Gå tilbage

Forstå din gasregning

Det vigtigste, du skal vide om dine gasregninger, er:

 • Du betaler for dit forbrug af gas til din gasleverandør.
 • Du får 4 acontoregninger om året. 
 • Du får din årsafregning en gang om året. Den viser dit samlede forbrug af gas for det sidste varmeår. Sammen med din årsafregning får du også din første acontoregning for det kommende varmeår. 
Hvad betyder de forskellige dele af din acontoregning?
 • Din acontofaktura

  Her kan du læse:

  • hvilken af dine 4 årlige acontoregninger, der er tale om
  • hvilken adresse regningen drejer sig om
  • hvad vi forventer dit forbrug af naturgas er for hele varmeåret.

 • Betaling for dit forbrug

  Du betaler for dit forventede forbrug og et fast abonnement til os. Dit forventede forbrug på denne acontoregning er 1/4 af dit samlede forventede forbrug på et helt år - du får nemlig 4 acontoregninger om året.

Hvad betyder de forskellige dele af årsafregningen?
 • Oversigt
  Få et hurtigt overblik over din måler og dit forbrug:
  • Forbrug: Dit forbrug af naturgas målt i m3 for den periode, som årsopgørelsen dækker. Forbruget er beregnet ud fra din aflæsning.
  • Dato: Er datoen for seneste aflæsning.
  • Korrektionsfaktor: Korrektionsfaktoren viser, hvor meget energi naturgassen indeholder. Det påvirker nemlig prisen på naturgas. Hvor meget effekt naturgassen har, kalder man en brændværdi. Når vi fastsætter prisen pr. m3 naturgas, regner vi med, at naturgassen har en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule)/m3. Derefter måler vi løbende brændværdien, og viser den sig at være højere eller lavere end forudsat, korrigerer vi prisen pr. m3 naturgas. Du kan høre mere om brændværdierne ved at ringe til os på 72 10 20 30.
  • Korrigeret forbrug: Det forbrug af naturgas, du har haft, når vi har korrigeret for brændværdien. Det er dette antal m3, som du betaler for.

 • Betaling for gas

  Du betaler for dit naturgasforbrug pr. m3 og for dit gasabonnement.
  Prisen pr. m3 og abonnementet er afhængig af, hvilken aftale du har hos din gasleverandør. Her er gasaftalen Spotpris.

  Nederst ser du det samlede beløb, du skylder, for gasabonnement og forbrug af din naturgas i det seneste varmeår.

 • Forbrug i de seneste år

  Her kan du få et overblik over, hvor meget naturgas du tidligere har brugt.

Typiske spørgsmål
 • 1. Hvordan beregner I min acontoregning?
  Din acontoregning er baseret på det forbrug, dit distributionsselskab forventer, du har på et år – beregnet ud fra de sidste års forbrug på din adresse. I stedet for at sende dig en samlet regning, deler vi din forventede udgift op i 4 rater, som du så betaler henover året (en rate hvert kvartal). På den måde slipper du for at betale det hele på en gang, og vi kan nå at justere dit forventede årsforbrug, hvis dine forhold pludselig ændrer sig.
 • 2. Hvornår på året skal jeg betale mine acontoregninger?

  Du skal betale dine acontoregninger hver tredje måned. Afhængigt af hvilket distributionsselskab, der transporterer din naturgas, kan betalingerne ligge på forskellige tidspunkter på året. 

  Her kan du se et eksempel på et betalingsmønster:

  • Årsafregning og 1. acontoregning betales i starten af juni.
  • 2. acontoregning betales i starten af september.
  • 3. acontoregning betales i starten af december.
  • 4. acontoregning betales i starten af marts.
   
 • 3. Hvorfor kan jeg ikke se på min acontoregning, at jeg har skiftet aftale?
  Hvis du har skiftet til en anden naturgasaftale hos os, kan du først se det på din næste årsafregning. Men bare rolig – vi har registreret dit aftaleskift i vores systemer, så du betaler den pris for din naturgas, som der står i din nye aftale. 
 • 4. Hvordan skal jeg forstå oversigten på den første side af min årsafregning?

  På den første side på din årsafregning finder du en oversigt for det seneste år. Her er en hurtig guide til at forstå den: 

  • Årsfaktura: Det beløb, du samlet set skal betale for det naturgas, du har brugt løbet af det sidste varmeår
  • De allerede opkrævede acontobeløb: Det beløb, som vi allerede har opkrævet i løbet af varmeåret på dine acontoregninger.
  • Beløb: Forskellen på det, du skal betale for din naturgas og det, vi allerede har opkrævet på dine acontoregninger.
  • Acontofaktura af 4: Det du skal betale for 1. acontoregning i det nye varmeår. Beløbet fratrækkes det, du eventuelt har til gode fra sidste varmeår.
  • Samlet beløb: Det beløb, du enten skal betale eller skal have tilbage, når vi har modregnet 1. acontoregning og eventuelt manglende betalinger fra sidste varmeår.
   
 • 5. Hvornår får jeg min årsafregning?
  Det er dit distributionsselskab, der bestemmer, hvornår vi kan sende din årsafregning til dig. Den kan vi nemlig først lave, når du har aflæst din naturgasmåler og givet aflæsningen til dit distributionsselskab.
 • 6. Jeg har skiftet naturgasaftale. Kan jeg se det på årsafregningen?
  Har du skiftet aftale i løbet af varmeåret, vil du kunne se det på din årsafregning. Din pris for naturgas er tilpasset fra den dato, hvor din nye aftale er trådt i kraft. 
 • 7. Hvorfor får jeg ikke udbetalt de penge, jeg har til gode?

  Hvis du ikke får udbetalt de penge, du har til gode, kan det skyldes to ting: 

  • Vi modregner 1. acontoregning for det nye varmeår i de penge, du har til gode på årsafregningen. Så slipper du for først at få pengene og derefter at betale dem til os igen. 
  • På din årsregning står der på side 1, hvor meget vi har opkrævet aconto i løbet af året. Har du glemt at betale en acontoregning i løbet af året, har vi ikke fået alle de penge, som står som opkrævet. Så modregner vi det, du skylder os i det beløb, du har til gode. 
   
 • 8. Hvad er korrektionsfaktor?
  Korrektionsfaktor bruges til at omregne naturgas til energi. Prisen på naturgas afhænger bl.a. af, hvor meget energi gassen indeholder, dvs. hvor effektfuld den er. Det kalder man naturgassens brændværdi.

  Når vi fastsætter prisen pr. m3 naturgas, regner vi med en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule)/m3. Vi måler løbende brændværdien, og viser den sig at være højere eller lavere end forudsat, regulerer vi prisen pr. m3 naturgas. Du kan få oplysning om brændværdierne ved at ringe til os.
 • 9. Hvad er graddage?
  Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til opvarmning. Graddage bruges som en del af beregningen af dit forventede naturgasforbrug. Du kan læse mere om graddage hos Teknologisk Institut