Gas
Ændringer i Almindelige betingelser for levering af Gas – Erhverv.

Ændringer i Almindelige betingelser for levering af naturgas – erhverv

Vi har i punkt 14 i Ørsteds Almindelige betingelser for levering af naturgas – erhverv, 25.05. 2018, med virkning fra den 1. marts 2020 tydeliggjort Ørsteds muligheder for at ændre i aftaler om levering af naturgas, erhverv, og/eller de tilhørende vilkår i bestemte situationer. Ændringerne gælder produkttyperne Basispris Måned og Flexpris Gas samt alle aftaler uanset produkttype indgået efter den 30. januar 2020. 

Her kan I læse mere om, hvilke situationer det handler om. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste over alle sådanne situationer, men nedenfor kan I se eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at gøre det:

Udefrakommende omkostninger 
Det kan være udefrakommende omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med vores levering af ydelser til vores kunder, f.eks. betalingskrav fra postdistributionsselskaber og andre distributører.


Omkostninger vedrørende forhold, som Ørsted ikke har indflydelse på

 •  Det kan være tab på debitorer vedrørende betaling af naturgas , som ikke har kunnet afværges af Ørsted. 

Omkostninger vedrørende administration af betalinger fra kunder 

 • Der kan indføres og ændres i størrelsen af gebyrer vedrørende administration af indbetalingskort, som kunden modtager fra Ørsted, samt vedrørende betalingsadvisering via Betalingsservice.

Inflation

 • Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen.
 • Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2020 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.
 • Hvis vi ændrer prisen, vil vi ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner.
 • Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været f.eks. 5% i årene 2020 - 2025, kan vi ændre prisen med 5 % i 2026

Produktændringer

 •  En ændring af et af vores produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker, konkurrencemæssige forhold eller forhold omkring børsindekset for en variabel pris.
 • Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.
 • Incitament til at reducere, ændre/flytte energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd
 • Vi bestræber os på at nedbringe kundernes energiforbrug. Det gør vi blandt andet på grund af  miljøhensyn, global opvarmning og vores samfundsansvar.
 • Vi analyserer derfor løbende, om vi kan hjælpe samfundet og vores kunder med at reducere energiforbruget.
 • Det kan således være relevant at ændre i vilkårene f.eks. for at styre energiforbruget til at ligge på tidspunkter, som giver en samfundsøkonomisk gevinst.
 • Administrationen af kundeaftaler eller særlige services, som er forbundet hermed, kan give os interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til kundeaftalerne. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer, som skaber incitament for vores kunder til at vælge økonomisk mere effektive løsninger. 

Imødegå leverandørskifte i strid med aftalen om levering fra Ørsted

 • Ørsted kan f.eks. indføre bestemmelse om betaling af bod i tilfælde af leverandørskifte i strid med uopsigelighedsbestemmelser i leveringsaftalen om naturgas.

Som kunder hos os vil I selvfølgelig altid blive orienteret i overensstemmelse med de regler, der gælder, hvis det bliver aktuelt at ændre i aftalen og/eller de tilhørende vilkår, se punkt 14 i Ørsteds Almindelige betingelser for levering af naturgas – erhverv, 30. januar 2020.

Gas Leveringsbetingelser