Gå tilbage

Jeg har fået en fjernaflæst måler. Hvornår kan jeg se mit timeforbrug?

Har du fået en fjernaflæst elmåler, så vær opmærksom på, at der typisk går 2-3 måneder fra elmåleren er sat op, til du kan se dit forbrug time for time.

Log ind og se, om dit timeforbrug er klar