Udsæt dele af energiregningen med indefrysningsordning


Få indefrosset en del af jeres energiregning, hvis prisen på energi når over et fastsat prisloft

 
Indefrysningsordningen er en del af Folketingets vinterhjælpepakke, der blev vedtaget i september 2022 som en midlertidig håndsrækning til private virksomheder og foreninger under inflationen og de meget høje energipriser. 

En let og bekvem ordning 

Indefrysningsordningen er et tilbud og man bestemmer selv, om man vil melde sig til. Ordningen indebærer, at der lægges loft over prisen på energi. Overskrides prisloftet, indefryses det resterende beløb på regningen til betaling på et senere tidspunkt. 

I kan indefryse energiudgifterne, der overstiger prisloftet for ubetalte regninger udstedt i perioden fra den 1. november 2022 og frem til d. 31. oktober 2023. Herefter følger en afdragsfri periode på 1 år, hvorefter der afdrages på det indefrosne beløb i 4 år, med mindre I ønsker at indfri den fulde restgæld på et tidligere tidspunkt.   

Lånet på det indefrosne beløb betales tilbage i løbet af perioden fra den 1. november 2024 til den 31. oktober 2028.  Udover en rentesats opkræves der også et administrationsgebyr for tilmelding til ordningen.  

Læs mere om tilmelding, rentesatser, gebyrer, vilkår og andre informationer om ordningen her på siden under "Informationer om indefrysningsordningen".  
 
I kan også finde oplysninger om indefrysning af energiudgifter hos Erhvervsstyrelsen og Virksomhedsguiden.

Informationer om indefrysningsordningen
 • Hvordan tilmelder vi os?
  Det er nemt at melde virksomheden eller foreningen til indefrysningsordningen på vores selvbetjening. Vær dog opmærksom på, at I skal anvende NemID/MitID-login for at kunne tilmelde jer via vores selvbetjening.  

  Når du er logget ind på selvbetjeningen, finder du tilmeldingsknappen til indefrysning under ”Min profil”. Efter du har tilmeldt virksomheden, modtager du en kvittering samt en bekræftelse på tilmeldingen per mail. 

  I skal tilmelde de kundenumre, som I ønsker skal indgå i indefrysningsordningen. Har I samlefaktura for flere kundenumre, skal de enkelte kundenumre tilmeldes enkeltvis.  

  Efterfølgende vil I løbende kunne se hvor meget, der er indefrosset, rentebeløb osv. på jeres regninger. I finder også regningerne i selvbetjeningen. 

  Har I ikke tidligere anvendt vores selvbetjening, skal I starte med at oprette virksomheden.

  Ved manglende NemID/MitID kan I kontakte os for tilmelding på 99 55 35 00, så hjælper vi jer.

  Log in og tilmeld jer indefrysningsordningen på vores selvbetjening her.
 • Hvilken periode dækker indefrysningsordningen?
  I kan melde jeres virksomhed eller forening til ordningen for de ubetalte fakturaer, der er udstedt fra 1. november 2022 og i løbet af hele indefrysningsperioden frem til den 31. oktober 2023.   

  Har I allerede modtaget en faktura og ønsker at tilmelde jer ordningen inden betaling, skal I gøre det via vores selvbetjening på Mit Ørsted inden betalingsfristens udløb, så slipper I for rykkergebyr.

  Efterfølgende krediterer vi jeres faktura og sender en ny med det rigtige beløb uden indefrysningsbeløbet.

  Det vil være muligt, at tilmelde sig ordningen for ubetalte regninger frem til afslutning af indefrysningsperioden den 31. oktober 2023.

 • Hvad er prisloftet på el og gas?
  For el er prisloftet 0,80 kr./kWh og for gas er prisloftet 5,84 kr./m3. Afgifter, tariffer og moms er særskilte og opkræves uændret.  
 • Har I en fastprisaftale og ønsker indefrysningordningen?
  Hvis I har en fastprisaftale, der er indgået før det høje prisniveau begyndte, så har I sandsynligvis indgået en god aftale. Vi vil derfor opfordre til, at I tjekker om jeres pris allerede er under prisloftet på 0,80 kr./kWh på el og 5,84 kr./m3 på gas (før afgifter, tariffer og moms), inden I tilmelder jer til indefrysningsordningen. 

  I skal naturligvis være opmærksomme på senere tilmelding, hvis jeres fastprisaftale udløber i løbet af perioden. 
 • Hvad er rentesatsen på lånet for indefrysning

  Rentesatsen for lånet af indefrysningsbeløbet er 4,4 pct. per år i indefrysningsperioden. Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer beslutning om rentesatsen for de efterfølgende 12 måneder i den afdragsfri periode samt for den 4-årige afviklingsperiode. 
  Ændringer i rentesatsen bliver varslet 6 måneder før de træder i kraft. 

  Er I en ejer-, andels- eller lejeboligforening uden CVR-nummer, er rentesatsen 2% per år. Denne rentesats justeres ikke.


 • Hvad er administrationsgebyret for indefrysningsordningen?  
  Vi opkræver et administrationsgebyr på 400 kr. for opstart af ordningen og efterfølgende 30 kr. per udsendt regning under indefrysningsperioden frem til 31. oktober 2023 per kundenummer. Gebyret opkræves kun i indefrysningsperioden og derfor højst i 12 måneder. Det samlede gebyr er således maksimalt 760 kr. per kundenummer. Gebyrerne lægges løbende til det indefrosne beløb. 
 • Eksempel på beregning af indefrysningsbeløb på gas
  Eksempel på gasregning
 • Eksempel på beregning af indefrysningsbeløb på el
  Eksempel på elregning
 • Afvikling af indefrysningslånet
  Efter indefrysningsperioden der stopper den 31. oktober 2023 følger en afdragsfri periode på 1 år, hvorefter der afdrages på det indefrosne beløb i 4 år fra den 1. november 2024 til den 31. oktober 2028. Det er dog til enhver tid muligt at indfri hele restgælden.  

  Læs mere om afvikling af indefrysningslån hos Erhvervsstyrelsen.  
 • Afmelding af indefrysningsordning 
  I kan løbende afmelde indefrysningsordningen med virkning fra næstkommende regning. Afmeldelsen vil omfatte de energiregninger, der udstedes efter afmelding.

  Efter afmelding skal I beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller indfries med det samme.

  Hvis I har afmeldt jer indefrysningsordningen, kan I inden for indefrysningsperioden frem til 31. oktober 2023 på ny anmode os om indefrysning af ubetalte regninger. 

   
 • Fraflytning under indefrysningsordning
  Hvis I flytter adresse under indefrysningsperioden, vil I modtage en opgørelse over jeres samlede indefrysning. Ved fraflytning skal I på ny anmode om indefrysning, hvis I vil benytte jer af indefrysningsordningen på den nye adresse. I kan dog indgå aftale med os om videreførelse af indefrysningsordningen på den nye adresse, hvis I fortsat benytter Ørsted som leverandør på den nye adresse.

  Ved fraflytning skal I beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries. I tilfælde af fraflytning vil I fortsat i hele indefrysningsperiodens løbetid kunne tilgå oplysninger om indefrysningen hos os, selvom der ikke længere består en aftale om levering af energi. • Leverandørskifte under indefrysningsordning

  Hvis I skifter leverandør, vil I modtage en opgørelse over deres samlede indefrysning. Ved leverandørskifte skal I på ny anmode om indefrysning, hvis I vil benytte jer af indefrysningsordningen hos den nye leverandør.

  I forbindelse med leverandørskiftet skal I beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.

  I tilfælde af leverandørskifte vil I fortsat i hele indefrysningsperiodens løbetid kunne tilgå oplysninger om indefrysningen hos os, selvom der ikke længere består en aftale om levering af energi.

 • Følger ved misligholdelse af indefrysordning

  Hvis I misligholder jeres forpligtelse til at betale et afdrag rettidigt og I ikke afhjælper dette forhold efter to rykkerskrivelser, vil den fulde restgæld forfalde til øjeblikkelig betaling. Herefter vil Erhvervsstyrelsen overtage gælden med henblik på statslig inddrivelse. 

   

  Læs mere om følgerne af eventuel misligholdelse af indefrysningsordningen hos Erhvervsstyrelsen.

   

  Proceduren for misligholdelse, rykkergebyr osv. for regninger uden for indefrysningsordningen følger de gældende betingelser for el- og gasaftaler.

 • Maksimal beløbsgrænse for indefrysning

  Hvis jeres samlede indefrosne beløb på koncernniveau overskrider den maksimale beløbsgrænse på 15 mio. kr., skal I straks afmelde indefrysningsordningen. I skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling.

  Ørsted vil herefter på førstkommende energiregning til jer opkræve det samlede beløb over beløbsgrænsen, der skal betales tilbage

  Hvis I har fået ydet indefrysning fra flere energivirksomheder, beslutter I selv, om tilbagebetalingen skal ske til en eller flere energivirksomheder.

  Hvis I er en ejer-, andels- eller lejeboligforening uden CVR-nummer, gælder den beskrevne afmeldingspligt og beløbsgrænse ikke. • Virksomheder eller foreninger uden CVR-nummer

  Erhvervsstyrelsen stiller krav om et CVR-nummer eller anden gyldig identifikation, som eksempelvis GLN-nummer, for at vi kan oprette en indefrysningsaftale. 

  Har din virksomhed eller forening ikke et CVR-nummer, skal du i stedet ringe til vores kundeservice på telefon 99 55 35 00, hvor vi hjælper dig med at blive tilmeldt.


 • Retningslinjer for offentlige og energiintensive virksomheder 
  Jeres virksomhed er energiintensiv, hvis jeres energiforbrug i 2021 svarede til mindst 3 % af jeres omsætning.  

  Er jeres virksomhed energiintensiv, skal I melde jer til ordningen for energiintensive virksomheder direkte hos Erhvervsstyrelsen. Læs mere om lån til energiintensive virksomheder i Virksomhedsguiden. 

  Offentlige virksomheder er ikke omfattet af indefrysningsordningen og må derfor ikke tilmeldes. 

Indefrysningsordning 

Har du spørgsmål til indefrysning af jeres energiudgifter, så ring til os på 99 55 35 35 eller bestil en opringning