Medlemmer udpeget til DONG Energy's nomineringskomité

Den årlige udpegning af aktionærrepræsentanter til DONG Energy's nomineringskomité er afsluttet.

Følgende aktionærrepræsentanter er udpeget til DONG Energy's nomineringskomité:

  • Peder Lundquist (udpeget af Finansministeriet)
  • Jesper Hjulmand (udpeget af SEAS-NVE)
  • Anders Damgaard (udpeget af PFA Pension)
  • Claus Wiinblad (udpeget af ATP).

Nomineringskomitéens opgave er at vurdere bestyrelsens sammensætning og forelægge anbefalinger om valg af egnede bestyrelseskandidater for aktionærerne på den ordinære generalforsamling.
 
Hvert år i august/september udpeges en nomineringskomité. Den består af formanden og næstformanden for bestyrelsen – henholdsvis Thomas Thune Andersen og Lene Skole – og fire medlemmer udpeget af hver af de fire største navnenoterede aktionærer.

Ønsker en af de fire største aktionærer ikke at været repræsenteret i Nomineringskomitéen, rettes anmodning til den femte største aktionær og så fremdeles, indtil der er udpeget i alt fire aktionærrepræsentanter. Kun de ti største aktionærer har ret til at udpege en repræsentant til Nomineringskomitéen.
 
Ønsker en af de fire største aktionærer ikke at været repræsenteret i Nomineringskomitéen, rettes anmodning til den femte største aktionær og så fremdeles, indtil der er udpeget i alt fire aktionærrepræsentanter. Kun de ti største aktionærer har ret til at udpege en repræsentant til Nomineringskomitéen.

Du kan læse forretningsordenen for nomineringskomitéen her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560