Ørsted pilon

Finansielle rapporter
og generalforsamling

Finansielle rapporter

Vi offentliggør vores regnskab fire gange om året - tre kvartalsrapporter og en årsrapport. I forbindelse med årsrapporten offentliggør vi ligeledes vores bæredygtighedsrapport. Alle rapporter offentliggøres på engelsk og kan tilgås på orsted.com.


Tidspunkerne for offentliggørelse kan findes her
Abonner på Ørsteds koncernmeddelelser 
Se alle kvartals- og årsrapporter her

Generalforsamling

Vores aktionærer kan udøve deres ret til indflydelse på vores generalforsamlinger.

Find alt materiale vedrørende vores generalforsamling her

 

Derfor hedder vi Ørsted

Bag det Ørsted, som vi kender i dag, gemmer der sig en historie om udvikling og omstilling fra at være et energiselskab baseret på fossile brændstoffer til at være et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi.