Spørgsmål og svar om gas

Har du spørgsmål til din gasaftale, vores priser, leverandørskift eller andet, kan du finde svar her.

​Typiske spørgsmål om gas
 • 1. Hvad består gasprisen af?
  Det er kun den del af gasprisen, der dækker dit gasforbrug og abonnement, du selv kan påvirke.
   
 • 2. Kan jeg spare penge ved at skifte til gas?

  Ja. Afhængigt af din nuværende varmekilde vil du kunne spare op til 50 % på din varmeregning ved at skifte til gas.

  Eksempel på besparelse

  I et parcelhus på 130 m2 med et elforbrug på 18.000 kWh pr. år til opvarmning, installeres der en kondenserende naturgaskedel og et vandbårent varmeanlæg.

  Beregningen:

  Omkostninger elvarme 18.000 kWh x 2,25 kr./kWh = 40.500 kr
  Omkostninger naturgas ny kedel 1.636 m3 x 9,25 kr./m3 = 15.133 kr.

  Omkostninger til ny kedel 176 kWh x 2,25 kr./kWh = 396 kr.

  Service = 1.000 kr.

  Årlig drift af nyt naturgasfyr = 16.529 kr.

  Besparelse 40.500 kr. – 16.529 kr. = 23.971 kr. (det svarer til 50-60 % besparelse)

  Kilde: Bolius

   
 • 3. Betaler jeg for meget for min gas?

  Det kommer an på, hvad du betaler pr. m3 og i abonnement – og om du også betaler ekstra gebyrer. Som tommelfingeregel skal du huske, at cirka 75 % af den pris, du betaler, går til dækning af afgifter og transport. Vi følger markedet tæt, og sørger for hver dag at producere og handle de bedst mulige priser hjem til vores kunder.

  Få overblik over vores gasaftaler

 • 4. Hvorfor ændrer gasprisen sig?

  Prisen på gas ændrer sig i løbet af året på grund af markedet, udbud og efterspørgsel. Som med meget andet bliver prisen højere, når mange efterspørger gas, eller der opstår udsving på verdensmarkedet. Og omvendt falder prisen ofte i varmere måneder, hvor efterspørgslen er lavere.

  Den pris, du betaler, er sammensat af flere forskellige elementer. Selve gassen udgør kun ca. 25 % af den samlede pris. Dertil kommer moms, afgifter og transport. Når prisen ændres, er det kun prisen på selve gassen, der enten falder eller stiger – samt momsen, der følger prisen.

 • 5. Hvordan skifter jeg til gas?

  Det er nemt at skifte til gas, hvis du bor i et område, hvor der er mulighed for at opvarme med naturgas. Og du kan få tilskud til et nyt gasfyr, hvis du skifter fra elvarme eller oliefyr til gas.

  Hvis du gerne vil have et kontant tilskud, skal du søge om det (for eksempel gennem os) inden, du går i gang med forberedelserne. Vi kan ikke give dig tilskud, hvis du allerede er gået i gang med arbejdet.

  Læs om tilskud til gasfyr

  Hvis du vil skifte til gas

  Det første, du skal gøre, er at kontakte en vvs-installatør. Vi anbefaler, at du indhenter tilbud på installation af nyt gasfyr fra 3 forskellige vvs-installatører, så du har mulighed for at sammenligne prisen. Når du har lavet en aftale med en installatør om opsætning, kan du nemt og hurtigt bestille gas her på siden – eller ringe til os på 70 33 10 22.

 • 6. Hvilken gasaftale skal jeg vælge?

  Du kan købe gas på flere forskellige måder. Dit valg afhænger af, hvad der er rigtigt for dig. Hvis du gerne vil kende din pris fremadrettet og kunne budgettere med den, kan du bestille vores fastprisaftale. Vil du hellere have glæde af, at prisen på gas ændrer sig fra dag til dag – hvilket selvfølgelig også indebærer en vis risikovillighed – kan du vælge vores gasaftale med variabel pris.

  Se hvilken aftale, der matcher dig bedst

 • 7. Hvordan bliver jeg gaskunde?
  1. Du vælger og bestiller din aftale. Herefter får du en bekræftelse fra os.
  2. Din aftale hos dit nuværende energiselskab bliver opsagt, og du bliver kontaktet vedrørende en slutaflæsning.
  3. Du modtager gas fra den dato, vi har aftalt.

  Se vores gasaftaler og få den aftale, der passer dig

  Hvis du ikke vil bestille en gasaftale her på siden, kan du ringe til os på 70 33 10 22.

 • 8. Hvilke fordele er der ved gas?

  Der er mange fordele – både for dig og miljøet. Blandt andet kan du spare på din varmeregning, du skåner miljøet, på grund af lavere CO2-udledning end ved olie, og du kan kombinere det med alternative energikilder.

  Se vores gasaftaler, og få den aftale, der passer dig bedst

 • 9. Hvordan ser fremtiden ud for gas?

  Vi har adgang til naturressourcer i den danske undergrund, der svarer til danskernes forbrug mindst 50 år frem i tiden – og vi er klar til at supplere naturgassen med biogas, som vi forventer vil komme til at udgøre ca. 50 %. Blandingen af naturgas og biogas vil være endnu mere klimavenlig, fordi vi udnytter ressourcer, der ellers ville forsvinde op i den blå luft.

  Et gasfyr har en levetid på op til 20 år, så du kan roligt investere i et nyt, hvis du står over for at skulle skifte. Der er forsyninger nok til, at det kan betale sig.

 • 10. Bruger jeg for meget gas?

  Det kan være svært at vurdere, om man bruger mere eller mindre gas end andre, der har samme forhold og boligstørrelse som en selv. Derfor har vi lavet en beregner, hvor du nemt og hurtigt kan se, om dit forbrug af gas er højt, lavt eller gennemsnitligt.

  Se, om du bruger for meget gas

 • 11. Hvordan får jeg den laveste gasregning?

  Det er selvfølgelig et godt udgangspunkt, hvis prisen er lav. Men prisen er ikke alt. Der er flere ting, du selv kan gøre, som vil give dig store besparelser.

  • Juster på dit nuværende forbrug
   Der er meget at spare ved at ændre på dårlige – og forbrugsmæssigt dyre – vaner.

  • Husk at tjekke abonnementsprisen
   Når du skal vurdere, om en naturgasaftale er god, så se på forholdet mellem den månedlige abonnementspris og gasprisen.

  Og husk også, at prisen for den gas, du bruger, kun dækker ca. 25 % af din regning. Resten er transport af din gas samt skatter og afgifter til staten.

 • 12. Hvordan bliver mit forventede forbrug beregnet
  Vi beregner dit forventede forbrug ud fra det tidligere års forbrug på installationsadressen. Hvis du er flyttet ind på adressen i løbet af det seneste år, er det en god ide at give os besked. Så kan vi lave en beregning baseret på det nuværende antal beboere m.m.
 • 13. Hvornår får jeg min slutopgørelse?
  Hvis du har meldt flytning i god tid – senest på dagen for flytningen  – får du din slutopgørelse cirka 3 uger efter, du er flyttet. Bemærk, at der kan gå op til 5 uger, hvis du har en Betalingsserviceaftale.
 • 14. Hvornår skal jeg betale mine fakturaer?
  Du får 4 gasregninger om året, som skal betales i juni, september, december og marts.
 • 15. Hvordan tilmelder jeg min gasregning til Betalingsservice

  Har du sjovere ting at tænke på, end hvornår du skal betale din gasregning?

  Tilmeld din gasregning til Betalingsservice her

 • 16. Hvordan aflæser jeg min gasmåler

  Har du Dansk Gas Distribution som distributionsselskab, vil du hvert år modtage et aflæsningsbrev, som du skal bruge, når du indberetter dit gasforbrug.

 • 17. Hvornår og hvordan melder jeg flytning?

  Som gaskunde hos os kan du vente med at melde flytning til den dag, du flytter. Husk at indberette din måleraflæsning, ellers kan du risikere at betale for efterfølgende forbrug på adressen.

  Indberet måleraflæsning

 • 18. Jeg kan ikke aflæse min måler den dag, jeg flytter - hvad skal jeg gøre?

  Du skal aflæse din gasmåler så tæt på flyttedatoen som muligt, og indberette din aflæsning til os.

  Se, hvad du skal gøre, når du flytter

 • 19. Skal jeg betale den acontofaktura, der dækker perioden efter flytning?
  Ja, da du altid bliver opkrævet kvartalsvis. Dette vil efterfølgende blive reguleret på slutopgørelsen.
 • 20. Jeg har glemt at melde flytning - hvad skal jeg gøre?
  Skynd dig at ringe til os på 72 10 31 18, så vi kan se, hvad vi kan gøre for dig. Som udgangspunkt hæfter du for forbruget, indtil du bliver afmeldt.
 • 21. Hvordan betjener og vedligeholder jeg mit fyr?

  Hvis du ikke er typen, der elsker brugervejledninger, anbefaler vi, at du bestiller en serviceaftale hos os. Med en serviceaftale til dit gasfyr får du besøg af en servicepartner, der tjekker, at dit gasfyr virker, som det skal. Du sikrer, at dit gasfyr virker optimalt og bliver vedligeholdt, så det holder længst muligt.

   
  Læs mere om vores serviceaftaler

 • 22. Kan jeg få tilskud til gasfyr?

  Ja. Når du udskifter dit oliefyr med et gasfyr, eller udskifter dit gamle gasfyr med et nyt, kan du få et tilskud fra os. Du kan dog ikke få et tilskud fra os, hvis den gaskedel, du udskifter, har en kondenserende kedel.

  Det er vigtigt, at du søger om tilskud og får tilsagn, inden du går i gang. Vi kan ikke give tilskud til arbejde, der er sat i gang forud for ansøgning om tilskud.

  Læs mere om tilskud til naturgasfyr


 • 23. Kan jeg få tilskud til energiforbedringer?

  Ja, du kan få et kontant tilskud af os til en række energiforbedringer af dit hus, for eksempel varmepumpe, naturgasfyr, solvarme, pillefyr med mere.

  Men du skal søge om tilskuddet inden du går i gang. Du får svar fra os i løbet af 5 arbejdsdage.

  Læs mere om energiforbedringer, og søg tilskud

 • 24. Jeg skal grave. Hvor ligger der gasledninger?

  Før du graver, skal du altid tjekke, hvor dine ledninger ligger, så du ikke kommer til at ødelægge en olie- eller gasledning. Det gælder både for større entreprenørarbejde og for mindre forandringer, du selv står for. Send en e-mail på ledningsinfo@orsted.dk før du går i gang.

  Du kan også ringe på:

  • 99 55 23 22  (Øst for Storebælt)
  • 99 55 23 21 (Vest for Storebælt)

  Vi svarer mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 9-15.
                     
  Har du behov for at få fat i os uden for vores normale telefontid? Så ring på: 76 73 21 71.

 • 25. Der lugter af gas. Hvad skal jeg gøre?

  Åbn døre og vinduer. Luk for stophanen, og skynd dig udenfor. Husk at alarmere naboer og andre beboere i nærheden.

  Ring derefter på 75 36 39 40, hvis du er gaskunde i Dansk Gas Distribution.