Køb varmeservice 

Få en god serviceaftale til dit varmeanlæg

Er du interesseret i en serviceaftale, og vil du ringes op?

Jeg er interesseret i

Pas godt på dit varmeanlæg

Måske har du allerede prøvet det. Hvis ikke, kan du med garanti forestille dig, hvordan det er, at vågne en vintermorgen til et råkoldt hjem, fordi varmen ikke fungerer.

Med en serviceaftale til naturgasfyr, oliefyr, varmepumpe eller fjernvarme kan du sikre, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.

Når det er tid til dit serviceeftersyn, får du besøg af en af vores lokale, kvalitetssikrede servicepartnere.

Fjernvarmeservice


Med en fjernvarmeserviceaftale hos Ørsted får du et indledende hovedeftersyn og efterfølgende vedligeholdelseseftersyn af dit fjernvarmeanlæg hvert andet år.

Hovedeftersyn
Første besøg
Vedligeholdelseseftersyn
Hvert andet år
Normalpris (inkl. moms)
2.114 kr.

Energisparetilskud
-210 kr.

Normalpris (inkl. moms) 
1.273 kr. 

Energisparetilskud 
- 126 kr.

Din pris 
1.904 kr.
Din pris 
1.147 kr. 

 

Energisparetilskuddets størrelse er baseret på Energistyrelsen standardværdikatalog. Energistyrelsen vurderer årligt, om der er grundlag for at justere de forskellige standardværdier. Ændres disse, forbeholder Ørsted sig ret til at ændre energisparetilskuddets størrelse.

Bemærk
På nuværende tidspunkt tilbyder vi kun service til en-familiers huse med selvstændig fjernvarmeenhed. Er du i tvivl om, du kan få service, kan du ringe til vores kundeservice på 70 33 10 22. Når du får udført fjernvarmeservice, kan du få tilskud for de energibesparelser, du gennemfører. Med en fjernvarmeserviceaftale hos Ørsted får du automatisk dette tilskud.

Se leveringsbetingelser for fjernvarmeservice

Naturgasservice 


Når du tegner en naturgasserviceaftale hos Ørsted, kan du vælge, at få et serviceeftersyn hvert år, hvert andet år eller hvert tredje år. Vælg den serviceaftale, der passer lige til dig. 

Serviceeftersyn Udkaldsdækning
Hvor ofte vil du have et serviceeftersyn?
Du betaler i alt 1.768 kr. pr. eftersyn, som deles op i fire årlige rater i abonnementsperioden.
Ønsker du udkaldsdækning?
Med udkaldsdækning kan du ringe til os, hvis du oplever driftsstop på dit naturgasfyr, så sender vi en servicepartner inden for få timer*.

Eftersyn hvert år 
442 kr. pr. kvartal
Udkaldsdækning
165 kr. pr. kvartal.
Eftersyn hvert andet år
221 kr. pr. kvartal
Udkaldsdækning
165 kr. pr. kvartal.
Eftersyn hvert tredje år 
147 kr. pr. kvartal
Udkaldsdækning
165 kr. pr. kvartal.


*Fra den 1. oktober til den 30. april udføres udkald fra kl. 7.30 til kl. 20.00 alle ugens dage. Fra den 1. maj til den 30. september udføres udkald mandag-torsdag fra kl. 7.30 til kl. 16.00 og fredag fra kl. 7.30 til kl. 13.00. Der tages forbehold for helligdage. Du kan ringe døgnet rundt hele året.

Bemærk
Opsiges abonnementet i abonnementsperioden (som er det valgte interval mellem serviceeftersynene) skal den resterende del af udgiften til serviceeftersynet betales.

Vi deler serviceabonnementet til dit naturgasfyr op i 4 årlige betalinger.

Se leveringsbetingelser for naturgasservice

Oliefyrsservice 


Når du tegner en oliefyrsserviceaftale hos Ørsted, får du et serviceeftersyn hvert år. Vælg den serviceaftale, der passer lige til dig og dit oliefyr. 

Basis uden kedelrens  Basis med kedelrens
Dækker et hovedeftersyn hvert år. Dækker et hovedeftersyn hvert år og en kedelrensning.
Serviceeftersyn hvert år 
1.345 kr. pr. år. 
Serviceeftersyn hvert år
1.620 kr. pr. år.

 

 Standard uden kedelrens Standard med kedelrens
Dækker et hovedeftersyn hvert år suppleret med udkald i forbindelse med driftsstop. Dækker et hovedeftersyn hvert år, kedelrensning og udkald ved driftsstop.
Serviceeftersyn hvert år 
1.729 kr. pr. år. 
Serviceeftersyn hvert år
2.005 kr. pr. år.

 

Har du en kondenserende oliekedel, skal du lægge 212,50 kr. til ovenstående priser.

Hvis du selv får foretaget kedelrensningen, skal du sikre dig, at det er en teknisk ekspert, der er godkendt af Energistyrelsen, der udfører rensningen.

Alle priser er inklusive servicebil, kvalitetssikring og miljøomkostninger på 160 kr. Ørsted yder dig et energisparetilskud til dit oliefyrseftersyn på 50 kr., som er fratrukket ovenstående priser. I den forbindelse overdrages indberetningsretten til energibesparelsen til Ørsted og kan herefter ikke overdrages til andre.


Se leveringsbetingelser for oliefyrsservice

Varmepumpeservice Når du tegner en varmepumpeserviceaftale hos Ørsted kan du vælge, at få et serviceeftersyn hvert år eller hvert andet år. Vælg den serviceaftale, der passer lige til dig. 

 Serviceeftersyn Udkaldsdækning
Vælg, hvilken varmepumpe du har. Hvis du har en luft til luft-varmepumpe kan du vælge eftersyn hvert eller hvert 2. år. Vælg, om du ønsker udkaldsdækning. Med udkaldsdækning kan du ringe til os, hvis du oplever driftsstop på din varmepumpe. Så sender vi, uden ekstra beregning, en servicepartner inden for få timer*.
Luft til luft-varmepumpe
Eftersyn hvert år (lovkrav ved mere end 1 kg kølemiddel)
1.418 kr. pr. eftersyn

Eftersyn hvert andet år
1.418 kr. pr. eftersyn
Udkaldsdækning
473 kr./årligt ved eftersyn hvert 2. år, betales for 2 år efter udført eftersyn.
Jordvarme eller luft til vand-varmepumpe
Eftersyn hvert år
1.797 kr. pr. eftersyn (lovkrav)
Udkaldsdækning
662 kr./årligt

Fra den 1. oktober til den 30. april udføres udkald fra kl. 7.30 til kl. 20.00 alle ugens dage. Fra den 1. maj til den 30. september udføres udkald mandag-torsdag fra kl. 7.30 til kl. 16.00 og fredag fra kl. 7.30 til kl. 13.00. Der tages forbehold for helligdage.
Du kan ringe døgnet rundt hele året.

Se leveringsbetingelser for varmepumpeservice


 • Fjernvarme
 • Naturgasfyr
 • Oliefyr
 • Varmepumper
 • . . .

Få mest muligt ud af din fjernvarme med en serviceaftale:

 • Du minimerer risikoen for strafafgift til fjernvarmeværket.
 • Vi sørger for, at alt virker og er rigtigt indstillet.
 • Du optimerer din varmeøkonomi.
 • Du sikrer, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.

Værd at vide om fjernvarmeservice
En serviceaftale til dit fjernvarmeanlæg inkluderer et indledende hovedeftersyn, hvor din bolig gennemgås for at bestemme indløbs- og udløbstemperaturerne, og et efterfølgende vedligeholdelseseftersyn hvert 2. år. 

Med et hovedeftersyn får du blandt andet test og gennemgang af alle installationer, der har med varme og varmt vand at gøre, justering af anlægget, så driften optimeres  og anbefalinger til, hvordan energiforbruget i din bolig kan nedsættes (f.eks. isolering, vinduer og radiatorstørrelse).

Med et vedligeholdelseseftersyn får du kontrolleret varmeanlægget og de enkelte komponenters funktion og justeret anlægget, så det kører optimalt.


Få mest muligt ud af dit fyr med en serviceaftale:

 • Vi sørger for, at alt virker og er rigtigt indstillet.
 • Du optimerer din varmeøkonomi.
 • Du sikrer, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.
 • Du forlænger levetiden for dit naturgasfyr.

Værd at vide om naturgasservice
Når du bestiller en serviceaftale til dit naturgasfyr, får du et hovedeftersyn med faste mellemrum, som du selv vælger. Prisen afhænger af, hvor ofte du vil have besøg af servicepartneren. Som udgangspunkt anbefaler vi service hvert 2. år. Efter hvert hovedeftersyn får du også en besøgsrapport, som dokumenterer, hvad servicepartneren har set og gjort.

Få mest muligt ud af dit fyr med en serviceaftale:

 • Vi sørger for, at alt virker og er rigtigt indstillet.
 • Du optimerer din varmeøkonomi.
 • Du sikrer, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.
 • Du forlænger levetiden for dit oliefyr. 

Værd at vide om oliefyrsservice
Når du bestiller en serviceaftale til dit oliefyr, får du et årligt serviceeftersyn. Det årlige serviceeftersyn indeholder en gennemgang af fyret fra A-Z. Vi renser og regulerer fyret, og vi fjerner de reservedele, vi skifter ud. Efter hvert serviceeftersyn får du også en besøgsrapport, som dokumenterer, hvad servicepartneren har set og gjort.

Få mest muligt ud af din pumpe med en serviceaftale:

 • Du optimerer din varmeøkonomi.
 • Du sikrer, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.
 • Du kan bestille udkaldsdækning, så kan du ringe til os, hvis du oplever driftsstop på din varmepumpe.

Værd at vide om varmepumpeservice
Når du bestiller en serviceaftale til din varmepumpe, får du et årligt hovedeftersyn. Efter hvert serviceeftersyn får du en besøgsrapport, som dokumenterer, hvad servicepartneren har set og gjort. Vi sørger også for at opbevare resultaterne af det lovpligtige eftersyn, så du altid kan fremvise dokumentation over for kommunen.

Varmepumpeservice er både vigtigt og lovpligtigt
Har du en varmepumpe med 1 kg kølemiddel eller mere, er det lovpligtigt at sørge for, at den bliver efterset af en sagkyndig servicetekniker en gang om året. Du er desuden forpligtet til at opbevare resultaterne af det lovpligtige serviceeftersyn i mindst 10 år.

Skal du have et nyt varmeanlæg?

Vi kan hjælp med et hurtigt tilbud

På fornavn med din servicepartner?

De fleste af vores servicepartnere er lokale vvs’ere. Du vil derfor højst sandsynligt få besøg, af en montør, som kommer fra dit eget lokalområde. 

Ring til os

Ønsker du service til dit varmeanlæg, eller har du spørgsmål? Ring til os på 70 33 10 22.