Hvad består elprisen af?

Se, hvordan forbrug, transport og afgifter fordeler sig.

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du bruger, og for at få den transporteret hjem til din bolig. Derudover betaler du offentlige forpligtelser (PSO) og afgifter til den danske stat. Bortset fra abonnementer bliver alle betalinger på din elregning beregnet ud fra dit elforbrug (antal kilowatttimer).

Når du betaler 100 kr. på din elregning, fordeles de sådan her:

billede eksempel på elregnings prisfordeling

Kilde: Dansk Energi 

*Dit netselskab kan eksempelvis være Radius Elnet, SEAS NVE, SYD ENERGI Net eller et andet af de over 70 netselskaber i Danmark.

Uddybning af forbrug, transport og afgifter
 • Elforbrug og -abonnement
  Du betaler en pris for hver kilowatttime (kWh), du bruger. Derudover betaler du et fast månedligt elabonnement, der dækker administration. Du betaler for denne del til os.
 • Transport af el og netabonnement
  Dit lokale netselskab ejer de kabler, der transporterer strømmen til din bolig. Til netselskabet skal du betale for transport af din strøm. På din elregning kalder vi den betaling for nettarif. Du betaler også et netabonnement, der dækker omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og elmåleren. Bor du i et hus, kan det være, at du skal betale et netabonnement mere til drift og vedligeholdelse af din stikledning. Stikledningen er den ledning, der fører strøm fra elnettet ind i dit hus. Vi opkræver dig for alle disse betalinger på vegne af dit netselskab. Derudover betaler du til Energinet.dk for brug af transmissionsnettet. Vi opkræver denne betaling på vegne af Energinet.dk
 • Moms og elafgift
  Moms og elafgift er den største post på din elregning. Du betaler moms af din samlede bruttoudgift til el. Elafgift dækker en række lovpligtige afgifter til staten, som alle elkunder skal betale. Vi opkræver dig på vegne af staten.
 • Bidrag til vedvarende energi
  PSO står for Public Service Obligation (offentlige forpligtelser). Afgiften dækker tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion. Derudover dækker afgiften det offentliges udgifter til forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og –effektivitet. Vi opkræver dig på vegne af staten.

Fast eller variabel pris?

Find den elaftale, der passer bedst til dit behov

Hvad koster el på vores tidligere produkter?

Har du et af vores ældre produkter, kan du her se både din nuværende kilowatt-timepris, og hvordan din elpris er gået op og ned det sidste år.

 

Den nuværende pris for el fra El.dk øst for Storebælt: 41,18 øre/kWh

Den nuværende pris for el fra El.dk vest for Storebælt: 40,18 øre/kWh

Det sidste års priser på el fra El.dk

 

 

Den nuværende pris for Spotpris Måned øst for Storebælt: 43,30 øre/kWh

Den nuværende pris for Spotpris Måned vest for Storebælt: 42,30 øre/kWh

Det sidste års priser for Spotpris Måned