Eversource for vores seks år lange partnerskab og for deres ekspertise, der har sikret strategisk fremdrift i den del af arbejdet på vores tre projekter, der udføres på land. Projekterne kommer til at levere vedvarende energi til Rhode Island, Connecticut og New York," siger David Hardy, Executive Vice President og regionsdirektør for Amerika i Ørsted. Han fortsætter: "Købet understreger vores langsigtede ambition om at opbygge en havvindindustri i USA og de muligheder for værdiskabelse, vi ser på det amerikanske marked. Ud over at få det fulde ejerskab over havbunden, som vores team kender godt efter flere års arbejde i dette område, vil vi også byde alene i New York 3- og Rhode Island 2-auktionerne, som foregår nu. Kombinationen af havbunden og de andre elementer af denne aftale skaber et stærkt knudepunkt i det nordøstlige USA for vores aktiviteter og fremtidige muligheder." 
 
Lease 500 er strategisk vigtig for Ørsteds havvindportefølje i USA. Ud over at ligge tæt på eksisterende Ørsted-projekter, hvilket giver mulighed for at effektivisere opførelse og drift, har området en lav vanddybde og gunstige vindhastigheder sammenlignet med andre områder i USA og globalt. Området, der ligger ca. 40 km ud for det sydlige New England, kan desuden levere strøm til de fire markeder Massachusetts, Rhode Island, Connecticut og New York. 
 
"Vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Ørsted i mere end seks år og har oplevet deres ekspertise og globale lederskab inden for havvind på nærmeste hold. Vi forventer fortsat, at de havvindprojekter, der opføres på det havbundområde, som partnerskabet råder over – herunder de tre projekter, der aktuelt er under udvikling – vil spille en afgørende rolle i at nedbringe CO2-udledningen fra strømproduktionen i det sydlige New England og New York," siger Joe Nolan, koncernchef, administrerende direktør og bestyrelsesformand i Eversource.
 
Eversource meddelte sidste år, at selskabet var ved at gennemgå sin portefølje inden for havvind og overvejede at sælge relaterede aktiver. Ud over aftalen om at sælge den uudviklede havbund og driftsaktiver til Ørsted ønsker Eversource at sælge sin 50 % ejerandel i tre fællesejede havvindprojekter, der har fået tildelt kontrakter (South Fork Wind, Revolution Wind og Sunrise Wind).  

Som en del af aftalen med Ørsted vil Eversource bidrage som tax equity-modpart for South Fork Wind, hvilket er afgørende for at sætte havvindmølleparken i drift og levere grøn strøm senere på året. Eversource vil fortsætte med at understøtte den del af arbejdet, der udføres på land, under opførelsen af alle tre projekter med henblik på at sikre porteføljens langsigtede kontinuitet og succes.  
 
Aftalen er underlagt de sædvanlige betingelser for gennemførelse og myndighedsgodkendelse og forventes afsluttet i tredje kvartal 2023. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Presseafdelingen
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger