Overrasket over din regning?

Se grundene til, at dit elforbrug kan være højere eller lavere end forventet.

9 gode grunde til, at dit elforbrug har ændret sig
 • 1. Har du glemt at aflæse elmåleren?
  Den årlige måleraflæsning er vores eneste mulighed for at sikre, at det forbrug, du er blevet afregnet for, passer med det, du har brugt. Modtager vi ikke din aflæsning, vil vi beregne dit forbrug ud fra et skøn, og det kan i nogle tilfælde betyde, at du får helt forkerte acontoregninger og årsopgørelse det kommende år.


  Hvad skal du gøre?

  • Afgiv altid din måleraflæsning, når du modtager brev.
  • Har du glemt det, skal du hurtigst muligt aflæse din måler og ringe til os på 72 10 20 30, så vi kan tilpasse din årsopgørelse og kommende acontoregninger.

  Har du en fjernaflæst elmåler, får vi automatisk din aflæsning.

 • 2. Er du flyttet?

  Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet forbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Det betyder, at der både kan have været flere eller færre i husstanden, ligesom de kan have haft helt andre forbrugsvaner end dig.

  Hvad skal du gøre?

  • Følg med i dit forbrug, efter du er flyttet ind, og tjek, at det passer med dit forventede forbrug. Se dit forbrug her
  • Aflæs elmåleren en gang om ugen i en måned, når du er kommet på plads, og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned.
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os og få reguleret dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger, så du undgår ubehagelige overraskelser på elregningen.
 • 3. Har du været på barsel, er du gået på pension eller er du blevet arbejdsløs?

  Er der en eller flere i din husstand, der er på barsel, er gået på pension eller har mistet sit arbejde, så vil der typisk være nogen hjemme i mange flere timer i døgnet end normalt. Det kan betyde, at der bliver brugt mere el, end der plejer, og du kan derfor forvente at skulle betale ekstra i forbindelse med din årsopgørelse, hvis du ikke får tilpasset dit forbrug.

  Hvad skal du gøre?

  Forventer du, at du vil bruge mere strøm fremover, bør du holde øje med, hvor meget strøm du bruger og regulere dit forbrug.

  • Hold øje med dit forbrug i en måned. Aflæs i første omgang din elmåler dagligt i en uge og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned. 
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os på 72 10 20 30 og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.

   

  Dit næste års forventede forbrug er baseret på dette års forbrug. Har dit forbrug været højere det seneste år, vil næste år automatisk være tilpasset.

 • 4. Har du brugt elvarme og affugtere?

  Sætter du en elvarmer op i et rum i en kort periode f.eks. over vinteren, kan det have stor betydning for dit samlede elforbrug i løbet af året. Ligeledes kan du have brugt ekstra meget strøm i en periode, hvis du har haft opsat en affugter f.eks. grundet vandskade.


  Hvad skal du gøre?

  • Er dine ændringer permanente, vil dit forbrug det kommende år være tilpasset seneste års forbrug, og du bør derfor ikke behøve at gøre yderligere. Har det derimod været en midlertidig løsning, bør du ringe til os og få reguleret dit kommende års forventede forbrug, så du ikke betaler for meget på dine kommende acontoregninger.
  • Hold øje med dit forbrug, og aflæs din måler dagligt i en uge og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned. Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os på 72 10 20 30 og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.

   

 • 5. Er I blevet flere eller færre personer i husstanden?

  Er teenageren fløjet fra reden, er nogen flyttet ind eller oplever du f.eks. en skilsmisse, kan der være flere eller færre personer i din husstand end tidligere. Ofte ændrer det dit elforbrug. Dit næste års forventede forbrug er baseret på dette års forbrug. Så har I brugt mere eller mindre el dette år, vil næste år automatisk være tilpasset dette forbrug.

  Hvad skal du gøre?

  • Er dine ændringer permanente vil dit forbrug det kommende år være tilpasset seneste års forbrug, og du bør derfor ikke behøve gøre yderligere. Har det derimod været midlertidigt, bør du holde øje med dit forbrug i ca. en måned.
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os på 72 10 20 30 og få reguleret dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.
 • 6. Har du fået installeret en varmepumpe?

  En varmepumpe forøger eludgiften, men samtidig giver besparelse på andre områder. En varmepumpe laver nemlig tre gange så mange kWh varme, som den forbruger.

  Hvad skal du gøre?

  Dit forbrug det kommende år vil være tilpasset det seneste års forbrug, og du burde derfor ikke behøve gøre yderligere. Det kan dog være en god ide at holde øje med dit forbrug i ca. en måned.

  • Noter dit forbrug hver uge i en måned.
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os på 72 10 20 30 og få reguleret dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.
 • 7. Har du bygget til eller renoveret?

  Har du i løbet af året haft gang i større byggeprojekter, vil det oftest give et øget elforbrug. Og har du bygget til med ekstra rum, vil det som regel have betydning for dit årsforbrug fremover.

  Hvad skal du gøre?

  • Hold øje med stigninger i dit forbrug i forbindelse med byggearbejdet, sådan at det ekstra forbrug kan trækkes fra i næste års forventede forbrug – hvis du er færdig med at bygge til den tid.
  • Har du lavet en tilbygning, bør du desuden være opmærksom på at få justeret dit forventede forbrug, så du ikke får en ubehagelig overraskelse næste år.
 • 8. Har du fået nye hvidevarer eller flere tv'er, spillekonsoller eller lign.?

  Har du skiftet gamle hvidevarer som køleskab, fryser og vaskemaskine ud med nyere, mere energieffektive apparater, så vil du forhåbentlig opleve en besparelse på din elregning. Har du omvendt fået tv i flere rum eller fået eksempelvis spillekonsoller, så vil du nok opleve en stigning i dit elforbrug.

  Hvad skal du gøre?

  • Dit forbrug det næste år vil være tilpasset sidste års forbrug, så har du haft de nye apparater i længere tid, burde dit forventede forbrug passe. Det kan dog være en god ide, at holde øje med dit forbrug, og skrive det ned hver uge i en måned. Er der stor forskel på dit reelle forbrug og dit forventede forbrug, bør du ringe til os på 72 10 20 30 og få reguleret dit forventede forbrug.
  • Husk at slukke på stikkontakten til apparater som tv, spillekonsoller og andet, der står på standby. Der kan være helt op til 800 kr. at spare om året ved at slukke helt, når du ikke bruger dem.
 • 9. Er der noget galt med elmåleren?

  Hvis du har mistanke om, at elmåleren kan være i stykker, kan du lave en test:

  • Når elmålerens lille mærke på skiven er forrest ud mod dig, så slå din HFI/HPFI-afbryder og dine sikringer fra.
  • Vent 45-60 sekunder. Måleren skal nu stå helt stille. Kører skiven videre, har den ikke været helt forrest, og så kan der godt gå op til en halv time, før skiven står helt stille. Hav tålmodighed.
  • Hvis målerskiven bliver ved med at dreje, så ring til os på 72 10 20 30.

Vil du se dine regninger?

Log ind, og se, og print selv dine regninger.

 

   Log ind