El-anlæg

Priser er gældende pr. 1. januar 2018 pr. fremmedejede elanlæg tilsluttet Ørsteds belysningsnet efter indgået aftale ekskl. moms:

En tredjepart kan med Ørsteds accept få tilsluttet et fremmed ejede elanlæg til det Ørsted ejede belysningsnet (”Belysningsnettet”). Tredjeparten betaler for den elektriske tilslutning nedenstående takster. Se i øvrigt vilkår for fremmedejede elanlæg (link til dokumentet) for nærmere information om vilkårene.

Afregningssatser gældende pr. 1. januar 2018 ekskl. moms.

Afregningspriser for elforbrug til fremmedejede elanlæg. der er elektrisk tilsluttet det Ørsted ejede belysningsnet. Elforbruget beregnes og afregnes kvartalsvis bagud i den sidste måned i kvartalet. Ørsted sender faktura.

Omkostning til el pr. kWh 1,72 kr.

Omkostning til el dækker indkøb af el, betaling for transport, PSO, elafgifter, systemtariffer mv. til Energinet. Beløbet er et vægtet gennemsnit beregnet på baggrund af elomkostningen i forskellige tarifperioder og den beregnede brændetid for de enkelte måneder.

I tillæg til betaling for elforbruget, betales et fast netabonnement (målerabonnement) på 24 kr. pr. år pr. installation.

Abonnement for tilslutning til det Ørsted ejede belysningsnet udgør 100 kr. pr. måned. Abonnementet opkræves kvartalsvis bagud på samme regning som omkostning til el.

Har I spørgsmål?

...så kan I kontakte os på belysning@orsted.dk eller ringe til os
mandag til fredag kl. 10-14 på telefon 70 25 50 03