Energieffektivisering

Kom hele vejen rundt om virksomhedens energiforbrug

Jeres projekter havner på bundlinjen – ikke i skuffen

Vi driver effektiviseringsprocessen og skaber kontinuitet, mens I bevarer både overblik og beslutningskraft. På den måde hjælper vi jer med at gennemføre projekterne, så I hurtigt kan reducere jeres energiomkostninger og mærke besparelserne i budgettet.

Energieffektivisering er en del af Energy Management

Energy Management er vores tilbud om rådgivning og løsninger på alle områder af virksomhedens energiforbrug – for eksempel rådgivning om energiindkøb, analyse og implementering af energibesparelser samt rådgivning om klimavenlige løsninger og produkter.


Det er skræddersyet rådgivning og løsninger i et forløb og omfang, der støtter bedst muligt op om jeres egne ressourcer i virksomheden. Vi får en dyb indsigt i jeres forretning. Det betyder, vi kan udnytte synergierne på tværs af energien – og dermed styrke jeres bundlinje.

Lad en energirådgiver gennemgå jeres virksomhed

Få overblik over jeres energiforbrug og muligheder for besparelser på driftsomkostningerne.
Få hjælp til at reducere jeres CO2-udledning gennem energispareprojekter.
Få rådgivning om afgifter – måske betaler I for meget.
Få mulighed for tilskud til og finansiering af energispareprojekter.

Et tip om energirådgivning

Som energiselskab er vi forpligtede til at levere energibesparelser. Vi har derfor et interessefællesskab med jer: Med færrest mulige ressourcer, skal I opnå de størst mulige besparelser på jeres energiregning og vi kan hjælpe jer – både med selve processen og med tilskud og eventuel finansiering.

Potentiale for store besparelser

I mange virksomheder er der potentiale for store besparelser, som ikke bliver realiseret – enten fordi der ikke er fokus på mulighederne eller fordi der mangler ressourcer og kompetencer til at udføre opgaven. 
Ved I, hvor I kan finde energibesparelser i virksomhedens energiforbrug?

Sådan griber vi processen an:


  • Sammen identificerer og prioriterer vi de mulige projekter for besparelser i jeres virksomhed.
  • Sammen planlægger vi, hvordan mulighederne kan føres ud i livet.
  • Vi udarbejder et beslutningsoplæg, der sikrer fremdrift i implementeringen af besparelserne i jeres virksomhed.
  • Vi dokumenterer og følger op på projekterne, så I kommer sikkert i mål.

Et tip om energirådgivning

Det er ikke kun gennem store, dyre projekter, der kan opnås markante besparelser. Mange energibesparelser opnås ved at arbejde indefra og ud i virksomheden. Vi kigger på krav og behov - i for eksempel produktion og kontormiljø. Vi analyserer eksempelvis drifttider, temperaturer, tørre- og fermenteringsprocesser og cip-anlæg. Ofte finder vi besparelser, der kræver færre investeringer end for eksempel udskiftning af teknisk udstyr.

Vi har hjulpet mange med at spare på energien

Bæredygtige tal på bundlinjen

Egetæpper har i samarbejde med os nedbragt energiforbruget og sparet kloden for 24.000 tons CO2.

Med Energy Management har egetæpper reduceret energiforbruget med 50 mio kWh på 5 år. Derved er kloden blevet sparet for 24.000 tons CO2.

Novozymes har fået procesoptimering og overskudsvarmen fra produktionen bliver i dag genanvendt.
Bæredygtige tal på bundlinjen
egetæpper har i samarbejde med os nedbragt energiforbruget og sparet kloden for 24.000 tons CO2.

Resultaterne taler deres eget sprog

Novozymes har fået procesoptimering og overskudsvarmen fra produktionen bliver i dag genanvendt. Novozymes har i samarbejde med Ørsted gennemført 64 energibesparende projekter siden 2008 - indtil videre. Og det er noget, der kan mærkes.

Samme oplevelse med mindre energi

Tivoli har udskiftet de mange gamle pærer med LED og har opnået store besparelser.

Tivoli har fokus på kunsten at gøre et godt indtryk uden at efterlade aftryk. Derfor har de bl.a. udskiftet de gamle pærer med LED-kæder og -lyskilder, hvilket har bidraget til en energibesparelse på ca. 1 mio kWh på 4 år.

Bæredygtige tal på bundlinjen
Resultaterne taler deres eget sprog
Samme oplevelse med mindre energi

Energiforbedringer
på mere end 50.000 kWh

Går I med planer om at gennemføre energiforbedringer i jeres virksomhed?
Så kontakt os først – måske kan I få et kontant tilskud til projektet.

Skal I lave energisyn?

Fra december 2015 blev det obligatorisk for landets største danske virksomheder at lave et årligt energisyn.

Har I spørgsmål til energieffektivisering?

Ring til os på 99 55 35 00