Vi ændrer i jeres elaftale

Fra den 1. januar 2021 hæver vi jeres månedlige elabonnement fra 10 kr. til 20 kr.

Vi hæver abonnementet for Basispris Kvartal og Flexpris, da tidligere ændringer i elforsyningsloven indførte engrosmodellen, der har medført, at vores kundehåndteringsomkostninger efterfølgende er steget.

Disse øgede omkostninger resulterede i en ændring af abonnementsprisen for privatkundeforretningen i 2019, hvorefter ændringen for erhvervskunde-forretningen gennemføres nu (i 2020).

Jeres kilowatt-timepris ændrer sig ikke.

Spørgsmål & Svar
 • Hvorfor forhøjes abonnementet?
  Det gør vi, fordi Folketinget for nogle år tilbage indførte nogle ændringer på elmarkedet, der gav os en række nye opgaver, som har øget vores omkostninger. Det er nogle af disse omkostninger, vi nu ønsker at få dækket. (Engrosmodel april 2016)
 • Hvad handler ændringerne på elmarkedet om?
  Ændringerne på elmarkedet er lavet for at skabe større gennemsigtighed til gavn for jer som elkunde. De har gjort det nemmere for jer, fordi I kun skal henvende dig ét sted, hvis I f.eks. har spørgsmål til regningen eller har strømsvigt. Førhen kunne I opleve både at få en regning fra jeres netselskab, som transporterer jeres strøm, og jeres elhandelsselskab, som sælger den strøm, I bruger i jeres virksomhed. I dag får I altid én samlet regning fra jeres elhandelsselskab, som både dækker transporten af strøm og elforbruget.
 • Hvad er det for nogle nye opgaver Ørsted har fået, som øger jeres omkostninger?
  Først og fremmest er det nu kun os, I betaler til – vi afregner herefter med jeres  netselskab. Det betyder helt lavpraktisk, at vi nu står for hele regningen inklusive transport af jeres strøm og afgifter. Vi skal derfor have kendskab til flere poster på regningen, så vi nu kan hjælpe jer med de spørgsmål, I har. I skal også kun henvende jer et sted med jerese spørgsmål, og det betyder, at vi får flere henvendelser. Rækken af opgaver tæller også  kundeservice døgnet rundt i tilfælde af strømafbrydelser – et ansvar, der tidligere lå hos dit netselskab. Det er nu også Ørsted der hæfter over for netselskabet for betaling af nettariffer, hvilket indebærer en forøget risiko for tab og større realiseret tab pr. kunde.
 • Hvorfor har Ørsted ikke gennemført forhøjelsen tidligere?
  Det er først nu, vi ser den fulde effekt af de nye opgaver, som ændringerne på elmarkedet har givet os. Vi har arbejdet på at effektivisere driften af de nye opgaver. Det er lykkedes rigtig godt, men det er stadig nødvendigt at hæve abonnementet med 10 kr. om måneden for at få dækket nogle af vores omkostninger.
 • Sker stigningen i abonnementet med tilbagevirkende kraft?
  Nej, selvom de øgede omkostninger er kommet efter engrosmodellens indførsel i 2016, har vi valgt at vente med abonnementsstigningen til vi så den reelle påvirkning. Det betyder, at abonnementsstigningen først gælder fra 1. januar 2021.
 • Er abonnementet også steget for privatkunderne?
  Ørsted gennemførte medio 2019 en stigning i privatkundernes abonnement fra DKK 29 pr. måler til DKK 39 pr. måler.
 • Hvornår har vi sidst ændret i abonnementet?
  Vi har ikke ændret i abonnementet de sidste ca. 15  år, så det er ikke noget vi gør hvert år.
 • Skal I gøre noget?
  I  behøver ikke foretage jer noget. Stigningen vil automatisk slå igennem fra 1. januar 2021 og vil kunne ses på den regning i modtager i februar måned for forbruget i januar måned.
 • Hvis vi ikke kan eller vil acceptere ændringerne?
  Det er vi kede af, men det er naturligvis helt okay. Hvis I ikke ønsker at acceptere ændringerne, skal I opsige aftalen inden 1. januar 2021. Dette gøres rent praktisk ved at kunden laver en aftale med en anden elleverandør. Herefter går det af sig selv. Den type aftale, du har med Ørsted, er i øvrigt en løbende aftale, som du til enhver tid kan opsige med en måneds varsel til den 1. i en måned.
  Ændringen vedr. ikke allerede indgåede aftaler om Fastpris, Spotpris mv., hvor der er aftalt en fast leveringsperiode.
 • Hvorfor skal vi fortsætte med at få leveret el fra Ørsted?
  Som kunde hos os får I jeres strøm til en skarp pris. I har en elaftale, der er til at forstå, og skulle I have spørgsmål, kan I altid få hjælp fra vores dygtige kunderådgivere.
 • Værd at vide om Basispris Kvartal
  • Basispris Kvartal var vores basisaftale frem til den 1. maj 2013 til kunder med selvaflæste målere.
  • Eksisterende kunder fortsætter med Basispris Kvartal, indtil I vælger en anden af vores aftaler.
  • Prisen reguleres hvert kvartal på baggrund af priserne på det nordiske elmarked.
  • Til prisen lægges et tillæg samt et abonnement, som dækker vores håndtering af aftalen, herunder dagligt indkøb på elbørsen, balancehåndtering og afregning.
  •  I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.
   
 • Værd at vide om Flexpris
  • Flexpris tilbydes f.eks. ved tilflytning af nye målere og hvis jeres aftale om f.eks. Fastpris løber ud uden den er blevet fornyet.
  • Prisen reguleres hver måned på baggrund af priserne på det nordiske elmarked.
  • Til prisen lægges et tillæg samt et abonnement, som dækker vores håndtering af aftalen, herunder dagligt indkøb på elbørsen, balancehåndtering og afregning.
  • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.