Gå tilbage

Til dig der har søgt tilskud

Når du har udført eller fået udført din energiforbedring, skal du sende dokumentationen på det udførte arbejde til tilskud@orsted.dk.

Vi har brug for, at du sender os disse oplysninger:

  • Sagsnummeret fra din ansøgning.
  • Hvis du selv har udført energiforbedringerne, skal du udfylde en tro og love-erklæring og sende til os. Hent tro og love-erklæring (pdf).
  • Hvis du har haft en håndværker til at udføre energiforbedringen for dig, skal du sende fakturaen fra din håndværker.
  • Faktura eller bon på materialer (udspecificeret på art og mængde, for eksempel m2 eller kW).
  • Dit navn, fulde adresse, telefonnummer, mail samt dit registreringsnummer og kontonummer (14 cifre i alt).        
  • Kopi af kvittering på tilskudsansøgningen.

Så snart vi har fået dokumentationen for udført arbejde, vil vi overføre tilskudsbeløbet til dig.

Dokumentationen skal passe med oplysningerne i din ansøgning

Vi tager forbehold for, at den dokumentation, du indsender passer med de oplysninger, du har givet i din ansøgning om tilskud.

Passer dokumentationen for det udførte arbejde ikke med det, der er angivet i din ansøgning, tilpasser vi tilskuddet efter de faktiske oplysninger. Det endelige beløb, du får i tilskud, vil derfor både kunne være justeret op og ned, ligesom der i nogle tilfælde kan blive tale om, at det helt bortfalder. Vi trækker 120 kr. fra tilskudsbeløbet i administrationsgebyr.

Inden du søger

Vi kan ikke give dig tilskud til forbedringer, som du allerede har sat i gang. Vent, til du har et skriftligt svar på din ansøgning.

Når du har søgt

Du modtager en mail med dit sagsnummer og al praktisk information om udbetaling af tilskuddet. Gem mailen.