Eldeklaration

Se, hvilke energikilder der har lavet el til dig og resten af Danmark.

Når du er kunde hos os, er dit årlige elforbrug dækket af grøn strøm fra vores danske havvindmøller

Hvad er en eldeklaration?

En eldeklaration viser hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, der sælges og bruges i Danmark. Du kan også se, hvordan produktionen har påvirket miljøet.

2017 - Eldeklarationen for 2017 kommer i juni

2016
Generel eldeklaration 2016

2015
Generel eldeklaration 2015

2014
Generel eldeklaration 2014

2013
Generel eldeklaration 2013

2012
Generel eldeklaration 2012

Eldeklarationen udkommer hvert år i juni for det foregående år.  

Får du grøn strøm i din stikkontakt?

Der er ingen elselskaber, som kan give dig 100 % grøn strøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig.

Til gengæld kan vi give dig grønne garantier, som sikrer, at der produceres nok strøm fra Ørsteds egne havvindmøller til at dække dit årlige elforbrug.
Hvad er grøn strøm?

Når Ørsted Wind Power og andre elproducenter producerer grøn strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det, vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret grøn strøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen. En grøn garanti kan kun bruges én gang og bliver annulleret, når den er brugt. 

I Ørsted Salg & Service køber vi grønne garantier fra Ørsted Wind Power’s danske havvindmøller. På den måde kan vi garantere, at alle vores privatkunders årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra Ørsteds egne danske havvindmøller. Selvfølgelig uden at det koster dig ekstra.

100% grøn vindstrøm
– uden merpris

Hos os bliver dit årlige forbrug automatisk dækket af grøn strøm fra vores egne danske havvindmøller. Det kan du se, når eldeklarationen for 2017 kommer.