Tidligere elprodukter

Basispris Kvartal og Basispris Time

Basispris Time

Basispris Time er den basisaftale som automatisk var gældende frem til den 1. maj 2013 for kunder med en timeaflæst måler i DONG Energy´s tidligere forsyningsområde (Nordsjælland og Storkøbenhavn) – medmindre I har valgt en anden elaftale eller leverandør. For kunder med selvaflæste målere var basisaftalen Basispris Kvartal.
Jeres forbrug bliver afregnet til børspriserne time for time gældende for Østdanmark. Til elprisen lægges et tillæg, som varierer hvert kvartal.

Værd at vide om Basispris Time

  • Basispris Time var vores basisaftale frem til den 1. maj 2013 til kunder med timeaflæst måler.
  • Eksisterende kunder fortsætter med Basispris Time, indtil I vælger en anden af vores elaftaler.
  • Prisen reguleres time for time på baggrund af priserne på det nordiske elmarked.
  • Til prisen lægges et tillæg, som dækker vores håndtering af aftalen, herunder dagligt indkøb på elbørsen, balancehåndtering og afregning.
  • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måned måneds varsel.

Basispris Kvartal

Basispris Kvartal er den basisaftale som automatisk var gældende frem til den 1. maj 2013 for kunder med selvaflæste målere i DONG Energy's tidligere forsyningspligtområde (Nordsjælland og Storkøbenhavn) – medmindre I har valgt en anden aftale eller leverandør. For kunder med timeaflæste målere var basisaftalen Basispris Time.

Værd at vide om Basispris Kvartal

  • Basispris Kvartal var vores basisaftale frem til den 1. maj 2013 til kunder med selvaflæst måler.
  • Forsyningspligtskunder frem til den 1. oktober 2014 fortsætter automatisk med Basispris Kvartal, indtil I vælger en anden af vores elaftaler.
  • Prisen følger udviklingen på det nordiske elmarked og justeres hvert kvartal.
  • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måned.

 

  Basispris Time

  Basispris Kvartal

 Jeres pris (ekskl. moms)

 Børspris + 1,34 øre/kWh

 31,19 øre/kWh 

 Abonnement pr. måned pr. måler

 10 kr.

 10 kr.

 * Ekskl. distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside.

Værd at vide om Dansk Havvind 

Når I  har Dansk Havvind, I garanti for, at der bliver produceret havvindstrøm, svarende til en aftalt mængde. Ørsteds produkt Dansk Havvind kommer fra danske havvindmølleparker som er certificerede anlæg. Desuden er strømmen distribueret og kontrolleret af Energinet i overensstemmelse med international anerkendte regler for handel med oprindelsesgarantier.