Indkøb

6 Vacancies
Søg

Er du klar til at gå den grønne vej ved at sikre en bæredygtig og stabil forsyningskæde, opnå omkostningseffektive mål og stå for store indkøbsprojekter? 



Ørsteds indkøbsområde spiller en vigtig rolle i vores position som global leder i grøn energi. Vores dygtige medarbejdere i indkøbsafdelingerne er hver dag med til at skabe en konkurrencedygtig og stabil forsyningskæde og bidrage til vores aktiviteter indenfor bl.a. vind- og bioenergi og solceller.

I Indkøb arbejdes både lokalt, regionalt og globalt og dine kollegaer og samarbejdspartnere er placeret mange steder i hele verden, hvilket sætter krav til kulturforståelse, samarbejde og fleksibilitet. En god kontakt og kommunikation er essentielt for at finde de helt rette produkter og serviceydelser, der kræves for at udvikle, opføre og drive vores parker, værker og organisation. 

Bliv en del af vores Indkøbsafdeling og start din nye rejse med en global gruppe af engagerede kolleger. Læs mere herunder og lær om nogle af vores stillinger og de spændende opgaver og aktiviteter, du kan komme til at arbejde inden for bl.a. Sourcing og Category Management eller Contract Management.
Danmark
Arbejd hvor det hele startede
Tyskland
Arbejd sammen for en grøn fremtid
Malaysia
Ban vejen for en bæredygtig vækst i et global ekspertisecenter
Polen
Vil du være en del af Polens grønne energiomstilling?
Storbritannien
Skab en karriere helt i fronten af den grønne omstilling
USA
Bliv en del af verdens grønne omstilling

Her kan du se eksempler på roller.


Sourcing managers

Som sourcing manager får du ansvaret for indkøb indenfor et af mange forskellige områder, lige fra transformerstationer, kabler og vindmøller til O&M services og Travel.

Som sourcing manager får du ansvaret for indkøb indenfor et af mange forskellige områder, lige fra transformerstationer, kabler og vindmøller til O&M services og Travel. 

Vores sourcing managers er ansvarlige for virksomhedens indkøb. Sourcing managers spiller en væsentlig rolle i at sikre at vores opgaver bliver løst til rette tid og penge ved at lede sourcing- og udbudsprocessen hele vejen fra behovsafklaring, markedsresearch og forhandlinger med leverandører til juridiske overvejelser og underskrivelse af kontrakten, som i visse tilfælde kan have en værdi på millioner af euro.

Hver dag finder vores dygtige sourcing managers de helt rette leverandører til at levere komponenter, varer og ydelser til vores projekter og drift. Derudover rådgiver og vejleder de også vores interne interessenter og skaber gode relationer til disse.

Når kontrakten med en leverandør er underskrevet overgår processen til contract manageren, som sikrer udførelsen af arbejdet.

Contract managers

Vores contract managers overtager kontrakterne når opgaven overgår til drift. Det er nu vores contract managers ansvar at sikre, at samarbejdet fungerer, at de vilkår der er aftalt i kontrakten overholdes samt at parterne får det meste ud af kontrakten og at levering finder sted til at rette tid og pris. Kontrakten drives i samarbejde med de interne interessenter og en god dialog og sparring med de kollegaer, der benytter kontrakten, er derfor vigtig for at sikre optimalt drift.

Med mere end hundredvis af kontrakter i et projekt bruger vores contract managere deres relations-og forhandlingsevner til at interagere med en stor og global leverandørskare, så alle får det bedste ud af kontraktvilkårene. I forbindelse med konkurrenceudsættelse af et eksisterende kontraktområde, vil vores sourcing- og contract managers erfaringsudveksle om opgaven for at optimere fremtidige kontrakter på området.

Category managers

Som category manager har du et strategisk fokus på indkøb og står for den strategiske planlægning indenfor dit ansvarsområde, som b.la. kan være WTG-fundamenter, brintløsninger og offshore-transformerstationer. Som category manager er en vigtig del af dit arbejde at have overblik over leverandørmarkedet og finde og skabe tætte relationer med de leverandører, der er essentielle for Ørsted, og som er med til at sikre og gennemføre projekter til rette tid og pris, både på lokalt og globalt plan.

Det er vores ambition at sikre et CO2-neutralt klimaaftryk gennem hele processen inden 2040 og som category manager arbejdes der tæt sammen med de strategiske leverandører for at finde nye løsninger til at dekarbonisere områder som stålindustrien og fartøjer og for at opfylde efterspørgslen på en nettoudledning af CO2 på nul.

Søg jobs

Søg efter specifikke roller og lokationer for at finde et job, der passer til dig

Bliv en del af Ørsted og vær med til sammen at skabe en verden, der kører udelukkende på grøn energi