WWF og Ørsted i globalt partnerskab: Vil fremme løsninger, der gavner både klimaet og biodiversiteten i havet

WWF og Ørsted er gået sammen i et nyt partnerskab for at forene indsatserne mod klimaforandringer og tab af biodiversitet i havet. Med afsæt i Nordsøen vil de sammen udvikle og teste nye løsninger, som kan sikre en hurtig udbygning af havvind og samtidig bekæmpe den globale biodiversitetskrise.

I dag offentliggør verdens største organisation inden for naturbeskyttelse, WWF, og verdens mest bæredygtige energiselskab, Ørsted, et femårigt globalt partnerskab, hvor de med afsæt i havvind vil arbejde på at forene biodiversitets- og klimaindsatser. Ørsted og WWF vil sammen identificere, udvikle og teste løsninger, der kan genoprette vitale økosystemer i verdens havområder, og samtidig arbejde for at udbrede havvind, som ikke kun er i balance med naturen, men går et skridt videre og styrker biodiversiteten.

Klimaforandringerne har sat fart på tabet af natur og biodiversitet, og vigtige økosystemer, dyreliv og mennesker bliver hårdt ramt af konsekvenserne af den globale opvarmning. Havets tilstand er kritisk, og dets evne til at afbøde klimaforandringerne er i fare. Klimakrisen og biodiversitetskrisen er tæt forbundne, og den grønne omstilling af verdens energisystemer spiller en nøglerolle i forsøget på at løse dem.

Bo Øksnebjerg, Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, siger: Den planlagte udbygning af havvind er helt afgørende for den grønne omstilling, og hvis vi gør det rigtigt, kan udbygningen af havvind give os flere store havområder med en uforstyrret havbund, som både forhøjer biodiversiteten og sikrer ro og føde til fiskene. Danmark er et grønt foregangsland, og nu er vi nødt til at sætte fart på nye og innovative løsninger for, hvordan vedvarende energi og natur kan eksistere side om side på havet. Vores globale partnerskab med Ørsted tager udgangspunkt i danske erfaringer – bl.a. via et naturgenopretningsprojekt i Nordsøen – og vi vil sammen dele vores erfaringer med klima- og naturløsninger med resten af verden.”

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger: ”Danmark er verdensførende inden for vedvarende energi og har gennem årene udviklet mange af de grønne teknologier, der i dag giver os mulighed for at bekæmpe klimakrisen. Nu vil vi udnytte Ørsteds og WWF’s globale førerpositioner inden for vedvarende energi og naturbeskyttelse til sammen at sætte retningen for den globale udbygning af havvind, så den ikke bare sker i balance med naturen, men faktisk styrker biodiversiteten i havet. Biodiversitet og klima er ikke et spørgsmål om enten-eller, det er både-og. Vi har brug for, at regeringer, virksomheder og interesseorganisationer gentænker både rammer og løsninger, så vi kan tackle disse tæt forbundne kriser samtidigt og i fællesskab.”

Genopretning af økosystemer i Nordsøen
Partnerskabet indleder med et fælles projekt, der skal genoprette økosystemer i Nordsøen. Støttet af førende forskere på området vil genopretningsprojektet teste og forbedre metoder til at reetablere bestande af østers (Ostrea edulis) og hestemuslinger (Modiolus modiolus) i stor skala. Begge arter er naturligt hjemmehørende i Nordsøen, men deres tilstedeværelse er stærkt reduceret, og det har påvirket havets økosystemer negativt, fordi de biogene rev, arterne danner, fungerer som fødegrundlag og vitale levesteder for en lang række andre arter i havet.

Projektet bliver nøje dokumenteret for at finde frem til den bedste måde, hvorpå teknologier og metoder kan skaleres til gavn for havets økosystemer. Find flere detaljer om projektet i Nordsøen her.

Nye løsninger nødvendige
Det femårige partnerskab vil:

  • udvikle og teste konkrete løsninger som genopretningsprojektet i Nordsøen, der forbedrer havets biodiversitet på økosystemniveau, og som kan bruges som yderligere tiltag for at opnå en netto-positiv påvirkning af biodiversiteten
  • give anbefalinger til, hvordan regeringer kan indarbejde stærke krav vedrørende havets biodiversitet i udbygningen af havvind, fx i udbud
  • arbejde for at samle de aktører, der gør brug af havet, og finde en fælles vision for et CO2-neutralt energisystem, der eksisterer sideløbende med naturbeskyttelse og -genopretning.

Et af de centrale spørgsmål, som Ørsted og WWF i fællesskab vil forsøge at finde svaret på, er, hvordan der både kan skabes plads i havet til mere natur og mere havvind. Den planlagte udbygning af havvind kan potentielt påvirke biodiversiteten negativt, hvis kommende havvindmølleparker opføres uden omtanke for naturen. Tænkes naturen derimod ind fra begyndelsen, kan den øgede udbygning af havvind understøtte og endda styrke biodiversiteten i havet og dermed skabe en netto-positiv påvirkning af biodiversiteten.

For at det kan lykkes på globalt plan, er der behov for en ny tilgang til havplanlægning. WWF og Ørsted vil arbejde på at fremme den danske og den internationale debat på området. En af partnerskabets ambitioner er at få naturhensyn og naturgenopretning implementeret i fremtidige udbud af havvindmølleparker fra regeringer verden over, og partnerskabet sætter gang i dette arbejde med et fælles debatarrangement på COP27, hvor førende eksperter vil diskutere den bedste vej frem.

Dansk afsæt med globalt sigte
Initiativtagerne til det globale partnerskab er Ørsted og den danske afdeling af WWF og bygger på et tidligere dansk partnerskab fra 2018, som blandt andet står bag test af 3D-printede rev i Anholt Havmøllepark. Løsningerne, der udvikles i løbet af det nye, femårige globale partnerskab, understøtter både Ørsteds ambition om senest i 2030 at sikre, at alle nye energiprojekter, der sættes i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning, og WWF’s opfordring til at standse og vende tabet af biodiversitet inden 2030. Læs mere her.

Fakta om biodiversitet

  • Biodiversitet er afgørende for verdens overlevelse, og den forringes på alarmerende vis. I WWF’s seneste ’Living Planet’-rapport fremhæves det, at der siden 1970 er sket et gennemsnitligt fald på 69 % i bestanden af pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder på verdensplan.
  • En netto-positiv biodiversitetspåvirkning er et målbart bidrag, hvor uundgåelige påvirkninger minimeres og reduceres, og der tages aktive skridt i tillæg til dette for at styrke biodiversiteten og reparere de økosystemer, der i øjeblikket er truet af både klima- og biodiversitetskrisen. Læs mere her.

Kontaktoplysninger
Mai-Britt Noe
Pressechef, WWF Danmark
mai-britt.noe@wwf.dk
28 93 63 28

Anders Stougaard
Ørsted Group Media Relations
astou@orsted.com
99 55 67 39

Om WWF
WWF har kontorer i flere end 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden. WWF er en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF’s stærke position gør, at vi spiller en væsentlig rolle, når beslutninger skal tages globalt som nationalt. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af World Wide Fund for Nature.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7,292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.