Sunrise Wind modtager sidste godkendelse fra det amerikanske indenrigsministerium

Sunrise Wind, New Yorks største havvindmølleprojekt, har fået godkendt sin anlægs- og driftsplan af den amerikanske myndighed for havvind, ’Bureau of Ocean Energy Management’ (BOEM), som hører under det amerikanske indenrigsministerium. Projektet har dermed modtaget den sidste myndighedstilladelse og kan gå i gang med anlægsarbejdet til havs.

Sunrise Wind har en kapacitet på 924 MW og vil kunne producere nok vedvarende energi til at forsyne næsten 600.000 husstande i New York med strøm.

Godkendelsen af anlægs- og driftsplanen beskriver kravet om en afstand på en sømil mellem vindmøllerne, kravene til alt anlægsarbejde, der udføres i amerikansk farvand, samt foranstaltninger, der skal minimere påvirkningen af havområder og -dyr. 

Godkendelsen af anlægs- og driftsplanen følger BOEM's tidsplan og kommer i forlængelse af myndighedens udstedelse af den såkaldte ’Record of Decision’ fra marts 2024, som markerede afslutningen på den grundige miljøundersøgelse af projektet, der også blev foretaget af BOEM. Ørsted og Eversource har opnået disse foranstaltninger og beskyttelsestiltag i tæt samarbejde med en række eksterne organisationer og eksperter – en tilgang, som selskaberne følger i deres samarbejde med alle interessenter for at sikre sameksistens. 

David Hardy, Executive Vice President og regionsdirektør for Amerika i Ørsted, siger: "Sunrise Wind er et afgørende element i New Yorks grønne omstilling, og med denne sidste godkendelse i hus kan vi officielt sætte anlægsfasen i gang." Han fortsætter: "BOEM's godkendelse er en vigtig milepæl ikke kun for New York, men også for USA's nationale energisektor. Vi er taknemmelige for, at BOEM’s direktør Elizabeth Klein baner vejen for havvind sammen med en lang række nationale, delstatslige og lokale ledere. Sunrise Wind bygger videre på vores succes med South Fork Wind og vil skaffe flere arbejdspladser, mere økonomisk udvikling og mere grøn energi til New York." 

Forhandlingerne med New Yorks energimyndighed, ’New York State Energy Research and Development Authority’ (NYSERDA), om Sunrise Winds 25-årige OREC-kontrakt (Offshore Wind Renewable Energy Certificate) blev afsluttet for nylig.
 
Sunrise Wind-teamet vil nu fremskynde arbejdet med at bygge transmissionssystemet på land, mens anlægsarbejdet til havs for alvor vil blive skudt i gang senere på året ca. 48 km øst for Montauk i New York, hvor havvindmølleparken skal ligge. Projektet forventes at blive idriftsat i 2026.   

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
+45 99 55 94 25
tomlc@orsted.com  

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro).