Er din årsafregning uoverskuelig?

Find hoved og hale i din årsafregning.

Det vigtigste, du skal vide er:

 • Du får din årsafregning en gang om året. Den viser dit samlede forbrug af gas for det sidste varmeår. Sammen med din årsafregning får du også din første acontoregning for det kommende varmeår.
 • Du betaler for dit forbrug af gas til din gasleverandør.

Fik du ikke penge tilbage, selvom det stod på din årsafregning?

Det kan måske skyldes, du har glemt at betale en af dine acontoregninger i løbet af året. Har du ikke betalt en acontoregning, vil det, du skylder os, nemlig blive trukket fra dit tilgodehavende på din årsafregning.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en årsafregning ser ud, hvis du er kunde hos os.

Hvad betyder de forskellige dele af årsafregningen?
 • Oversigt
  Få et hurtigt overblik over din måler og dit forbrug:
  • Målernummer: Det er nummeret på din naturgasmåler. Det nummer, der står på regningen, skal være det samme som det, der står på din måler.
  • Ny målervisning: Din seneste aflæsning af måleren.
  • Sidste målervisning: Din forrige aflæsning af måleren.
  • Forbrug: Dit forbrug af naturgas målt i m3 for den periode, som årsopgørelsen dækker. Forbruget er beregnet ud fra din aflæsning.
  • Dato: Er datoen for seneste aflæsning (dvs. ny målervisning). Selvom du f.eks. har aflæst din måler den 30. december, vil der stå den 31. december, som i dette eksempel er sidste dato i afregningsåret.
  • Korrektionsfaktor: Korrektionsfaktoren viser, hvor meget energi naturgassen indeholder. Det påvirker nemlig prisen på naturgas. Hvor meget effekt naturgassen har, kalder man en brændværdi. Når vi fastsætter prisen pr. m3 naturgas, regner vi med at naturgassen har en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule)/m3. Derefter måler vi løbende brændværdien, og viser den sig at være højere eller lavere end forudsat, korrigerer vi prisen pr. m3 naturgas. Du kan høre mere om brændværdierne ved at ringe til os på 72 10 20 30.
  • Korrigeret forbrug: Det forbrug af naturgas, du har haft, når vi har korrigeret for brændværdien. Det er dette antal m3, som du betaler for.

 • Betaling for gas

  Du betaler for dit naturgasforbrug pr. m3 og for dit gasabonnement.
  Prisen pr. m3 og abonnementet er afhængig af, hvilken aftale du har hos din gasleverandør. Her er gasaftalen Spotpris.

  Nederst ser du det samlede beløb, du skylder, for gasabonnement og forbrug af din naturgas i det seneste varmeår.

 • Forbrug i de seneste år

  Her kan du få et overblik over, hvor meget naturgas du tidligere har brugt.

Typiske spørgsmål om din årsafregning
 • 1. Skal jeg have penge tilbage?

  Har du i løbet af året betalt for mere gas, end du har brugt, har du penge til gode. I første omgang bruges de penge, du til gode, til at dække betaling for din første acontoregning for det kommende varmeår. Den får du sammen med din årsafregning.

  Har du flere penge til gode end det, du skal betale for første acontoregning, udbetaler vi selvfølgelig pengene til dig. Vi modregner den første acontoregning, så du slipper for først at få udbetalt penge for derefter at skulle betale dem til os igen som betaling for din 1. acontoregning.

 • 2. Hvorfor får jeg ikke udbetalt de penge, jeg har til gode?

  Hvis du ikke får udbetalt de penge, du har til gode, kan det skyldes to ting: 

  • Vi modregner 1. acontoregning for det nye varmeår i de penge, du har til gode på årsafregningen. Så slipper du for først at få pengene og derefter at betale dem til os igen.
  • På din årsregning står der på side 1, hvor meget vi har opkrævet aconto i løbet af året. Har du glemt at betale en acontoregning i løbet af året, har vi ikke fået alle de penge, som står som opkrævet. Så modregner vi det, du skylder os i det beløb, du har til gode.
 • 3. Hvad betyder alle numrene øverst på min årsafregning? 

  Der er mange numre at holde styr på, når du får en årsafregning. Her kan du se en forklaring af dem:

  • Kundenummer: Kundenummeret er dit personlige ID i vores systemer.
  • Aftalekontonummer: Det er kontonummeret på din aftale i vores afregningssystem (er også kaldet kontonummer). Du skal bl.a. bruge nummeret, når du tilmelder dig Betalingsservice.
  • Fakturanummer: Hver regning har sit eget fakturanummer. Så kan vi altid finde regningen frem, hvis du har spørgsmål til den.
  • Fakturadato: Datoen viser den dag, vi har lavet regningen. Der kan gå op til 14 dage fra fakturadatoen, til du modtager din regning.
  • Betalingsdato: Den dato, du senest skal betale din regning.
 • 4. Hvordan skal jeg forstå oversigten på den første side af min årsafregning?

  På den første side på din årsafregning finder du en oversigt for det seneste år. Her er en hurtig guide til at forstå den:

  • Årsfaktura: Det beløb, du samlet set skal betale for det naturgas, du har brugt løbet af det sidste varmeår.
  • De allerede opkrævede acontobeløb: Det beløb, som vi allerede har opkrævet i løbet af varmeåret på dine acontoregninger.
  • Beløb: Forskellen på det, du skal betale for din naturgas og det, vi allerede har opkrævet på dine acontoregninger.
  • Acontofaktura af 4: Det du skal betale for 1. acontoregning i det nye varmeår. Beløbet fratrækkes det, du eventuelt har til gode fra sidste varmeår.
  • Samlet beløb: Det beløb, du enten skal betale eller skal have tilbage, når vi har modregnet 1. acontoregning og eventuelt manglende betalinger fra sidste varmeår.
 • 5. Hvor kan jeg finde mine regninger?

  Du kan altid logge ind og se dine regninger

  Du skal bruge dit kundenummer og aftalekontonummer for at logge ind første gang. Du kan også selv printe dine regninger. Vær opmærksom på, at det koster et gebyr, hvis vi skal printe en kopi af din regning og sende den til dig.
 • 6. Hvornår får jeg min årsafregning?
  Det er dit distributionsselskab, der bestemmer, hvornår vi kan sende dig din årsafregning. Den kan vi nemlig først lave, når du har aflæst din naturgasmåler og givet aflæsningen til dit distributionsselskab.
 • 7. Hvilke numre skal jeg bruge for at logge ind?
  Du skal logge ind med din mail eller dit kundenummer (6 tal). Adgangskoden er dit aftalekontonummer. Numrene kan du finde på din seneste regning.
 • 8. Jeg har skiftet naturgasaftale. Kan jeg se det på årsafregningen?
  Har du skiftet aftale i løbet af varmeåret, vil du kunne se det på din årsafregning. Din pris for naturgas er tilpasset fra den dato, hvor din nye aftale er trådt i kraft.
 • 9. Hvad er korrektionsfaktor?

  Korrektionsfaktor bruges til at omregne naturgas til energi. Prisen på naturgas afhænger bl.a. af, hvor meget energi gassen indeholder, dvs. hvor effektfuld den er. Det kalder man naturgassens brændværdi.

  Når vi fastsætter prisen pr. m3 naturgas, regner vi med en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule)/m3. Vi måler løbende brændværdien, og viser den sig at være højere eller lavere end forudsat, regulerer vi prisen pr. m3 naturgas. Du kan få oplysning om brændværdierne ved at ringe til os på 72 10 20 30.

 • 10. Hvad er graddage?
  Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til opvarmning. Graddage bruges som en del af beregningen af dit forventede naturgasforbrug. Du kan læse mere om graddage hos Teknologisk Institut.