Energiledelse

Tilskud til PSO-afgift med Energiledelse

Energiledelse

Med energiledelse får I mulighed for, at få det maksimale ud af jeres energiforbrug og opbygge et grønt image.

Energiledelse

Energiledelse er en standardiseret metode (DS/EN ISO 50001) til at få det optimale ud af jeres energiforbrug. Ved at arbejde målrettet med energiledelse som et strategisk værktøj, kan I opbygge et grønt image og mindske belastningen på både energiregningen og miljøet. Med energiledelse får I et effektivt værktøj til at styre og overvåge energiforbruget og sikkerhed for, at energiudgifterne ikke er højere end nødvendigt.

Tilskud

Som virksomhed med intensivt elforbrug kan I få tilskud til PSO-afgiften, hvis I indgår aftale med Energistyrelsen. For at opnå tilskuddet skal I indføre energieffektivisering og energiledelse og leve op til de definerede krav til elintensive virksomheder.

Staten har afsat i alt 185 mio. kr. årligt i perioden 2015-2020 til tilskud og tilskuddet forventes at udgøre cirka 7 øre pr. forbrugt kWh el, afhængigt af ansøgerantal og de tilskudsberettigede virksomheders energiforbrug.

Vi rådgiver og hjælper jer med at opnå tilskud

Vi rådgiver og hjælper jer med at opnå tilskud ud fra de opsatte kriterier ved blandt andet at etablere og drive et energiledelsessystem i forhold til den certificerede europæiske standard (DS/EN ISO 50001).

Fra en systematisk kortlægning af energiforbrug og opstilling af målsætninger og handlingsplaner - til inddragelse af medarbejdere og evaluering af den løbende proces.

Har I spørgsmål til tilskud energiledelse?

Ring til os på  99 55 35 00