Ørsted vælger Cathay Life Insurance som foretrukket tilbudsgiver på en ejerandel på 50 % i Greater Changhua 4

Ørsted har efter en udbudsproces i dag indgået en eksklusivitetsaftale med Taiwans førende forsikringsselskab, Cathay Life Insurance og et datterselskab, som foretrukket tilbudsgiver på en samlet ejerandel på 50 % i Ørsteds havvindmøllepark Greater Changhua 4 på 583 MW i Taiwan.

Ørsted og Cathay Life Insurance har aftalt en eksklusivitetsperiode, der løber frem til den 17. januar 2024, hvor parterne vil afslutte forhandlingerne om transaktionsdokumenterne og due diligence-undersøgelsen.

I henhold til børsen i Taiwans offentliggørelsesregler er Cathay Life Insurance forpligtet til at udsende en offentlig meddelelse om, at selskabet er blevet valgt som foretrukket tilbudsgiver.

Når transaktionen er underskrevet, skal frasalget godkendes af myndighederne i Taiwan.

Tilsammen vil Greater Changhua 2b og 4 have en kapacitet på 920 MW. Ørsted traf endelig investeringsbeslutning om disse havvindmøller tidligere på året. Vindmølleparkerne er under opførelse og forventes at stå færdige ved udgangen af 2025.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Presseafdelingen
Jakob Gøtzsche Vesterager
99 55 78 21
javen@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com

Om Ørsted i Taiwan

Idriftsat projekt

Formosa 1

  • Ørsted er hovedaktionær i Taiwans første kommercielle havvindprojekt, Formosa 1, som blev udvidet fra en kapacitet på 8 MW til 128 MW i 2019.

Projekter under opførelse

Greater Changhua 1 og 2a

  • Havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 og 2a ligger 35-60 km fra Changhua-regionens kyst og kan med en samlet kapacitet på ca. 900 MW forsyne en million taiwanske husstande med grøn energi. Ørsted forventer at idriftsætte de sidste vindmøller i 2023.
  • Greater Changhua 1 på 605 MW ejes af Ørsted (50 %) samt Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) og Cathay PE, der tilsammen har en ejerandel på 50 %.
  • På Greater Changhua 1 finder man ReCoral by ØrstedTM, det første projekt i verden, der har til formål at undersøge, om man kan dyrke koraller på havvindmøllefundamenter med henblik på at bidrage til genoprettelsen af verdens koralrev.

Greater Changhua 2b og 4

  • Ørsted fik tildelt retten til at opføre havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 på 920 MW i juni 2018. I juli 2020 blev der indgået en langsigtet elkøbsaftale (CPPA) med det taiwanske selskab Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). Havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 forventes at stå færdige inden udgangen af 2025.

Udviklingsprojekter

  • Ørsted er i gang med at udvikle en markedsførende portefølje af havvindmølleparker og har fået miljøgodkendelser, så virksomheden kan konkurrere i fremtidige udbud i Taiwan.
  • Udviklingsprojekterne i Taiwan omfatter Xu Feng- og Greater Changhua 3-projekterne ud for Changhua-regionens kyst samt Wo Neng-projekterne ud for Taichungs kyst.

Ørsted er verdens førende virksomhed inden for havvind og har opført mere end 1.900 havvindmøller. I midten af 2023 havde Ørsted globalt installeret 8,9 GW havvind og havde 3,1 GW under opførelse. Ørsted har derudover fået tildelt rettigheder til at opføre yderligere 10,4 GW, hvilket giver en fast havvindkapacitet på 22,4 GW. Det er i tråd med selskabets ambition om at nå en installeret kapacitet på 50 GW vedvarende energi inden udgangen af 2030.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger