Vilkårsændringer for Tank El

I forhold til Vilkår for aftale med Ørsted om Tank El ses her eksempler på nogle af de situationer, hvor vi vil kunne ændre i aftaleforholdet:

Vilkårsændringer for Tank El

Udefrakommende omkostninger

  • Netvirksomhederne opkræver os betaling for transportydelser mv. Omkostninger som disse bliver vi nødt til at viderefakturere til vores kunder.
  • Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med vores levering af ydelser til vores kunder, f.eks. gebyrer for at stille betalingsløsninger til rådighed eller til postdistributionsselskaber og andre distributører.

Produktændringer

  • En ændring af et af vores produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker, konkurrencemæssige forhold eller forhold omkring børsindekset for en variabel pris.
  • Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.

Incitament til at reducere, ændre/flytte energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd

  • Vi bestræber os på at nedbringe kundernes energiforbrug. Det gør vi blandt andet på grund af miljøhensyn, global opvarmning og vores samfundsansvar.
  • Vi analyserer derfor løbende, om vi kan hjælpe samfundet og vores kunder med at reducere energiforbruget.
  • Det kan således være relevant at ændre i vilkårene f.eks. for at styre energiforbruget til at ligge på tidspunkter, som giver en samfundsøkonomisk gevinst.
  • Administrationen af kundeaftaler eller særlige services, som er forbundet hermed, kan give os interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til kundeaftalerne. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer, som skaber incitament for vores kunder til at vælge økonomisk mere effektive løsninger.

 

Som kunder hos os vil I selvfølgelig altid blive orienteret i overensstemmelse med de regler, der gælder, hvis det bliver aktuelt at ændre i aftalen og/eller de tilhørende vilkår, se  punkt 12  i vilkårene for aftale om Tank El.