Andre naturgasaftaler

Hvis jeres virksomhed har et lille naturgasforbrug, kan I med fordel vælge en aftale, hvor prisen er fast. Så sparer I tid og ressourcer på at følge markedet og kan i stedet fokusere på kerneforretningen.

Flexpris Gas

Flexpris Gas er den naturgasaftale, I bliver afregnet til, hvis I ikke har indgået en anden aftale f.eks. 
når leveringsperioden i jeres aftale er udløbet. Prisen reguleres hver måned på baggrund af priserne 
på gasmarkedet.

Flexpris Gas (ekskl. moms)

Prisen indeholder balance-, kredit-, handels- og administrationsomkostninger.  
Prisen er ekskl. nødforsyning, distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs 
hjemmeside samt transmission.

Priser for kunder - Gældende for indeværende måned 2019

 Kroner pr. m3

 Flexpris Gas

 1,12


Fakta og vilkår

 • Flexpris Gas følger svingningerne på det frie gasmarked og ændres hver måned.
 • Automatisk overgang til Flexpris Gas er gældende for aftaler indgået efter 15. april 2015.
 • Den gældende pris kan altid ses på orsted.dk
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måned.
 • Ved aftalens ophør eller ved flytning sender vi en slutopgørelse til jer senest seks uger efter ophøret eller flytningen.
 • Intet abonnement.

Tidligere gasprodukter

Gasaftaler som stadigvæk er aktive for eksisterende kunder, men som ikke længere kan vælges af nye kunder.

Basispris

Basispris Måned er den basisaftale som I automatisk fik i Ørsteds forsyningsområde frem til den 1. maj 2013, medmindre I har valgt en anden naturgasaftale. • ​​Timeaflæste kunder
 • ​Ikke-timeaflæste kunder
 • ​Leveringsbetingelser
 • . . .

Timeaflæste kunder

Prisen for Basispris Måned er inkl. betaling for transport i transmissionsnettet.
Der opkræves tillæg for transportkapacitet i transmissionsnettet.

Priser for timeaflæste kunder -

indeværende måned 2019 (ekskl. moms) 

  Kroner pr. m3

 

Basispris Måned 

   1,01

 

Prisen er ekskl.: moms, nødforsyning, distribution og energiafgifter, som fremgår af jeres distributionsselskabs hjemmeside.

Ikke-timeaflæste kunder

Prisen for Basispris Måned er inkl. betaling for transport i transmissionsnettet. 

Priser for ikke-timeaflæste kunder -
indeværende måned 2018 (ekskl. moms)

 Kroner pr. m3

 Basispris Måned

  1,01


Prisen er ekskl. moms, nødforsyning, distribution og energiafgifter, som fremgår af jeres distributionsselskabs hjemmeside.

Fakta og vilkår

 • Basisaftalen Basispris Måned er en variabel naturgaspris, der reguleres én gang om måneden.
 • Prisen følger udviklingen på gasmarkedet. Hertil kommer et Ørsted fastsat tillæg, der indeholder balance-, kredit-, handels- og administrationsomkostninger samt transmission. Der er et fast månedligt abonnement på 10 kr. eksklusive moms pr. aftagenummer.
 • Når prisen er god, kan I nemt og hurtigt skifte til eksempelvis Fastpris.
 • Det er ikke længere muligt at skifte til Basispris Måned. 

Vil I vide mere?

Vil I vide mere om flexpris eller en af vores andre naturgasaftaler?
Udfyld formularen, og bliv kontaktet af os.

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.