H.C. Ørsted

Hvem var H.C. Ørsted?

H.C. Ørsted var den første til at opdage sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme, hvilket gjorde ham kendt langt ud over Danmarks grænser. Men dengang vidste han ikke, hvor stor betydning hans opdagelse ville få.

Han ville forstå, hvordan verden fungerer 

H.C. Ørsted blev født i Rudkøbing på Langeland i 1777. Hans forældre ejede byens apotek, hvor han hjalp til og fik derigennem i en tidlig alder interesse for naturvidenskab og især kemi og fysik. 

Han blev primært undervist af en tysk parykmager, men gennem sit ualmindeligt store videbegær erstattede han ved udbredt selvstudie, hvad der manglede i den traditionelle undervisning.

H.C. Ørsted var knap 20 år, da han flyttede til København. Han begyndte at læse på Københavns Universitet, hvor han studerede farmakologi, der sammen med medicin, teologi og jura, var det eneste man kunne læse dengang på universitetet.

H.C. Ørsted var meget nysgerrig og eksperimenterede med mange forsøg inden for kemiens og fysikkens verden. Han var specielt optaget af at forstå naturens grundlæggende love og sammenhænge. Han var bl.a. overbevist om, at der var en sammenhæng mellem magnetisme og elektricitet – og det skulle senere vise sig, at han havde helt ret.

H. C. Ørsteds absolut største opdagelse

Opdagelsen af elektromagnetismen er den af H.C. Ørsteds bedrifter, der er mest kendt i udlandet. Den banede vejen for produktion af elektricitet og dermed grundlaget for det moderne samfund, vi kender i dag. For opdagelsen modtog H.C. Ørsted den prestigefyldte Copley medalje fra det uafhængige britiske Royal Society.

H.C. Ørsted var videbegærlig. Han indså, hvor vigtig naturvidenskaben er for den måde, vi lever vores liv på, og hvilken forskel viden kan gøre. Derfor oprettede han flere naturvidenskabelige selskaber, blandt andet Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) og Meteorologisk Comité, som var en forløber for Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), ligesom han spillede en afgørende rolle i etableringen af Den Polytekniske Læreanstalt, i dag Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som han også blev den første rektor for.

H.C. Ørsted havde gennem hele sit liv masser af appetit på at lære nyt og fandt på over 2.000 nye danske ord. Fx ildsjæl, faldskærm og billedkunst. Han deltog også i den kunstneriske og litterære debat, og blev en nær ven til både Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen.

H.C. Ørsted

Vi fejrer 200-året for
H.C. Ørsteds store
opdagelse

 

Derfor hedder vi Ørsted

Vi arbejder på at skabe et Danmark og en verden, der udelukkende kører på grøn energi