Elvarsling

Vi har varslet 4 ændringer til din elaftale.

Ændringerne træder i kraft den 1. december 2017, og de er:

 • En præcisering af punkt 17 i Leveringsbetingelserne.
 • En ændring af punkt 2 i Om din Elaftale.
 • En ændring i nettariffen for dig, som bor i Radius’ elnetområde.
 • En ændring af punkt 5.1 i Leveringsbetingelserne.

Du får nye muligheder for at spare på din elregning

Efter den 1. december 2017 kommer du til at betale for dit elforbrug med timepriser, hvis du har en fjernaflæst elmåler, og netselskabet timeafregner os for dit elforbrug. Og det bliver muligt for dig at se kWh-handelsprisen for det kommende døgn, midt på dagen forinden. Du kan altså se timepriserne for fredag allerede midt på dagen om torsdagen.

Hvad betyder det for dig?
Det betyder, at du ved på forhånd, hvad strømmen kommer til at koste hver time for det kommende døgn. Så kan du vælge at bruge strømmen, når den er billigst for dig – og derved spare på elregningen. Du kommer til at kunne se kWh-handelspriserne her på siden, men derudover er der også nogle gode råd, vi allerede nu gerne vil dele:

 • Strømmen er som regel dyrest mellem kl. 17-20. Det gælder både kWh-handelsprisen og nettariffen, som det fremgår af denne varsling.
 • Strømmen er typisk billigere i nattetimerne, da efterspørgslen er mindst.

Du kan også følge dit forbrug time for time på ørsted.dk, når du har en fjernaflæst elmåler, og netselskabet timeafregner os for dit elforbrug. Der vil dog være en smule forsinkelse på data.
 
Hvis du bare vil bruge strømmen, som du plejer
Så skal du ikke være bekymret. Ændringerne burde ikke have en mærkbar effekt for en gennemsnitsforbruger. Derimod kan der være penge at spare, hvis du har lyst til at engagere dig i dit elforbrug ved at bruge strømmen, når den er billigst.

Typiske spørgsmål om varsling
 • Skal jeg betale mere?

  Prisændringerne som følge af skiftet fra månedspriser til timepriser og en tidsafhængig nettarif for de elkunder, der bor i Radius’ elnetområde, får ingen mærkbar effekt – hverken positiv eller negativ – for en gennemsnitskunde, der ikke engagerer sig i sit elforbrug.

  For en elkunde, der ønsker at engagere sig i sit elforbrug ved at bruge strømmen, når den er billigst, vil der være penge at spare.

  Bemærk
  Prisen for dit elforbrug (kWh-handelsprisen) samt prisen på transport af el (nettariffen) udgør ikke hele elregningen. Der vil være nogle poster på regningen, der ikke varierer fra time til time. Det er f.eks. skatter og afgifter, som vi fakturerer dig på vegne af den danske stat.

  Se, hvad elprisen består af

 • Hvor kan jeg se, hvad priserne bliver?

  Prisændringerne træder først i kraft den 1. december 2017. Skiftet fra månedspriser til timepriser gælder kun, hvis du har en elaftale med variabel kWh-handelspris og en fjernaflæst elmåler, og hvis dit netselskab er begyndt at timeafregne os for elforbruget.

  Til den tid vil du kunne finde priserne her på siden. Og priserne for det kommende døgn bliver vist midt på dagen, dagen forinden.

 • Hvad er ændringerne i nettariffen?

  Radius opkræver nettariffen hos os, og vi viderefakturer til dig uden fortjeneste. Det kan du se i Leveringsbetingelsernes pkt. 4.3, og dette princip ændrer vi ikke på. Vi informerer dig derfor blot om, at din nettarif fremover i perioden oktober-marts bliver 83,50 øre/kWh inkl. moms fra kl. 17-20 og 32,36 øre/kWh inkl. moms i døgnets øvrige timer.

  Alle dage i perioden april-september vil din nettarif være 32,36 øre/kWh inkl. moms uanset tid på døgnet. I dag er din nettarif 37,51 øre/kWh inkl. moms uanset tid på døgnet.

  Er du kunde i et andet netselskab, kan du læse mere om eventuelle ændringer i din nettarif på dit netselskabs hjemmeside.

 • Hvornår skal jeg bruge strømmen, hvis jeg vil spare penge?

  Som tommelfingerregel skal du bruge så lidt strøm som muligt kl. 17-20.

  Derudover er strømmen typisk billigere i nattetimerne, da efterspørgslen her er mindst. Uforudsete begivenheder kan dog ændre på dette.

  Ved skiftet fra månedspriser til timepriser bliver det desuden muligt at se kWh-handelsprisen for det kommende døgn, midt på døgnet forinden. Du vil kunne finde priserne her på siden.

 • Kan jeg så også se, hvornår jeg får vindstrøm?

  Når du er kunde hos, bliver dit elforbrug på årsbasis dækket af vindstrøm fra vores egne danske havmøller. Det betyder, at vi på årsbasis producerer nok strøm til at dække alle vores kunders forbrug.

  Læs mere om vindstrøm

 • Hvor og hvornår kan jeg se mit elforbrug time for time?
  Når du har en fjernaflæst elmåler, og netselskabet timeafregner os for dit elforbrug, vil du kunne se dit elforbrug time for time. Der kan dog være nogle dages forsinkelse på data.
 • Hvordan kan jeg undgå jeres ændringer?

  Du kan undgå skiftet fra månedspriser til timepriser, hvis du vælger en elaftale med en fast pris hos os.

  Du skal dog være opmærksom på, at skiftet til timepriser først finder sted, når du har en fjernaflæst elmåler, og netselskabet timeafregner os for dit elforbrug. På radiuselnet.dk kan du læse mere om udrulningen af fjernaflæste elmålere. Du kan også se, hvornår Radius forventer at installere fjernaflæste elmålere i netop dit område.

  Alternativt kan du opsige din elaftale – ligeledes hvis du ikke accepterer ændringen i leveringsbetingelsernes punkt 17.

  Hvis du bor i Radius' elnetområde er det ikke muligt for dig at undgå den tidsafhængige nettarif.

  Uanset hvor du bor, og hvilken elaftale eller elleverandør du har, vil du modtage minimum fire årlige opgørelser, når du har en fjernaflæst elmåler, og dit netselskab timeafregner os for dit elforbrug.

 • Hvorfor skal I overhovedet lave nogle ændringer?
  1. Præciseringen af punkt 17 i Leveringsbetingelserne sker på baggrund af en dialog med Forbrugerombudsmanden samt i overensstemmelse med vores ønske om at skabe en gennemsigtig forretning. Med præciseringen har vi forsøgt at tydeliggøre hvilke omstændigheder, der skal være gældende, før vi ændrer i vores kunders elaftaler. Alle ændringer vil fremadrettet, såvel som nu, bliver varslet iht. gældende lovgivning, og præciseringen udvider ikke vores muligheder for at gennemføre aftaleændringer.
  2. Skiftet fra månedspriser til timepriser skyldes en forventning om, at vi kan skabe større kundetilfredshed, hvis vores elaftaler og -priser støtter den aktive elkunde, der engagerer sig i sit elforbrug. Og med skiftet fra månedspriser til timepriser kan kunderne rykke deres forbrug til timer på døgnet, hvor priserne er lavere, og opnå besparelser. Derfor kan vi i fremtiden rådgive vores kunder til at bruge strømmen på de rigtige tidspunkter i døgnet, så de derved kan spare på elregningen. Det kan vi bl.a. gøre, da vi midt på dagen vil kende elprisen på timebasis for det kommende døgn. Priserne vil også være tilgængelige på orsted.dk for elkunderne, og derved bliver det til en vis grad muligt at planlægge sit elforbrug, så man opnår besparelser.
  3. Radius har valgt at ændre i nettariffen, og vi har valgt at lade denne ændring slå igennem for vores elkunder. Vi vil altså fortsat viderefakturere den til enhver tid gældende nettarif uden fortjeneste. Ændringen er desuden i overensstemmelse med vores ønske om, at lade elkundens regning være påvirket af vedkommendes lyst til at engagere sig i hvor meget strøm, der bruges, og hvornår strømmen bruges.
  4. Skiftet fra én årlig opgørelse til minimum fire om året er vi – såvel som øvrige elleverandører – forpligtet af lovkrav til at indføre for de af vores elkunder, der har en fjernaflæst elmåler, og hvor netselskabet er begyndt at timeafregne os for elforbruget (iht. § 4 i Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.).