Din årsafregning for gas

Få svar på dit spørgsmål til din årsafregning.

Er du nysgerrig efter, om dit forbrug har ændret sig siden sidste årsafregning? Så kan du logge ind og sammenligne dit forbrug år for år.

Log ind, og se dit forbrug

 

Find svar på de fleste spørgsmål om din regning

Find dit spørgsmål
Hvorfor det?
Er det et af dem her?
Er det et af de her spørgsmål?
Her er nogle af grundene
Her er nogle af grundene

 

 • Er din regning højere, end du troede?
 • Kan du få din regning delt op?
 • Er du ikke helt sikker på, hvad der står på din regning?

Og meget mere kan du få svar på her.

 

Din gaspris hænger sammen med din gasaftale. 

Ring til os på 72 10 20 30, så kan vi tage en snak om din pris, og hvordan den er regnet ud. 

 

 

 

Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet gasforbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Det betyder, at der både kan have været flere eller færre i husstanden, ligesom de kan have haft helt andre forbrugsvaner end dig.

Du kan selv udregne, hvad gennemsnitsforbruget i en bolig af din størrelse bør være eller teste dit gasforbrug med vores beregner.

 

2017 var lidt koldere end normalt målt på graddage, så det kan betyde, at du har brugt lidt mere gas end tidligere.

 

Er I blevet flere i din husstand, kan det påvirke gasforbruget. Hvis ændringen er permanent, behøver du ikke gøre noget. Så indregner vi det i dit forventede forbrug.

Er ændringen kun midlertidig, skal du kontakte dit distributionsselskab, så de eventuelt kan justere dit forventede forbrug. 

 

Hvis du har brugt mere gas end forventet, kan det være, at dit gasfyr er defekt. Det er altid en god idé at få tjekket sit fyr med jævne mellemrum – så minimerer du risikoen for nedbrud og overforbrug af gas.

Ring til os på 72 10 20 30, og lad os tage snak om en serviceaftale.  Med en serviceaftale hos os kan du selv vælge, hvor ofte dit fyr skal tjekkes. Du forlænger levetiden for dit gasfyr og sikrer, at det virker, som det skal.

 

 

Den årlige måleraflæsning er vores eneste mulighed for at sikre, at det forbrug, du har betalt for, passer med det, du har brugt.

Aflæser du ikke din måler, vil vi beregne dit forbrug ud fra et skøn, og det kan i nogle tilfælde betyde, at du får helt forkerte acontoregninger det kommende år.

Har du glemt at aflæse din måler, så kontakt dit distributionsselskab med en aflæsning så hurtigt som muligt. 

 

 

Har du bygget om eller fået lavet en ny tilbygning, kan der være flere grunde til, at du har brugt mere gas end forventet:

Du har fået en større og bolig og dermed flere rum, der skal varmes op. Det vil i de fleste tilfælde også betyde et øget gasforbrug.

Har du husket at holde alle yderdøre og vinduer lukket, mens I har bygget om? Hvis noget har stået åben, kan du have lukket varmen ud og dermed brugt mere gas end forventet.

 

Når du bruger naturgas, betaler du både for selve gassen (forbruget) og for transporten af den (distributionen).

Indtil efteråret 2017 opkrævede vi din betaling for transport og afgifter på vegne af Dansk Gas Distribution. Det gør vi ikke længere.

Du får en separat regning fra dit distributionsselskab, og derfor er din regning fra os blevet lavere. 

 

 

Hvis du har fået brændeovn, pillefyr, varmepumpe eller en anden opvarmningskilde, er der stor sandsynlighed for, at dit gasforbrug vil falde. Ring til dit distributionsselskab, og få justeret dit forventede forbrug, så du ikke betaler for meget. 

 

 

Der er stor sandsynlighed for, at du bruger mindre gas end tidligere, hvis du har skiftet til et nyere gasfyr, fordi nye fyr ofte er mere effektive. Ring til dit distributionsselskab. Sammen med dem kan du afgøre, om dit forventede forbrug skal justeres. 

 

 

Mon ikke, vi kan finde ud af noget. Vi kan måske også lave en afdragsordning?

Ring til os på 72 10 20 30, så ser vi på det.

Din forventede forbrug bliver hvert år sat efter, hvor koldt det normalt er og justeret efter dit tidligere forbrug.

Så har det et år været ekstra koldt eller meget varmt, og har du derfor brugt mere eller mindre gas end forventet, vil det påvirke dit forventede forbrug for det kommende år. 

 

 

 

Du skal kontakte dit distributionsselskab og tage en snak med dem om at få ændret dit forventede forbrug.

Du betaler kun for selve forbruget at naturgas til os, og derfor er det også kun det, vi kan ændre. Ændrer dit distributionsselskab dit forbrug, vil ændringen slå igennem på både din regning fra os, men også på regningen for transport af naturgas samt skatter og afgifter, som du får fra dit distributionsselskab. 

 

Når dit distributionsselskab fastsætter dit forventede gasforbrug, tager de udgangspunkt i, hvor koldt det normalt er på et år (målt som antal graddage), og dit forbrug i det forgange år. Har du brugt mere gas, fordi det har været koldt, påvirker det derfor dit forventede forbrug. Omvendt indregner distributionsselskabet det normale antal graddage i dit forventede forbrug, og det kan trække i den anden retning.  

Efter år, hvor det har været ekstra koldt, kan du derfor opleve, at dit forventede gasforbrug bliver sat ned for det kommende år, selv om du har brugt mere end forventet i løbet af det sidste år. 

Læs mere om, hvordan man beregner antallet af kolde dage hos Teknologisk Institut, eller ring til os på 72 10 20 30, hvis du har spørgsmål.

 

Dit gasforbrug er ikke jævnt fordelt over året. Du vil typisk bruge mere i de kolde måender og mindre om sommeren. Bruger du gas som de fleste, vil dit forbrug fordele sig nogenlunde sådan her: 

Måneder  % af varmeforbrug
Januar 15 %
Februar 13 %
Marts 13 %
April 9 %
Maj 4 %
Juni 3 %
Juli 2 %
August 3 %
September 4 %
Oktober 8 %
November 12 %
December 14 %

Det er en god idé at aflæse din måler hver måned, så du holder øje med dit forbrug. 

Vi er lige på trapperne med en miniberegner, så du kan taste dit gasforbrug ind, når du logger ind. Så beregner vi automatisk, om du ligger over eller under det gennemsnitlige forbrug for den enkelte måned.

Indtil da kan du som tommelfingerregel regne med, at de gasforbrug bør fordele sige sådan her:

Måneder  % af varmeforbrug
Januar 15 %
Februar 13 %
Marts 13 %
April 9 %
Maj 4 %
Juni 3 %
Juli 2 %
August 3 %
September 4 %
Oktober 8 %
November 12 %
December 14 %

 

Har du i løbet af året betalt for mere gas, end du har brugt, har du penge til gode. I første omgang bruges de penge, du til gode, til at dække betaling for din første acontoregning for det kommende varmeår. Den får du sammen med din årsafregning.

Har du flere penge til gode end det, du skal betale for første acontoregning, udbetaler vi selvfølgelig pengene til dig. Vi modregner den første acontoregning, så du slipper for først at få udbetalt penge for derefter at skulle betale dem til os igen som betaling for din 1. acontoregning.

 

 

Hvis du ikke får udbetalt de penge, du har til gode, kan det skyldes to ting:

 1. Vi modregner 1. acontoregning for det nye varmeår i de penge, du har til gode på årsafregningen. Så slipper du for først at få pengene og derefter at betale dem til os igen. På din årsregning står der på side 1, hvor meget vi har opkrævet aconto i løbet af året.

 2. Har du glemt at betale en acontoregning i løbet af året, har vi ikke fået alle de penge, som står som opkrævet. Så modregner vi det, du skylder os i det beløb, du har til gode.
 
Der er mange numre at holde styr på, når du får en årsafregning. Her kan du se en forklaring af dem:

 • Kundenummer: Kundenummeret er dit personlige ID i vores systemer.

 • Aftalekontonummer: Det er kontonummeret på din aftale i vores afregningssystem (er også kaldet kontonummer). Du skal bl.a. bruge nummeret, når du tilmelder dig Betalingsservice.

 • Fakturanummer: Hver regning har sit eget fakturanummer. Så kan vi altid finde regningen frem, hvis du har spørgsmål til den.

 • Fakturadato: Datoen viser den dag, vi har lavet regningen. Der kan gå op til 14 dage fra fakturadatoen, til du modtager din regning.

 • Betalingsdato: Den dato, du senest skal betale din regning.

Korrektionsfaktor bruges til at omregne naturgas til energi. Prisen på naturgas afhænger bl.a. af, hvor meget energi gassen indeholder, dvs. hvor effektfuld den er. Det kalder man naturgassens brændværdi.

Når vi fastsætter prisen pr. m3 naturgas, regner vi med en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule)/m3. Vi måler løbende brændværdien, og viser den sig at være højere eller lavere end forudsat, regulerer vi prisen pr. m3 naturgas.

Du kan få oplysninger om brændværdierne ved at ringe til os på 72 10 20 30.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til opvarmning. Graddage bruges som en del af beregningen af dit forventede naturgasforbrug. Du kan læse mere om graddage hos Teknologisk Institut.

Test dit gasforbrug

Følg nemt dit gasforbrug

Kan du godt lide at holde regnskab med dit gasforbrug?

Log ind, og følg dit forbrug

Din årsafregning har ændret sig siden sidste år

Du betaler kun for dit gasforbrug til os. Du får en separat regning for transport af din gas fra dit distributionsselskab.

8 gode grunde til, at dit gasforbrug har ændret sig
 • 1. Har du glemt at aflæse din måler?

  Den årlige måleraflæsning er vores eneste mulighed for at sikre, at det forbrug, du er blevet afregnet for, passer med det, du har brugt. Aflæser du ikke din måler, vil vi beregne dit forbrug ud fra et skøn, og det kan i nogle tilfælde betyde, at du får helt forkerte acontoregninger det kommende år.

  Hvad skal du gøre?

  • Afgiv altid din måleraflæsning, når du modtager brev.
  • Har du glemt at sende en aflæsning, skal du hurtigst muligt aflæse din måler og kontakte dit distributionsselskab. Så tilpasser de dit forbrug og giver os besked, så din årsafregning og kommende acontoregninger fra os bliver korrekte. 
 • 2. Er du flyttet?

  Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet gasforbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Det betyder, at der både kan have været flere eller færre i husstanden, ligesom de kan have haft helt andre forbrugsvaner end dig.

  Du kan selv udregne, hvad gennemsnitsforbruget i en bolig af din størrelse bør være eller teste dit gasforbrug med vores beregner.

  Er dit forventede forbrug sat helt anderledes, bør du kontakte dit distributionsselskab. De kan justere dit forventede forbrug. Når de gør det, giver de os besked, så dine regninger fra os passer med dit forventede forbrug. 

 • 3. Er I blevet flere eller færre i husstanden?

  Flytter børnene hjemmefra, flytter nogen ind eller oplever du f.eks. en skilsmisse eller lignende, så der bliver flere eller færre personer i din husstand, ændrer dit forbrug sig normalt også. Dit næste års forventede forbrug er baseret på dette års forbrug. Har du derfor brugt mere eller mindre gas dette år, vil næste år automatisk være tilpasset dette forbrug.

  Hvad skal du gøre?

  • Er dine ændringer permanente vil dit forbrug det kommende år være tilpasset seneste års forbrug, og du bør derfor ikke behøve gøre yderligere. 
  • Er dine ændringer midlertidige, skal du være opmærksom på, at du eventuelt vil modtage en efterregning eller få penge tilbage i forbindelse med din årsafregning.
 • 4. Har du lavet energibesparende ændringer i dit hjem?
  Har du fået efterisoleret, skiftet til lavenergivinduer eller foretaget andre ændringer, der kan påvirke dit gasforbrug? Det kan påvirke de gasforbrug. Ring eventuelt til dit distributionsselskab. De kan afgøre, om dit forventede forbrug skal justeres. Justerer de dit forventede forbrug, giver de automatisk os besked.
 • 5. Har du fået nyt gasfyr?
  Der er stor sandsynlighed for, at du bruger mindre gas end tidligere, hvis du har skiftet til et nyere gasfyr, fordi nye fyr ofte er mere effektive. Er du i tvivl, om dit forventede gasforbrug skal justeres, så ring til dit distributionsselskab. Justerer de dit forventede forbrug, giver de os automatisk besked, så dine regninger fra os for dit gasforbrug bliver korrekte.
 • 6. Har du installeret brændeovn, pillefyr eller en anden opvarmningskilde?
  Har du fået installeret en ny opvarmningskilde, er der stor sandsynlighed for, at dit gasforbrug vil falde. Så er det en god idé at ringe til os på 72 10 20 30, så vi kan justere dit forventede forbrug af gas.
 • 7. Virker dit naturgasfyr, som det skal?

  Hvis du har brugt mere gas end forventet, kan det være, at dit gasfyr er defekt. Det er altid en god idé at få tjekket sit fyr med jævne mellemrum – så minimerer du risikoen for nedbrud og overforbrug af gas.

  Tegn en serviceaftale hos os. Så forlænger du levetiden for dit gasfyr og sikrer, at det virker, som det skal.

 • 8. Har du bygget om?

  Har du bygget om eller fået lavet en ny tilbygning, kan der være flere grunde til, at du har brugt mere gas end forventet:

  • Du har fået en større og bolig og dermed flere rum, der skal varmes op. Det vil i de fleste tilfælde også betyde et øget gasforbrug.
  • Har du husket at holde alle yderdøre og vinduer lukket, mens I har bygget om? Hvis noget har stået åben, kan du have lukket varmen ud og dermed brugt mere gas end forventet.

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Ring til os på 72 10 20 30. Vi har åbent man-tors. kl. 8-16 og fredag kl. 9-15. Du kan også skrive til os.

Hvad består gasprisen af?

Se, hvordan forbrug, transport og afgifter fordeler sig