H.M. Kong Frederik overrakte H.C. Ørsted Guldmedaljen til forskere bag gennembrud inden for bl.a. Power-to-X og klikkemi

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har i anledning af sit 200-års jubilæum tildelt H.C. Ørsted Guldmedaljen til to fremtrædende forskere, professor Jens Kehlet Nørskov og professor Morten Meldal, for deres banebrydende bidrag inden for fysik og kemi.
Fra venstre: Phaedria Marie St. Hilaire, ph.d. Kemi, selvstændig rådgiver (gift med medaljemodtager Morten Meldal og modtager af medaljen på hans vegne); Anja Cetti Andersen, Præsident for SNU; Jens Kehlet Nørskov, Professor DTU Fysik.

Guldmedaljerne blev overrakt til de to forskere af Hans Majestæt Kongen ved en ceremoni i Den Sorte Diamant den 22. marts.

SNUs H.C. Ørsted Guldmedalje gives for fremragende videnskabeligt arbejde inden for fysikkens og kemiens områder. Medaljen kan gives til forskere, der arbejder i Danmark, og er hidtil kun tildelt 19 forskere siden 1909, heriblandt to Nobelpristagere, Niels Bohr (1924) og Aage Bohr (1970).

Guldmedaljerne og ceremonien er muliggjort med støtte fra energiselskabet Ørsted og Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen.

 

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, talte ved ceremonien og siger:

"Det er netop forskeres dygtighed og mod til at udforske det ukendte, der skaber fundamentet for vores samfund og industri. Ligesom H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen, har dagens medaljemodtagere ved deres utrættelige arbejde og nyskabende tænkning skabt gennembrud inden for hvert deres felt. Dette arbejde er ikke kun en bedrift i sig selv, men tjener til at inspirere os alle til at fortsætte med at udforske, lære og skabe en bedre verden."

 

H.C. Ørsted Guldmedalje i Fysik: Professor Jens Kehlet Nørskov

Professor Jens Kehlet Nørskov fra Danmarks Tekniske Universitet har haft en enorm indflydelse på vores forståelse af fænomener på grænsefladen mellem faste stoffer og gas- eller væskefasen. Som teoretisk fysiker har han været pioner inden for udviklingen og anvendelsen af kvantemekaniske beregninger til forståelse af adsorption og kemiske reaktioner på overflader. Han har udviklet, hvad der i dag er standardmodellen til forståelsen af kemiske bindinger ved metaloverflader, og hans forskning har skabt grundlaget for en forståelse af heterogen katalyse.

Jens Kehlet Nørskov har de seneste år fokuseret sin forskning på at forstå og udvikle processer til grøn energiomdannelse – Power-to-X. Et afgørende gennembrud inden for de seneste fem år er det teoretiske grundlag for en proces til elektrokemisk reduktion af kvælstof til ammoniak.

Hans bidrag har været helt centralt og først og fremmest været påvisningen af, at kontrol af proton- og elektronoverførsel er nøglen til kontrol af selektiviteten til ammoniak. Perspektiverne er enorme og kan spille en afgørende rolle for den nødvendige globale omlægning til grøn energi.

 

H.C. Ørsted Guldmedalje i Kemi: Professor Morten Meldal

Professor Morten Meldal fra Københavns Universitet modtager H.C. Ørsted Guldmedaljen i kemi for sit markante bidrag til organisk kemi. Morten Meldal har i årevis været en toneangivende forsker og har blandt andet stået i spidsen for flere betydningsfulde opdagelser og teknologier inden for sine forskningsområder.

Morten Meldal modtog i 2022 Nobelprisen for sit arbejde. Morten Meldals arbejde omfatter blandt andet ’klikkemi’, hvor molekylære byggesten hurtigt og effektivt klikker sammen i en særlig form for kemisk reaktion. Klikkemi bruges både i industrien og den akademiske verden til at danne nye molekyler og til at klikke håndtag på eksisterende molekyler uden at ændre deres biologiske funktion.

Inden for de sidste år har Morten Meldal designet peptidreceptorer, de såkaldte P-bodies, der kan genkende molekyler specifikt i vand. Der er store forventninger til, at disse relativt små syntetiske peptider kan erstatte antistoffer, som p.t. udgør op mod 30 % af drug-markedet, men som på grund af deres makromolekylære natur giver medicinske og immunologiske begrænsninger.

 

Ørsteds Global Media Relations

Jakob Gøtzsche Vesterager

+45 99557821

javen@orsted.com

Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Sekretær Cecilie Pedersen

+45 20119488

snu@snu.dk

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

 

Om Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Efter sin store opdagelse tog H.C. Ørsted på en længere foredragsrejse og opdagede, at man i både England og Frankrig havde fået selskaber, hvor alle kunne høre om de nyeste fremskridt inden for fysik og kemi – og om fagenes betydning for erhvervslivet. Han stiftede derfor i 1824 Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) og begyndte selv at holde åbne forelæsninger med adgang for alle i København, og han fandt også dygtige forelæsere i mange andre byer i Danmark. Bryggerfamilien Jacobsen var blandt hans tilhørere i København og de første medlemmer af SNU. SNU fokuserer fortsat på den bedste og nyeste formidling af naturvidenskab og belønner fremragende forskning og formidling med H.C. Ørsted Medaljer.

 

Om Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen

Carlsbergfondet stiftede den 1. oktober 1938 Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen. Med udgangspunkt i fundatsen støtter Carlsbergs Mindelegat talentudvikling af yngre mennesker samt større og mindre projekter, der bidrager til at formidle og fremme forståelsen for videnskaben og dens betydning i samfundet med særlig fokus på ungdommen. J.C. Jacobsen var selv en stor beundrer af H.C. Ørsted, hvis forelæsninger i SNU han begyndte at følge som meget ung og lærte meget af.

 

Download billeder fra overrækkelsen: 

Billede 1

Billedtekst, Fra venstre: Phaedria Marie St. Hilaire, ph.d. Kemi, Selvstændig rådgivervirksomhed (gift med medaljemodtager Morten Meldal og modtager af medaljen på hans vegne); Anja Cetti Andersen, Præsident for SNU; Jens Kehlet Nørskov, Professor DTU Fysik.

Billede 2

Billedtekst, Fra venstre: Fra venstre: Anja Cetti Andersen, Præsident for SNU; Phaedria Marie St. Hilaire, ph.d. Kemi, selvstændig rådgiver (gift med medaljemodtager Morten Meldal og modtager af medaljen på hans vegne); H.M. Kong Frederik X; Majken Schultz, Bestyrelsesforkvinde, Carlsbergfondet; Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted.

Billede 3

Billedtekst, Fra venstre: Anja Cetti Andersen, Præsident for SNU; Jens Kehlet Nørskov, Professor DTU Fysik; HKH Kong Frederik X; Majken Schultz, Bestyrelsesforkvinde, Carlsbergfondet; Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted.