Medlemmer udpeget til DONG Energy's nomineringskomité

Den årlige udpegning af aktionærrepræsentanter til DONG Energy's nomineringskomité er afsluttet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560