Har du lige fået gas?

Så har vi nogle gode tips til dig.

Når du er ny med gas er det vigtigste, du skal vide, at din betaling består af to dele, altså to regninger. Men det betyder naturligvis ikke, at du betaler dobbelt. Du betaler for selve naturgassen til os, og du betaler for transporten af naturgas samt skatter og afgifter til dit lokale distributionsselskab.

 • Naturgasleverandøren køber naturgas på det frie marked og sælger det videre til dig og andre forbrugere.
 • Distributionsselskabet ejer kablerne i dit område og transporterer naturgassen til din bolig.

Typiske spørgsmål om gas
 • Hvornår på året skal jeg betale mine regninger?

  I løbet af et år får du 4 acontoregninger og en årsafregning. Det følger ikke nødvendigvis kalenderåret.

  I løbet af året får du en acontoregning hver tredje måned. Afhængigt af hvilket distributionsselskab, der transporterer din gas, kan betalingerne ligge på forskellige tidspunkter på året. Her kan du se et eksempel på et betalingsmønster:

  • Årsafregning og 1. acontoregning betales i starten af juni.
  • 2. acontoregning betales i starten af september.
  • 3. acontoregning betales i starten af december.
  • 4. acontoregning betales i starten af marts.
 • Hvordan bliver min acontoregning beregnet?
  Din acontoregning er baseret på det forbrug, dit distributionsselskab forventer, du har på et år – beregnet ud fra de sidste års forbrug på adressen. I stedet for at sende dig en samlet regning, deler vi din forventede udgift op i 4 rater, som du så betaler henover året (en rate hvert kvartal). På den måde slipper du for at betale det hele på en gang, og vi kan nå at justere dit forventede årsforbrug, hvis dine forhold pludselig ændrer sig.
 • Hvordan bliver min acontoregning beregnet, hvis jeg flytter ind midt på året?

  Når du flytter ind på din adresse, bliver dit forventede forbrug baseret på sidste års forbrug på adressen. Det er altså den tidligere beboers forventede forbrug. Du kan se, om dit forventede forbrug passer på gennemsnitsforbruget i din husstand.

  Hvis du flytter ind i efteråret, bliver dine acontoregninger justeret op, da størstedelen af gasforbruget generelt er om vinteren. Dine acontoregninger bliver tilpasset for at undgå, at du får en stor efterregning i forbindelse med din årsafregning. Efter årsafregningen bliver acontoregningerne tilpasset igen og fordelt over 4 rater i det nye varmeår.

 • Hvornår får jeg min årsafregning?
  Det er dit distributionsselskab, der bestemmer, hvornår vi kan sende dig din årsafregning. Den kan vi nemlig først lave, når du har aflæst din gasmåler og givet aflæsningen til dit netselskab.