Energimærkning

Energimærkning af udvalgte erhvervsejendomme er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget og mulighederne for at spare på energien.

Såfremt bygningen er privat ejet og over 1.000 m2, eller offentlig ejet og over 250 m2, skal der altid forelægge et gyldigt energimærke.

Om energimærkning

Energimærkningen har til formål at synliggøre, hvad det koster at opvarme ejendommen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale. Energimærkningen giver desuden et overblik over de energimæssige forbedringer, der er rentable at gennemføre.

Energimærkningen

Energimærkningen er et dokument, der beskriver, husets energimæssige tilstand, og hvilke forbedringer, der kan laves, eksempelvis ved isolering på loftet, udskiftning af et gammelt varmeanlæg eller udskiftning af vinduer. Energimærkningen giver boligkøbere og lejere et overblik over, hvad det koster at opvarme boligen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale. 

Erhvervsejendom og flerfamiliehus

Hvis din erhvervsejendom eller flerfamiliehus (etageejendom) enten skal sælges eller udlejes skal der forelægge et gyldigt energimærke.

Enfamiliehus

Hvis din private bolig skal sælges eller udlejes skal der forelægge et gyldigt energimærke.


Vil du vide mere om energimærkning på enfamilieshus, så kontakt energimærkningskonsulenterne på e-mail eller telefonnummer 99 55 54 57.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om energimærkning og energimærkning af erhvervs- og offentlige ejendomme på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvornår skal energimærkningen fornyes? 

Energimærkningen skal fornyes hvert syvende eller hvert 10 år afhængig af besparelsespotentialet for bygningen.

Såfremt bygningen overdrages flere gange indenfor perioden kan energimærket genbruges.

Hvis energimærket på større bygninger skal fornyes, så kontakt energimærkningskonsulenterne på e-mail eller telefonnummer 99 55 54 57.

Har I spørgsmål til energieffektivisering?

Ring til os på 99 55 35 00