Gå tilbage

Min regning er større end forventet?

9 gode grunde til, at dit elforbrug har ændret sig
 • 1. Er du flyttet?

  Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet forbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Det betyder, at der både kan have været flere eller færre i husstanden, ligesom de kan have haft helt andre forbrugsvaner end dig.

  Hvad skal du gøre?

  • Følg med i dit forbrug, efter du er flyttet ind, og tjek, at det passer med dit forventede forbrug. Se dit forbrug her
  • Aflæs elmåleren en gang om ugen i en måned, når du er kommet på plads, og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned.
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til dit netselskab og få reguleret dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger, så du undgår ubehagelige overraskelser på elregningen.
 • 2. Har du været på barsel, er du gået på pension eller er du blevet arbejdsløs?

  Er der en eller flere i din husstand, der er på barsel, er gået på pension eller har mistet sit arbejde, så vil der typisk være nogen hjemme i mange flere timer i døgnet end normalt. Det kan betyde, at der bliver brugt mere el, end der plejer, og du kan derfor forvente at skulle betale ekstra i forbindelse med din årsopgørelse, hvis du ikke får tilpasset dit forbrug.

  Hvad skal du gøre?

  Forventer du, at du vil bruge mere strøm fremover, bør du holde øje med, hvor meget strøm du bruger og regulere dit forbrug.

  • Hold øje med dit forbrug i en måned. Aflæs i første omgang din elmåler dagligt i en uge og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned. 
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til dit netselskab og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.

   

  Dit næste års forventede forbrug er baseret på dette års forbrug. Har dit forbrug været højere det seneste år, vil næste år automatisk være tilpasset.

 • 3. Har du brugt elvarme og affugtere?

  Sætter du en elvarmer op i et rum i en kort periode f.eks. over vinteren, kan det have stor betydning for dit samlede elforbrug i løbet af året. Ligeledes kan du have brugt ekstra meget strøm i en periode, hvis du har haft opsat en affugter f.eks. grundet vandskade.


  Hvad skal du gøre?

  • Er dine ændringer permanente, vil dit forbrug det kommende år være tilpasset seneste års forbrug, og du bør derfor ikke gøre yderligere. Har det derimod været en midlertidig løsning, bør du ringe til dit netselskab og få reguleret dit kommende års forventede forbrug, så du ikke betaler for meget på dine kommende acontoregninger.
  • Hold øje med dit forbrug, og aflæs din måler dagligt i en uge og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned. Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til dit netselskab og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.

   

 • 4. Er I blevet flere eller færre personer i husstanden?

  Er teenageren fløjet fra reden, er nogen flyttet ind eller oplever du f.eks. en skilsmisse, kan der være flere eller færre personer i din husstand end tidligere. Ofte ændrer det dit elforbrug. Dit næste års forventede forbrug er baseret på dette års forbrug. Så har I brugt mere eller mindre el dette år, vil næste år automatisk være tilpasset dette forbrug.

  Hvad skal du gøre?

  • Er dine ændringer permanente vil dit forbrug det kommende år være tilpasset seneste års forbrug, og du bør derfor ikke gøre yderligere. Har det derimod været midlertidigt, bør du holde øje med dit forbrug i ca. en måned.
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til dit netselskab og få reguleret dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.
 • 5. Har du fået installeret en varmepumpe?

  En varmepumpe forøger eludgiften, men giver samtidig besparelse på andre områder. En varmepumpe laver nemlig tre gange så mange kWh varme, som den forbruger.

  Hvad skal du gøre?

  Dit forbrug det kommende år vil være tilpasset det seneste års forbrug, og du behøver derfor ikke gøre yderligere. Det kan dog være en god ide at holde øje med dit forbrug i ca. en måned.

  • Noter dit forbrug hver uge i en måned.
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til dit netselskab og få reguleret dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.
 • 6. Har du bygget til eller renoveret?

  Har du i løbet af året haft gang i større byggeprojekter, vil det oftest give et øget elforbrug. Og har du bygget til med ekstra rum, vil det som regel have betydning for dit årsforbrug fremover.

  Hvad skal du gøre?

  • Hold øje med stigninger i dit forbrug i forbindelse med byggearbejdet, sådan at det ekstra forbrug kan trækkes fra i næste års forventede forbrug – hvis du er færdig med at bygge til den tid.
  • Har du lavet en tilbygning, bør du desuden være opmærksom på at få justeret dit forventede forbrug, så du ikke får en ubehagelig overraskelse næste år.
 • 7. Har du fået nye hvidevarer eller flere tv'er, spillekonsoller eller lign.?

  Har du skiftet gamle hvidevarer som køleskab, fryser og vaskemaskine ud med nyere, mere energieffektive apparater, så vil du forhåbentlig opleve en besparelse på din elregning. Har du omvendt fået tv i flere rum eller fået eksempelvis spillekonsoller, så vil du nok opleve en stigning i dit elforbrug.

  Hvad skal du gøre?

  • Dit forbrug det næste år vil være tilpasset sidste års forbrug, så har du haft de nye apparater i længere tid, burde dit forventede forbrug passe. Det kan dog være en god ide, at holde øje med dit forbrug, og skrive det ned hver uge i en måned. Er der stor forskel på dit reelle forbrug og dit forventede forbrug, bør du tage fat i dit netselskab og få reguleret dit forventede forbrug.
  • Husk at slukke på stikkontakten til apparater som tv, spillekonsoller og andet, der står på standby. Der kan være helt op til 800 kr. at spare om året ved at slukke helt, når du ikke bruger dem.
 • 8. Er der noget galt med elmåleren?

  Har du en gammeldags elmåler, og har du mistanke om, at elmåleren kan være i stykker, kan du lave en test:

  • Når elmålerens lille mærke på skiven er forrest ud mod dig, så slå din HFI/HPFI-afbryder og dine sikringer fra.
  • Vent 45-60 sekunder. Måleren skal nu stå helt stille. Kører skiven videre, har den ikke været helt forrest, og så kan der godt gå op til en halv time, før skiven står helt stille. Hav tålmodighed.
  • Hvis målerskiven bliver ved med at dreje, så skal du kontakte dit netselskab.
 • 9. Hvorfor er min regning højere om vinteren end om sommeren?
  Måske undrer du dig over, at dit forbrug ikke er fordelt ligeligt over året. 

  Når vi skal beregne, hvor meget strøm du kommer til at bruge i den kommende periode, regner vi med, at du kommer til at bruge lidt mere strøm om vinteren, end du bruger i sommermånederne, bl.a. pga. flere mørke timer. 

  Derfor kan dine regninger være lidt højere om efteråret og vinteren. Tilsvarende vil dit strømforbrug være lavere om sommeren, hvor du så vil skulle betale mindre. Set over et helt år kommer du til at betale det samme, som du plejer.
8 gode grunde til, at dit gasforbrug har ændret sig
 • 1. Har du glemt at aflæse din måler?

  Den årlige måleraflæsning er vores eneste mulighed for at sikre, at det forbrug, du er blevet afregnet for, passer med det, du har brugt. Aflæser du ikke din måler, vil vi beregne dit forbrug ud fra et skøn, og det kan i nogle tilfælde betyde, at du får helt forkerte acontoregninger det kommende år.

  Hvad skal du gøre?

  • Afgiv altid din måleraflæsning, når du modtager brev.
  • Har du glemt at sende en aflæsning, skal du hurtigst muligt aflæse din måler og kontakte dit distributionsselskab. Så tilpasser de dit forbrug og giver os besked, så din årsafregning og kommende acontoregninger fra os bliver korrekte. 
 • 2. Er du flyttet?

  Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet gasforbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Det betyder, at der både kan have været flere eller færre i husstanden, ligesom de kan have haft helt andre forbrugsvaner end dig.

  Du kan selv udregne, hvad gennemsnitsforbruget i en bolig af din størrelse bør være eller teste dit gasforbrug med vores beregner.

  Er dit forventede forbrug sat helt anderledes, bør du kontakte dit distributionsselskab. De kan justere dit forventede forbrug. Når de gør det, giver de os besked, så dine regninger fra os passer med dit forventede forbrug. 

 • 3. Er I blevet flere eller færre i husstanden?

  Flytter børnene hjemmefra, flytter nogen ind eller oplever du f.eks. en skilsmisse eller lignende, så der bliver flere eller færre personer i din husstand, ændrer dit forbrug sig normalt også. Dit næste års forventede forbrug er baseret på dette års forbrug. Har du derfor brugt mere eller mindre gas dette år, vil næste år automatisk være tilpasset dette forbrug.

  Hvad skal du gøre?

  • Er dine ændringer permanente vil dit forbrug det kommende år være tilpasset seneste års forbrug, og du bør derfor ikke behøve gøre yderligere. 
  • Er dine ændringer midlertidige, skal du være opmærksom på, at du eventuelt vil modtage en efterregning eller få penge tilbage i forbindelse med din årsafregning.
 • 4. Har du lavet energibesparende ændringer i dit hjem?
  Har du fået efterisoleret, skiftet til lavenergivinduer eller foretaget andre ændringer, der kan påvirke dit gasforbrug? Det kan påvirke de gasforbrug. Ring eventuelt til dit distributionsselskab. De kan afgøre, om dit forventede forbrug skal justeres. Justerer de dit forventede forbrug, giver de automatisk os besked.
 • 5. Har du fået nyt gasfyr?
  Der er stor sandsynlighed for, at du bruger mindre gas end tidligere, hvis du har skiftet til et nyere gasfyr, fordi nye fyr ofte er mere effektive. Er du i tvivl, om dit forventede gasforbrug skal justeres, så ring til dit distributionsselskab. Justerer de dit forventede forbrug, giver de os automatisk besked, så dine regninger fra os for dit gasforbrug bliver korrekte.
 • 6. Har du installeret brændeovn, pillefyr eller en anden opvarmningskilde?
  Har du fået installeret en ny opvarmningskilde, er der stor sandsynlighed for, at dit gasforbrug vil falde. Så er det en god idé at ringe til os på 72 10 20 30, så vi kan justere dit forventede forbrug af gas.
 • 7. Virker dit naturgasfyr, som det skal?

  Hvis du har brugt mere gas end forventet, kan det være, at dit gasfyr er defekt. Det er altid en god idé at få tjekket sit fyr med jævne mellemrum – så minimerer du risikoen for nedbrud og overforbrug af gas.

  Tegn en serviceaftale hos os. Så forlænger du levetiden for dit gasfyr og sikrer, at det virker, som det skal.

 • 8. Har du bygget om?

  Har du bygget om eller fået lavet en ny tilbygning, kan der være flere grunde til, at du har brugt mere gas end forventet:

  • Du har fået en større og bolig og dermed flere rum, der skal varmes op. Det vil i de fleste tilfælde også betyde et øget gasforbrug.
  • Har du husket at holde alle yderdøre og vinduer lukket, mens I har bygget om? Hvis noget har stået åben, kan du have lukket varmen ud og dermed brugt mere gas end forventet.