Ørsted investerer i batterilagringsanlæg placeret ved Hornsea 3 Havvindmøllepark

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om et batterilagringsanlæg, der vil bidrage til en stabil energiforsyning i Storbritannien samt reducere udsving i elpriserne.

Batterilagringsanlægget fra Tesla skal ligge sammen med onshore omformerstationen til Ørsteds havvindmøllepark Hornsea 3 i Norfolk-området i det østlige England. Da batteriet placeres samme sted som omformerstationen, vil det medføre færre forstyrrelser for dem, der bor og arbejder i nærheden. 

Batterilagringsanlægget har en kapacitet på 600 MWh (og en effekt på 300 MW), hvilket svarer til 80.000 britiske husstandes daglige strømforbrug. Når vinden blæser, og solen skinner, og elproduktionen derfor overstiger efterspørgslen, lagrer batteriet overskydende energi, som kan bruges senere og bidrage til at skabe balance i elnettet. Dette vil reducere udsvingene i elpriserne for forbrugerne, da det vil gøre mere energi tilgængelig, herunder også i spidsbelastningsperioder, hvor elpriserne normalt er højere. Det vil desuden bidrage til at udjævne forskellene mellem udbud og efterspørgsel og dermed gøre de britiske energisystemer nemmere at administrere.

Med batterilagringsanlægget investerer Ørsted i teknologi til balancering af elnettet, hvilket er en naturlig tilføjelse til selskabets havvindforretning. Anlægget vil levere supplerende systemydelser og forbedre indtjeningsprofilen, samtidig med at det understøtter den fortsatte udbygning af Storbritanniens grønne energiinfrastruktur. Anlæggets gunstige placering i forhold til det britiske elnet samt dets placering ved Hornsea 3 vil gøre opførelsen og driften mere effektiv og understøtte investeringscasen. Storbritannien er et af verdens største markeder for havvind og det marked, hvor Ørsted har flest havvindmølleparker (12) i drift.

Batterilagringsanlægget forventes at være idriftsat inden udgangen af 2026 og vil, når det står færdigt, være et af de største i Europa. 

Duncan Clark, chef for Ørsteds aktiviteter i Storbritannien og Irland, siger: "De 12 havvindmølleparker, vi har i drift i Storbritannien, leverer enorme mængder grøn energi til elnettet. Batteriet vil være med til at sikre, at den vedvarende energi anvendes på bedst mulig vis ved at lagre den, når efterspørgslen er lav, og derefter frigive den til systemet, når behovet er størst. Derved får man mest muligt ud af den vedvarende energi, samtidig med at man øger forsyningssikkerheden og værdien for forbrugerne. Denne investering er en væsentlig tilføjelse til Ørsteds voksende portefølje af energilagringsløsninger, der placeres sammen med anlæg til vedvarende energiproduktion."

Mike Snyder, direktør for Megapack hos Tesla, siger: "Hos Tesla er vi glade for at være en del af dette banebrydende projekt sammen med en fantastisk samarbejdspartner. Projektet viser værdien og fleksibiliteten af Teslas førsteklasses effektelektronik, som øger stabiliteten af elnettet og gør det muligt at integrere mere vedvarende energi i nettet."

Ørsted har i øjeblikket energilagringsprojekter på i alt 660 MW (1.850 MWh) i drift eller under opførelse i Storbritannien og USA, inklusive det projekt, som er blevet offentliggjort i dag. Derudover arbejder Ørsted på at udvikle en portefølje af energilagringsprojekter i Storbritannien, Irland og USA med en potentiel samlet kapacitet på over 2 GW.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Global Media Relations 
Tom Christiansen 
99 55 60 17 
tomlc@orsted.com

Investor Relations 
Rasmus Keglberg Hærvig 
99 55 90 95 
IR@orsted.com  
 
Om Ørsted 
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X. 

Vedhæftninger