Ørsted og Covestro underskriver verdens største elkøbsaftale inden for havvind

Tyske Covestro, som er en af verdens førende leverandører af højteknologiske polymerer, har indgået en tiårig elkøbsaftale med Ørsted om at købe 100 MW strøm fra den planlagte havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3.
Foto fra havvindmølleparken Borkum Riffgrund 1, der kan blive nabo tll Borkum Riffgrund 3. Klik for at downloade billedet.
Foto fra havvindmølleparken Borkum Riffgrund 1, der kan blive nabo tll Borkum Riffgrund 3. Klik for at downloade billedet.
 

Covestro, der er en af verdens førende leverandører af højtydende materialer og har hovedsæde i Leverkusen i Tyskland, har indgået en tiårig indekseret fastprisaftale med Ørsted - verdens førende virksomhed inden for havvind - om at købe grøn strøm fra Ørsteds planlagte havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3. Parken forventes at være fuldt idriftsat i 2025, forudsat at Ørsted tager endelig investeringsbeslutning.

Dermed bliver Covestro, som er noteret på børsen i Frankfurt og har 16.800 medarbejdere på verdensplan, den første store kemivirksomhed i Tyskland, der underskriver en langsigtet elkøbsaftale fra et nyt aktiv med en leverandør af vedvarende energi.

"Indkøb af grøn strøm understreger vores omfattende bæredygtighedsstrategi og forbereder os på forventede stigninger i energipriser og CO2-omkostninger. Vi har en tro på, at dette kan inspirere og motivere vores kunder og værdikæde til arbejde for bæredygtig, industriel produktion," siger Covestros administrerende direktør, Dr. Markus Steilemann.

"Samtidig håber vi, at samarbejdet med Ørsted vil tilskynde til en accelereret udbygning af vedvarende energi i Tyskland," siger Markus Steilemann og tilføjer: "Uden grøn strøm vil hverken kemiindustrien eller industrien som helhed kunne bidrage til at sikre, at Tyskland i vid udstrækning bliver CO2-neutral i midten af århundredet som anført i den tyske klimaplan."

"Vores aftale med Covestro er det første håndgribelige skridt til at sikre stabile indtægter for en del af strømproduktionen fra Borkum Riffgrund 3, som vil blive opført og drevet uden tilskud," siger Martin Neubert, koncerndirektør og administrerende direktør i Ørsted Offshore. Han tilføjer: "Samtidig viser denne elkøbsaftale, at havvind kan blive en pålidelig kilde til grøn strøm i de store mængder, som energiintensive industrivirksomheder har brug for. Med aftalen støtter Ørsted og Covestro op om den tyske energiomstilling og den fortsatte udbygning af vedvarende energi, som er helt nødvendig for at reducere CO2-udledningen i Tysklands industrielle sektor."

Covestro vil aftage 100 MW af vindmølleparkens samlede kapacitet på 900 MW over en tiårig periode, hvilket er verdens hidtil største havvindbaserede elkøbsaftale for virksomheder. Elkøbsaftalen træder i kraft i 2025.

Fakta om Borkum Riffgrund 3

  • Såfremt Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning, forventes Borkum Riffgrund 3 at være fuldt idriftsat i 2025.
  • Borkum Riffgrund 3 vil have en samlet kapacitet på 900 MW og kommer til at ligge i den tyske del af Nordsøen ved siden af Ørsteds eksisterende havvindmølleparker Borkum Riffgrund 1 og Borkum Riffgrund 2.
  • Havvindmølleparken vil blive opført og drevet uden tilskud. Det er muligt takket være en række omkostningsmæssige faktorer, herunder anvendelsen af den nyeste teknologi inden for havvindmøller, gunstige forhold på installationsstedet og høje vindhastigheder, muligheden for at stabilisere indtægterne via langsigtede elkøbsaftaler samt det faktum, at nettilslutningsomkostningerne ikke er en del af projektet.
  • Borkum Riffgrund 3 omfatter tre havvindprojekter, som Ørsted oprindeligt fik tildelt på auktioner i 2017 og 2018 under navnene Borkum Riffgrund West 1 (420 MW), Borkum Riffgrund West 2 (240 MW) og OWP West (240 MW). Projekterne blev omdøbt i september 2019 og vil blive opført som ét fælles projekt under navnet Borkum Riffgrund 3.

Kontaktinformation
Ørsteds presseafdeling
Tom Lehn-Christiansen
tomlc@orsted.dk
99 55 60 17