Verdens mest bæredygtige
virksomhed

Det er muligt at ændre kurs

Corporate Knights’ Global 100- Indeks over bæredygtighed

Hvert år kårer Corporate Knights de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden. Man laver en rangliste over den øverste 1 % af virksomhederne på baggrund af deres indsats inden for bæredygtighed. Som den eneste går denne rangliste på tværs af sektorer såsom industri, økonomi, IT, forbrug og sundhed.
Corporate Knights har kåret Ørsted som verdens mest bæredygtige virksomhed i deres Global 100-indeks for 2020 over de mest bæredygtige virksomheder. For 10 år siden var vi et af de energiselskaber i Europa, der var mest afhængige af fossile brændstoffer. 

Førstepladsen på Global 100-indekset er en stor anerkendelse af den omstilling, som vi har gennemgået i løbet af de seneste 10 år – fra et energiselskab baseret på fossile brændstoffer til et globalt grønt energiselskab. Som verdensførende inden for havvind er vores forretning vokset markant, samtidig med at vi har nedbragt vores CO2-udledning med 86 %, og vi arbejder for, at hele vores drift og energiproduktion i 2025 er CO2 neutral. Vi har også et mål om, at vores samlede klimaaftryk skal være CO2-neutralt i 2040. Vi reducerer vores CO2-udledning meget hurtigere end det, som klimavidenskaben anser for at være nødvendigt for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. 

Ørsteds målsætninger om klimaneutralitet

Vi skal gøre noget nu

Verden befinder sig i en klimanødsituation, og forandring er derfor en nødvendighed. Ifølge forskerne skal vi halvere den globale CO2-udledning inden 2030 for at undgå en klimakatastrofe, men udledningen stiger fortsat år efter år. Cirka 75 % af den globale udledning kommer fra energi primært på grund af afbrænding af fossile brændstoffer, så omstillingen til vedvarende energi er helt afgørende, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. 

Selvom vi er stolte og taknemmelige over at være blive kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed, er vi også meget bevidste om, at verden skal sætte fart på den grønne omstilling, hvis man skal holde sig under Paris-aftalens grænse for global opvarmning på 1,5 °C.

For at begrænse klimaforandringerne er det nødvendigt at lande og virksomheder tager aktive og ambitiøse skridt for at reducere deres udledning. Vi mener, at vores omstilling er et bevis på, at det er muligt at ændre kurs. Læs mere om, hvordan du kan gøre noget i vores papir her.

Sådan blev vi verdens mest bæredygtige virksomhed

Det har ikke været let at omstille et så stort energiselskab som Ørsted, men det var nødvendigt. Fordi fossile brændstoffer hverken var miljømæssigt eller økonomisk bæredygtige tog vi beslutningen om at ændre vores forretning. Vores vigtigste fokusområder i kampen mod klimaforandringer er: 

 • udfasning af kul 
  Vores forretning var oprindeligt baseret på fossile brændstoffer, og vi var et af de mest kulintensive energiselskaber i Europa. Men vi har afviklet den del af vores forretning, der var baseret på fossile brændstoffer, og fokuserer nu udelukkende på vedvarende energi. Vi vil helt udfase brugen af kul i 2023 og producere næsten 100% grøn energi i 2025.  Læs mere om vores løsninger inden for vedvarende energi.  
   
 • havvindenergi  
  Vi udvikler løsninger inden for havvind, landvind, brint, solenergi og energilagring  og er verdensførende inden for havvind . Ved hjælp af innovation og en omfattende udvikling inden for havvindteknologi har vi været med til at reducere prisen på havvind. I dag er havvind billigere end nyopførte kul- og gasfyrede kraftværker i de fleste dele af verden. Det er banebrydende for branchen, og det har været med til at løfte havvindindustrien fra at være en nicheindustri til at være en global og hurtigt voksende industri med potentiale til at levere grøn energi til flere hundrede millioner mennesker
 

Næste skridt: Grøn omstilling af forsyningskæden

Da vi er tæt på at have elimineret CO2-udledningen fra vores energiproduktion, går vi nu i gang med næste skridt på vores grønne omstillingsrejse. Vi arbejder systematisk på at halvere CO2-udledningen fra vores energihandel og vores forsyningskæde i 2032 sammenlignet med 2018.

Det mål opnår vi ved gradvist at udfase handlen med naturgas og samtidig øge andelen af handlen med grøn strøm. Vi har også involveret vores leverandører i at reducere CO2-udledningen fra deres produktion. Samtidig opfordrer vi dem til dels at sætte mål for CO2-reduktionen i overensstemmelse med klimavidenskaben, dels at basere deres drift på grøn energi.

Det hjælper os med at opnå, at selskabets samlede klimaaftryk bliver CO2-neutralt i 2040, hvilket er ti år før det globale mål for en nettoudledning på nul, som i henhold til klimaforskningen er nødvendig for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

De grønne teknologier, der skal til, er lige ved hånden, og hvis lande og virksomheder arbejder sammen om virkelig at sætte fart på den grønne omstilling, så har vi stadig en chance for at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C. Det synes jeg, vi skylder verden.

- Henrik Poulsen, CEO, Ørsted

Read the press release

Sådan bygger du grøn energi på en bæredygtig måde

En verden, der udelukkende kører på grøn energi, vil begrænse klimaforandringerne, og skabe sund økonomisk vækst. Men jagten på denne vision skal være bæredygtig. 

Som frontløber i den globale grønne energirevolution vil vi fokusere på at bygge grøn energi på en bæredygtig måde og undgå eller begrænse eventuelle negative påvirkninger, der kan opstå som følge af den grønne omstilling. 

For os betyder det, at vi blandt andet indarbejder bæredygtige vækstprogrammer i vores forretningsstrategi, beskytter biodiversiteten, betaler den skat, vi skal, og fremmer medarbejderdiversiteten med fokus på kvindelige ledere. 
 

Ofte stillede spørgsmål

Dyk ned i vores ofte stillede spørgsmål, og lær mere om Corporate Knights og om at drive en bæredygtig forretning. 
 • Hvad gør Ørsted til verdens mest bæredygtige virksomhed? 

  I løbet af de seneste tre år har Ørsted taget et ordentligt spring op ad Global 100-indekset: fra at ligge nummer 70 i 2018, til nummer 4 i 2019 og til nu at indtage førstepladsen i 2020. Denne fremgang afspejler den markante vækst i vores forretning sideløbende med den opsigtsvækkende reduktion af vores CO2-udledning. Vi er også det første energiselskab, der indtager en førsteplads på Global 100-indekset, siden det blev oprettet i 2005. 

  Ifølge Corporate Knights indtager Ørsted førstepladsen på indekset i 2020, fordi virksomheden*:

  • har øget sin omsætning fra vedvarende energi med 10 % fra 58,4 % til 68,1 % i perioden 2018-2019 
  • har øget sin CO2- og vandproduktivitet med mere end 50 % som følge af reduktioner i den samlede CO2-udledning og et lavere vandforbrug kombineret med en højere omsætning
  • har øget andelen af kvindelige ledere fra 33 % til 38 %
  • har betalt den skat, selskabet skal: 34 % reel skat /EBITDA over de seneste fem år, hvilket placerer virksomheden i 92. percentil for dette parameter. 

  *Statistikken er baseret på vores datasæt fra 2018. 

   
 • Hvad er Corporate Knights’ metodologi for Global 100?

  I Global 100-indekset kårer Corporate Knights de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden. Man laver en rangliste over den øverste 1 % af virksomhederne på baggrund af deres indsats inden for bæredygtighed. Ranglisten går på tværs af sektorer som industri, økonomi, IT, forbrug og sundhed. 

  I forbindelse med Global 100-indekset for 2020 har Corporate Knights nøje vurderet 7.395 virksomheder med mere end USD 1 milliard i omsætning ud fra parametre som CO2 og vandproduktivitet, udvikling i CO2-udledning, skatteindbetalinger og kønsdiversitet i bestyrelsen. 

  I deres analyse sammenlignede de de økonomiske resultater og levetiden for de virksomheder, der blev optaget på Global 100-indekset, hvilket er lige over 1 % af det samlede antal vurderede virksomheder, med virksomhederne på MSCI All Country World-indekset. 

  Ifølge Corporate Knights understøtter Global 100-indekset ”det overvældende bevis, der er for, at en bæredygtig forretning giver et lige så godt eller bedre afkast for investorer, og at virksomhederne holder længere”. De tilføjer, at Global 100-virksomheder konsekvent klarer sig bedre end MSCI ACWI-virksomheder, når det kommer til parametre som lønforhold mellem CEO og den gennemsnitlige medarbejder, diversitet i bestyrelsen og betaling af skatter samt forskellige andre parametre, der udgør en faktor i placeringen på ranglisten.

   
 • Hvem er Corporate Knights?
  Corporate Knights Inc. er en forlags- og researchvirksomhed baseret i Toronto, Canada, som omfatter et magasin om bæredygtige virksomheder, der udarbejdes hvert kvartal, og en researchafdeling, som udarbejder ranglister og klassificeringer af finansielle produkter baseret på virksomhedernes indsats inden for bæredygtighed. Siden 2005 har Corporate Knights udarbejdet det årlige Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder. Det er et anerkendt og højt respekteret indeks over virksomheders indsats inden for bæredygtighed. Global 100-indekset offentliggøres hvert år i forbindelse med Det Verdensøkonomiske Forum i Davos, Schweiz.

  Som et af de magasiner i verden med størst oplag (mere end 147.000) og med fokus på samspillet mellem virksomheder og samfundet er Corporate Knights også et fremtrædende mediebrand inden for ren kapitalisme . Visionen er at levere oplysninger, der giver markederne mulighed for at skabe en bedre verden. 
   
 • Hvem er de 10 mest bæredygtige virksomheder i verden?

  Ifølge Corporate Knights’ rangliste for 2020 er de mest grønne virksomheder i verden: 

  • Ørsted A/S
  • Chr. Hansen Holding A/S
  • Neste Oyj
  • Cisco Systems Inc
  • Autodesk Inc
  • Novozymes A/S
  • ING Groep NV
  • Enel SpA
  • Banco do Brasil SA
  • Algonquin Power & Utilities Corp
 • Hvorfor er bæredygtig drift vigtigt?
  Aktivister, ambitiøse politikere og modige erhvervsledere kræver i stigende grad bæredygtig drift, og at man gør en indsats for klimaet. I fremtiden vil disse krav blive ved med at styre forbrugernes holdninger og loyalitet.

  Stillet over for den eksistentielle trussel, som den globale klimanødsituation udgør, så begynder virksomheder verden over at gå over til mere en bæredygtig drift. De overvejer, hvordan de langsigtet påvirker det lokale miljø, lokalsamfundet og økonomien, og spørger sig selv, om deres forretning yder et målbart, positivt bidrag.

  Bæredygtig drift er ikke bare en nødvendighed rent moralsk – det er også god forretningspraksis. Lige nu er bæredygtighed med til at øge virksomhedernes konkurrencedygtighed, men i den nærmeste fremtid bliver det afgørende for virksomhedernes overlevelse. Investorer søger i stigende grad hen mod bæredygtige virksomheder og efterspørger gennemsigtighed, når det gælder den klimapåvirkning, som deres investeringer har.  

  Selv om der kan være udgifter forbundet med at ændre sin forretningsmodel, så den er i tråd med klimavidenskabens anbefalinger, er omkostningen ved ikke at ændre kurs væsentligt højere.

Act now - Love your home

Hvad kan du gøre for at sætte fart

på den grønne omstilling?


Find ud af, hvad du kan gøre for at efterspørge grøn energi.