Sådan kan regeringer og virksomheder sætte gang i klimaindsatsen


Der er en række øjeblikkelige og effektive skridt, som regeringer og virksomheder kan tage for at udvikle en CO2-neutral energisektor. 

Hvis alle gør noget nu, kan vi stadig forhindre en global temperaturstigning på mere end 1,5 °C. Her er nogle gode råd fra verdens mest bæredygtige energiselskab om, hvordan man kan booste klimaindsatsen. 


Download hele håndbogen 


Hvad regeringerne skal gøre


Vedvarende energi er allerede den billigste energiløsning i to tredjedele af verden. Men for at kunne nå målsætningen om 1,5 °C skal vi over de næste otte år opføre dobbelt så mange vindmølleparker og solcelleanlæg på globalt plan, som der samlet set er blevet opført i tidens løb. 

Samtidig er manglende initiativ fra regeringer i nogle regioner skyld i dyre forsinkelser af den grønne omstilling. 

For at sætte skub i den private sektors evne til at levere de nødvendige løsninger skal regeringerne:


1.

Øge  kravene til udbygningen af vedvarende energi på kort og lang sigt
En solid portefølje af sol- og vindenergiprojekter samt transparente markedsrammer vil reducere kapitalomkostningerne og sende et stærkt signal til industrien for vedvarende energi om at investere yderligere.

2.

Skabe hurtigere adgang til land- og havområder 
For at øge udbygningen af vedvarende energi er det helt afgørende at skabe adgang til nye områder på land og til havs, blandt andet gennem maritim fysisk planlægning  og allokering af landområder, samtidig med at der tages hensyn til biodiversitet og andre brugere af havet.

3.

Strømline godkendelsesprocesserne, så man kan sameksistere med andre brugere af havet 
Det skal være hurtigere og nemmere at indhente tilladelser, så godkendelser af solcelleanlæg, landvindmølleparker og havvindmølleparker sker på et rimeligt og transparent grundlag uden unødige og dyre forsinkelser.

4.

Modernisere elnettet
Energilagring, transmission og distribution skal moderniseres, så de bedre matcher udbud og efterspørgsel.

5. 

Gøre offentlige udbud grønnere 
Offentlige udbud udgør ca. 13 % af det globale BNP. Ved at integrere klimakriterier og globale klimastandarder for virksomheder i offentlige udbud kan man sikre en bæredygtig udbygning af den vedvarende energi.

Hvad skal den private sektor gøre?


Efterhånden som verdens regeringer bliver mere ambitiøse frem mod COP27, skal virksomhederne være lige så opsatte på at hæve barren for klimaindsatsen. På verdensplan har vi en fælles mission om at nå en nettoudledning på nul i 2050 – men virksomheder, der har råd til at fremskynde processen og tage det næste skridt, er forpligtet til at gøre det.


1. 

Forpligte sig til en videnskabeligt afstemt klimaindsats 
Der kan ikke skydes genvej: SBTi’s ’Net-Zero Standard’ viser, at de fleste virksomheder skal reducere deres CO2-udledning med mindst 90 %, før de bruger klimakompensation.

2. 

Rapportere om sit klimaaftryk på en gennemsigtig måde
I forhold til reduktion af CO2-udledningen kræver reelle fremskridt reel gennemsigtighed. Virksomheder skal redegøre for og offentliggøre klimaaftrykket for hele deres værdikæde.

3.

Hjælpe med at sætte fart på energiomstillingen 
Med de rette politiske rammer kan den private sektor skalere energiomstillingen gennem langsigtede elkøbsaftaler inden for vedvarende energi og forbedringer af energieffektiviteten. 

4.

Investere i virksomheder, der arbejder med en målsætning om 1,5 °C
Penge taler , så investorer skal tage del i indsatsen ved at støtte virksomheder, der er med til at sikre målsætningen om 1,5 °C. De, der reagerer hurtigst og indfører de mest drastiske tiltag, vil også være de første til at høste fordelene. 

5.

Blive klimaforkæmper
Virksomhederne bør bruge deres stemme til at sætte fokus på målsætningen om 1,5 °C og forsøge at give deres kunder, partnere og medarbejdere mulighed for at slå til lyd for og handle på vegne af klimaet. 

6.

Kompensere for CO2-udledningen gennem certificerede projekter af høj kvalitet 
CO2-kompensation, der anvendes til at kompensere for den resterende udledning, bør ske gennem projekter af høj kvalitet, som helt sikkert fjerner CO2 fra atmosfæren (fx naturbaserede løsninger). 

7.

Håndtere klimaforandringer og tab af biodiversitet i fællesskab
Biodiversitets- og klimakrisen er gensidigt forstærkende, og derfor skal virksomheder inkludere strategier om en nettopositiv biodiversitetspåvirkning i deres klimaplaner.