Gå tilbage

Min regning er større end forventet?

Gode grunde til, at dit forbrug har ændret sig
 • 1. Skal du flytte?
  Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet forbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Og der kan både have været flere eller færre i husstanden, ligesom de kan have haft helt andre forbrugsvaner.
 • 2. Er I blevet flere i husstanden, eller er I mere hjemme, end I plejer?
  Hvis der er kommet et ekstra familiemedlem til, eller hvis der er en i husstanden, som er mere hjemme, f.eks. grundet barsel eller pension, så kan det betyde ændringer i forbruget og dermed på regningen. 
 • 3. Har I bygget til eller renoveret?
  Har du i løbet af året haft gang i større byggeprojekter, vil det oftest give et større elforbrug. Har du bygget til med ekstra rum, der skal varmes op, vil det i de fleste tilfælde også betyde et større gasforbrug. 
 • 4. Har du fået nyt fyr eller skiftet til en anden opvarmningsform?
  En varmepumpe forøger eludgiften, men giver samtidig besparelse på andre områder. Har du fået installeret brændeovn, pillefyr eller udskiftet dit gamle gasfyr med et nyt, er der stor sandsynlighed for, at du bruger mindre gas end tidligere. 

  Og har du sat en elvarmer op i et rum i en kort periode f.eks. over vinteren, så kan det have stor betydning for dit samlede elforbrug i løbet af året. Ligesom du kan have brugt ekstra meget strøm i en periode, hvis du har haft opsat en affugter f.eks. grundet vandskade.
 • 5. Har du lavet energisparende tiltag i dit hjem?
  Har du skiftet gamle hvidevarer som køleskab, fryser og vaskemaskine ud med nyere, mere energieffektive apparater, så vil du forhåbentlig opleve en besparelse på din elregning. 

  Har du fået efterisoleret, skiftet til lavenergivinduer eller foretaget andre ændringer, så vil du måske opleve en besparelse på din gasregning.
 • 6. Din elregning varierer ligesom dit elforbrug hen over året?
  Når vi skal beregne, hvor meget strøm du kommer til at bruge i den kommende periode, regner vi med, at du kommer til at bruge lidt mere om efteråret og vinteren, end du bruger i sommermånederne, bl.a. grundet flere mørke timer. Tilsvarende vil dit strømforbrug være lavere om sommeren, hvor du betaler lidt mindre. 

  Har du gas? Så er dit forventede årsforbrug delt op i 4 rater, som du så betaler henover året (en rate hvert kvartal).

Hvad skal jeg gøre?

 • Følg med i dit forbrug, og tjek, at det passer med dit forventede forbrug. Se, hvad gennemsnitsforbruget i en bolig af din størrelse er eller test dit forbrug med vores beregnere.
 • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til dit netselskab eller dit distributionsselskab og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine regninger.

Tag temperaturen på dit strømforbrug

Se, om du bruger mere eller mindre strøm end andre, der ligner dig