Aflæsning af din måler

Vil du taste din elaflæsning?

Så er det ikke os, men dit netselskab du skal have fat i. Er du i tvivl om, hvem dit lokale netselskab er?

Så find dit netselskab her

Spørgsmål til aflæsning af din elmåler
 • Har du glemt at aflæse måleren til tiden?
  Så skal du desværre betale et rykkergebyr. Giver du ikke din aflæsning til dit netselskab, så bliver dit forbrug estimeret ud fra det forbrug, du havde sidste år.
  Findes der heller ikke en aflæsning fra forrige år, så vil dit netselskab sende en montør ud for at lave en kontrolaflæsning. Og det koster et gebyr.
 • Er det bedre at aflæse sent end aldrig?

  Selvom du har glemt at aflæse, kan det altid betale sig at give dit netselskab en korrekt aflæsning, så dit fremadrettede forbrug og dine acontoregninger stemmer overens med dit faktiske elforbrug.

 • Har du en fjernaflæst måler?

  Du skal ikke aflæse din måler, hvis du har en fjernaflæst måler. Det sker helt automatisk.

  Du kan se dit forbrug time for time her

Aflæsning af gas

Det er ikke os, men Dansk Gas Distribution, som skal have din aflæsning.